Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2011, 24Verdrag

66 (2002) Nr. 5

A. TITEL

Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds;

(met bijlagen, aanhangsels, protocollen, aantekeningen en Slotakte)

Brussel, 18 november 2002

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst, met bijlagen, aanhangsels, protocollen, aantekeningen en Slotakte, is geplaatst in Trb. 2003, 37.

De Nederlandse tekst van het Protocol van 16 december 2004 is geplaatst in Trb. 2005, 94. Zie ook Trb. 2006, 210.

De Nederlandse tekst van het Protocol van 24 juli 2007 is geplaatst in Trb. 2007, 213.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2005, 94 en Trb. 2007, 213.

E. PARTIJGEGEVENS

Overeenkomst

Zie Trb. 2005, 94.

Protocol van 16 december 2004

Zie Trb. 2006, 210.

Protocol van 24 juli 2007

Zie Trb. 2007, 213.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Bulgarije

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Chili

24-07-07

08-09-09

R

01-12-10

   

Cyprus

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Denemarken

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Duitsland

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Estland

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

EU (Europese Unie)

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Finland

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Frankrijk

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Griekenland

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Hongarije

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Ierland

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Italië

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Letland

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Litouwen

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Luxemburg

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Malta

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

24-07-07

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

22-11-10

R

01-12-10

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Oostenrijk

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Polen

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Portugal

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Roemenië

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Slovenië

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Slowakije

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Spanje

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Tsjechië

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Verenigd Koninkrijk, het

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

Zweden

24-07-07

22-11-10

R

01-12-10

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2005, 94 en Trb. 2007, 213.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2005, 94 en Trb. 2006, 210.


De bepalingen van het Protocol van 24 juli 2007, waarvan de artikelen 2, 3, 4 en 9 vanaf 1 januari 2007 voorlopig werden toegepast, zijn ingevolge zijn artikel 10, tweede lid, in werking getreden op 1 december 2010.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol alleen voor Nederland (het Europese deel).

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2003, 37, Trb. 2005, 94, Trb. 2006, 210 en Trb. 2007, 213.

Verbanden

In het kader van de Overeenkomst is nog het volgende besluit genomen:

Titel

:

Besluit van de Commissie van 21 november 2008 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili inzake wijzigingen in aanhangsel V van de Overeenkomst inzake de handel in wijn gehecht aan de Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Chili anderzijds

Tekst

:

Pb. EU L 37 van 6 februari 2009, blz. 9-13

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie1);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 246

     

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 248

     

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 163

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds;

Washington, 27 december 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 190

     

Titel

:

Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT) (1996);

Genève, 20 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 59

     

Titel

:

Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) (1996);

Genève, 20 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 60

     

Titel

:

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien;

Washington, 19 juni 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 95

     

Titel

:

Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening;

Boedapest, 28 april 1977

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 165

     

Titel

:

Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken;

Madrid, 27 juni 1989

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 102

     

Titel

:

Verdrag inzake het merkenrecht;

Genève, 27 oktober 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 225

Uitgegeven de vierde februari 2011.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL


XNoot
1)

De titel van het Verdrag luidde vóór 1 december 2009: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.