Publicaties over dossier 33488

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (0 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang (33488).

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-11-2015 2015-2016 nr. 3, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon PDF (19 kB)

  Wet tegengaan huwelijksdwang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2015 Staatsblad 2015, 354 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 33488, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (74 kB)

  Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 33488, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (86 kB)

  Bijlage overzicht resultaten 2012-2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-07-2015 2014-2015 33488, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (192 kB)

  Staatscommissie voor het Internationaal privaatrecht wetsvoorstel tegengaan huwelijksdwang

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-07-2015 2014-2015 33488, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1369 kB)

  Rapport Zo zijn we niet getrouwd

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-07-2015 2014-2015 33488, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (33 kB)

  Kamerstukken II, vergaderjaar 2014-2015, 32175, nr. 54

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-07-2015 2014-2015 33488, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken; Verslag van een schriftelijk overleg inzake beoogd tijdpad wetsvoorstellen 33316, 33488 en 33816

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33816, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (142 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Scheiden zonder rechter

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2015 Staatscourant 2015, 305 Ministerie van Veiligheid en Justitie