Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken (24449);

Wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik (24513);

Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verstrekken van subsidies) (24644).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven