Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-1999 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19981999-1549-1549-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-06-29
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1549
Identifier h-ek-19981999-1549-1549-1
Onderwerp Bestuur | Parlement
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1549-1549
PS key HAN6742A02
Publicatiedatum 1999-07-13
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 36
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1549
Taal nl
Titel De stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Schuurman over de rol van de Eerste Kamer in de jongste kabinetscrisis, te weten: de motie-Schuurman c.s., houdende de uitspraak dat het ongewenst is dat Eerste-Kamerleden aan regeerakkoorden worden gebonden (nr. 266).
Vergaderjaar 1998-1999