Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2015, 193Verdrag

90 (1996) Nr. 4

A. TITEL

Protocol van 1996 bij het Koopvaardijverdrag (minimumnormen), 1976;

Genève, 22 oktober 1996

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1997, 220.

C. VERTALING

Zie Trb. 1999, 24.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2004, 30.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1997, 220.

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

12-12-2007

R

12-12-2008

   

België

   

10-06-2003

R

10-06-2004

 

20-08-2014

Belize

   

15-07-2005

R

15-07-2006

 

08-07-2015

Bulgarije

   

09-06-2005

R

09-06-2006

 

20-08-2013

Cyprus

   

09-10-2006

R

09-10-2007

 

20-08-2013

Denemarken

   

10-07-2003

R

10-07-2004

 

20-08-2013

Duitsland

   

14-11-2006

R

14-11-2007

 

16-08-2014

Estland

   

01-12-2004

R

01-12-2005

   

Finland

   

04-07-2002

R

04-07-2003

 

09-01-2014

Frankrijk

   

27-04-2004

R

27-04-2005

 

28-02-2014

Griekenland

   

14-05-2002

R

14-05-2003

 

04-01-2014

Hongarije

   

30-03-2005

R

30-03-2006

 

31-07-2014

Ierland

   

22-04-1999

R

10-01-2003

 

21-07-2015

Kroatië

   

06-07-2010

R

06-07-2011

 

20-08-2013

Letland

   

15-12-2004

R

15-12-2005

 

20-08-2013

Litouwen

   

14-07-2006

R

14-07-2007

 

20-08-2014

Luxemburg

   

30-11-2005

R

30-11-2006

 

20-08-2013

Malta

   

10-01-2002

R

10-01-2003

 

22-01-2014

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

16-06-2003

R

16-06-2004

 

20-08-2013

Noorwegen

   

27-04-2006

R

27-04-2007

 

20-08-2013

Roemenië

   

15-05-2001

R

10-01-2003

   

Slovenië

   

21-07-2004

R

21-07-2005

   

Verenigd Koninkrijk

   

29-06-2001

R

10-01-2003

 

07-08-2014

Zweden

   

15-12-2000

R

10-01-2003

 

20-08-2013

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Belize, 15 juli 2005

Has accepted the Conventions mentioned in Part B of the Supplementary Appendix.

Cyprus, 9 oktober 2006

Has accepted Convention No. 135 mentioned in Part B of the Supplementary Appendix.

Estland, 1 december 2004

Has accepted the Conventions mentioned in Part B of the Supplementary Appendix.

Hongarije, 30 maart 2005

Has accepted the Conventions mentioned in Part B of the Supplementary Appendix.

Kroatië, 6 juli 2010

Has accepted Convention No. 135 mentioned in Part B of the Supplementary Appendix.

Malta, 10 januari 2002

For the purpose of Article 1 of the Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976, the Government of Malta declares that it is accepting the Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) listed in Part B of the Supplementary Appendix to the said Protocol and is extending the list of Conventions appearing in the Appendix to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) to also include the Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (No. 108).

Nederlanden, het Koninkrijk der, 16 juni 2003

With reference to Article 3, paragraph 1, of the Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976, adopted by the General Conference of the International Labour Organisation during its 84th session on 22 October 1996, the Kingdom of the Netherlands declares that the Conventions listed in Part B of the Supplementary Appendix to the Protocol are not accepted by the Kingdom of the Netherlands.

Noorwegen, 27 april 2006

Has accepted Convention No. 164 mentioned in Part B of the Supplementary Appendix.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2004, 30.

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel X van het in rubriek J hieronder genoemde Maritiem arbeidsverdrag, 2006, en de inwerkingtreding daarvan op 20 augustus 2013, op diezelfde datum buiten werking getreden voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, is het Protocol, dat voorheen alleen voor Nederland (het Europese deel) gold, op diezelfde datum voor Nederland (het Europese deel) buiten werking getreden.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

16-06-2004

 

20-08-2013

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1997, 220, Trb. 1999, 24 en Trb. 2004, 30.

Verbanden

Het Protocol wordt herzien door:

     

Titel

:

Maritiem arbeidsverdrag, 2006;

Genève, 23 februari 2006

Tekst

:

Trb. 2007, 93 (Engels en vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 133

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag betreffende repatriëring van schepelingen;

Genève, 23 juni 1926

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 158

     

Titel

:

Verdrag betreffende de huisvesting van de bemanning aan boord van schepen (aanvullende bepalingen), 1970;

Genève, 30 oktober 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 164

     

Titel

:

Verdrag betreffende minimumnormen op koopvaardijschepen;

Genève, 29 oktober 1976

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 191

     

Titel

:

Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978;

Londen, 7 juli 1978

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 120

     

Titel

:

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee;

Montego Bay, 10 december 1982

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 169

     

Titel

:

Verdrag betreffende de werktijden van zeevarenden en de bemanning van schepen;

Genève, 22 oktober 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 192

Uitgegeven de eerste december 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS