Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-1997 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19961997-975-975-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24449
Behandeld dossier 24513
Behandeld dossier 24644
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1997-03-25
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 975
Identifier h-ek-19961997-975-975-1
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 975-975
PS key HAN5680
Publicatiedatum 1997-04-14
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 23
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 975
Taal nl
Titel Behandeling van de wetsvoorstellen: - Aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken (24449); - Wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik (24513); - Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verstrekken van subsidies) (24644)
Vergaderjaar 1996-1997