Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2011, 167Verdrag

80 (1959) Nr. 19

A. TITEL

Verdrag inzake Antarctica;

Washington, 1 december 1959

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1965, 148.


Door de Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica (ATCM) van 2011 zijn de volgende Maatregelen aangenomen1):

ATCM XXXIV-1

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 116 (New College Valley, Caughley Beach, Cape Bird, Ross Island): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIV-2

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 120 (Pointe-Géologie Archipelago, Terre Adélie): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIV-3

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 122 (Arrival heights, Hut Point Peninsula, Ross Island): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIV-4

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 126 (Byers Peninsula, Livingston Island, South Shetland Islands): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIV-5

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 127 (Haswell Island): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIV-6

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 131 (Canada Glacier, Lake Fryxell, Taylor Valley, Victoria Land): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIV-7

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 149 (Cape Shirreff en San Telmo Islands, Livingstone Island, South Shetland Islands): gewijzigd management plan.

ATCM XXXIV-8

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 165 (Edmonson Point, Wood Bay, Ross Sea): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIV-9

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 167 (Hawker Island, Vestfold Hills, Ingrid Christensen Coast, Princess Elizabeth Land, East Antarctica): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIV-10

Antarctisch systeem van speciaal beheerde gebieden nr. 2 (McMurdo Dry Valleys, Southern Victoria Land): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIV-11

Antarctische historische plaatsen en monumenten: monument en gedenkplaat voor het Verdrag inzake Antarctica.

ATCM XXXIV-12

Antarctische historische plaatsen en monumenten: No.1 Building te Great Wall Station.

C. VERTALING

Zie Trb. 1965, 148 en Trb. 2009, 18.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1967, 63, Trb. 2009, 8 en 218 en Trb. 2010, 270.


ATCM Maatregelen van 2011

De Maatregelen ATCM XXXIV-1 t/m ATCM XXXIV-12 behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie de rubrieken E en F van Trb. 1965, 148 en, laatstelijk, Trb. 2010, 270.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1965, 148, Trb. 1967, 63, Trb. 2009, 8 en 218 en Trb. 2010, 270.


ATCM Maatregelen van 2011

De Maatregelen ATCM XXXIV-1 t/m ATCM XXXIV-12 zullen ingevolge respectievelijk artikel 6, eerste lid, en artikel 8, tweede lid, van Bijlage V bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, op 29 september 2011 in werking treden.

De Maatregelen ATCM XXXIV-1 t/m ATCM XXXIV-12 zullen ingevolge de hierboven genoemde artikelen voor het Koninkrijk der Nederlanden op 29 september 2011 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de Maatregelen ATCM XXXIV-1 t/m ATCM XXXIV-12 voor het gehele Koninkrijk gelden.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens zie Trb. 1965, 148, Trb. 1967, 63, Trb. 1968, 21, Trb. 1969, 83, Trb. 1971, 154, Trb. 1973, 140, Trb. 1976, 34, Trb. 1978, 141, Trb. 1980, 180, Trb. 1983, 57 en 180, Trb. 1987, 68, Trb. 2003, 117, Trb. 2005, 332, Trb. 2008, 19, Trb. 2009, 8 en 218 en Trb. 2010, 270.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 57

Uitgegeven de vijftiende september 2011.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL


X Noot
1)

De teksten van de Maatregelen ATCM XXXIV-1 t/m ATCM XXXIV-12 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Juridische Zaken. De teksten zijn ook te raadplegen via Internet: http://www.ats.aq/devAS/info_finalrep.aspx?lang=e