Kamerstukken in dossier 25018

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-1996 1996-1997 Kamerstuk 25018, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25018, nr. 261 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25018, nr. 261a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-1996 1996-1997 Kamerstuk 25018, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 25018, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Nota n.a.v. het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-1997 1996-1997 Kamerstuk 25018, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Nota van wijziging over gelijktrekking van de tracéplicht met de m.e.r.-plicht op bepaalde punten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-1997 1996-1997 Kamerstuk 25018, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Amendement inzake de toevoeging van rijksbufferzones aan de categorie van gevoelige gebieden, waarvoor een MER-plicht geldt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 25018, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Oorspronkelijke tekst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-1996 1996-1997 Kamerstuk 25018, nr. A Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Tracéwet mbt toepassing en nadere inpassing hogere-waardenbesluiten krachtens Wet geluidhinder; Advies en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-1996 1996-1997 Kamerstuk 25018, nr. B Tweede Kamer der Staten-Generaal