Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Wijziging van de Woningwet (aanschrijving en energiebesparende voorzieningen) (24820);

Instelling van een vast college van advies inzake internationale vraagstukken, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie (Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken) (25465);

Financiële compensatie voor langdurige militaire dienst (Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen) (25476).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven