8 Lijst van controversiële onderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de lijst van controversiële onderwerpen (34707). 

In stemming komt het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie tot het doen vervallen van wetsvoorstel 33603 in onderdeel D (34707, stuk nr. 17, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie tot het toevoegen van enkele brieven aan onderdeel D (34707, stuk nr. 17, II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het voorstel van de vaste commissie voor Economische Zaken tot het toevoegen van brief 29502, nr. 138 aan onderdeel J (34707, stuk nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Ook GroenLinks wil geacht worden voor dit voorstel te hebben gestemd. 

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen. 

In stemming komt het voorstel van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst tot het toevoegen van wetsvoorstel 34652 aan onderdeel N (34707, stuk nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven