Aan de orde is:

het verlenen van decharge aan de minister van Financiën voor het in 1995 gevoerde beleid (24844, nrs. 1 en 2).

De voorzitter:

Op advies van de vaste commissie voor Financiën stel ik aan de Kamer voor, de minister van Financiën decharge te verlenen voor het in 1995 gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien zich voor de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement om te bepalen dat het lidmaatschap van een adviescollege als bedoeld in de Kaderwet adviescolleges niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de Staten-Generaal en van het Europees Parlement (24777) alsnog sprekers hebben gemeld, wordt dit wetsvoorstel thans van de agenda afgevoerd.

Naar boven