Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2003 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20022003-785-789".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28227
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2003-05-27
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 789
Identifier h-ek-20022003-785-789
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 785-789
Pskey HAN7556A03
Publicatiedatum 2003-06-10
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 25
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 785
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers met betrekking tot de uitkering bij aftreden en het nabestaandenpensioen (28227)
Vergaderjaar 2002-2003