Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met het verzekeren van de kwaliteit van brandweerpersoneel en de verbreding van de wettelijke taken van het Nederlands instituut fysieke veiligheid (30875), en over:

- de motie-Anker c.s. over de visie van de regering over het behoud van de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers (30875, nr. 7).

(Zie vergadering van 26 september 2007.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker c.s. (30875, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven