Kamerstukken in dossier 27081

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (23 kB)

  Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ; Verslag algemeen overleg op 4 oktober 2001 over o.a. de bestuurlijke afspraken inzake de Agenda voor de toekomst 2001-2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-10-2001 2001-2002 Kamerstuk 27081, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ; Brief minister over de verdeelsleutels voor de middelen in het werkdeel van het Fonds voor Werk en Inkomen voor het jaar 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-05-2001 2000-2001 Kamerstuk 27081, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ; Brief minister over de uitvoering van een motie om onderuitputting op het scholings- en activeringsbudget Wiw toe te staan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-01-2001 2000-2001 Kamerstuk 27081, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (35 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2001; Brief minister over een aantal onderwerpen op terrein van Algemene Bijstandswet en Wet voorzieningen gehandicapten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2000 2000-2001 Kamerstuk 27400-XV, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ; Verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2000 2000-2001 Kamerstuk 27081, nr. 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (24 kB)

  Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 27081, nr. 303c Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (10 kB)

  Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ; Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 27081, nr. 303b Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ; Brief minister inzake aanbieding concept-AMvB op grond van art. 5, tweede lid, van het onderhavige wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 27081, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ; Brief minister over het vervroegen van de inbrengdatum van het voorlopig van verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-07-2000 1999-2000 Kamerstuk 27081, nr. 303a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (24 kB)

  Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-07-2000 1999-2000 Kamerstuk 27081, nr. 303 Eerste Kamer der Staten-Generaal