Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2010, 270Verdrag

80 (1959) Nr. 18

A. TITEL

Verdrag inzake Antarctica;

Washington, 1 december 1959

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1965, 148.


Door de Consultatieve Vergaderingen van het Verdrag inzake Antarctica (ATCM) van 2010 zijn de volgende Maatregelen aangenomen1):


ATCM XXXIII-1

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 101 (Taylor Rookery, Mac.Robertson Land): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-2

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 102 (Rookery Islands, Holme Bay, Mac.Robertson Land): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-3

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 103 (Ardery Island en Odbert Island, Budd Coast, Wilkes Land): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-4

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 105 (Beaufort Island, Mc Murdo Sound, Ross Sea): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-5

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 106 (Cape Hallett, Northern Victoria Land, Ross Sea): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-6

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 119 (Davis Valley en Forlidas Pond, Dufek Massif, Pensacola Mountains): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-7

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 139 (Biscoe Point, Anvers Island, Palmer Archipelago): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-8

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 155 (Cape Evans, Ross Island): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-9

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 157 (Backdoor Bay, Cape Royds, Ross Island): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-10

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 158 (Hut Point, Ross Island): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-11

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 159 (Cape Adare, Borchgrevink Coast): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-12

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 163 (Dakshin Gangotri Glacier, Dronning Maud Land): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-13

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 164 (Scullin en Murray Monoliths, Mac.Robertson Land): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-14

Antarctisch systeem van speciaal beheerde gebieden nr. 7 (Southwest Anvers Island en Palmer Basin): gewijzigd managementplan.

ATCM XXXIII-15

Antarctische historische plaatsen en monumenten: Plaque Commerating the PM-3A Nuclear Power Plant at McMurdo Station.

C. VERTALING

Zie Trb. 1965, 148 en Trb. 2009, 18.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1967, 63, Trb. 2009, 8 en Trb. 2009, 218.


ATCM Maatregelen van 2010

De Maatregelen ATCM XXXIII-1 t/m ATCM XXXIII-15 behoefden ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie de rubrieken E en F van Trb. 1965, 148.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Argentinië

01-12-59

23-06-61

R

23-06-61

   

Australië

01-12-59

23-06-61

R

23-06-61

   

Belarus

 

27-12-06

T

27-12-06

   

België

01-12-59

26-07-60

R

23-06-61

   

Brazilië

 

16-05-75

T

16-05-75

   

Bulgarije

 

11-09-78

T

11-09-78

   

Canada

 

04-05-88

T

04-05-88

   

Chili

01-12-59

23-06-61

R

23-06-61

   

China

 

08-06-83

T

08-06-83

   

Colombia

 

31-01-89

T

31-01-89

   

Cuba

 

16-08-84

T

16-08-84

   

Denemarken

 

20-05-65

T

20-05-65

   

Duitsland

 

05-02-79

T

05-02-79

   

Ecuador

 

15-09-87

T

15-09-87

   

Estland

 

17-05-01

T

17-05-01

   

Finland

 

15-05-84

T

15-05-84

   

Frankrijk

01-12-59

16-09-60

R

23-06-61

   

Griekenland

 

08-01-87

T

08-01-87

   

Guatemala

 

31-07-91

T

31-07-91

   

Hongarije

 

27-01-84

T

27-01-84

   

India

 

19-08-83

T

19-08-83

   

Italië

 

18-03-81

T

18-03-81

   

Japan

01-12-59

04-08-60

R

23-06-61

   

Monaco

 

31-05-08

T

31-05-08

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland:

           

 – in Europa

 

30-03-67

T

30-03-67

   

 – Bonaire

 

 

10-10-10

   

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

   

 – Saba

 

 

10-10-10

   

– Aruba

 

 

01-01-86

   

– Curaçao

 

 

10-10-10

   

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

   

Nieuw-Zeeland

01-12-59

01-11-60

R

23-06-61

   

Noord-Korea

 

21-01-87

T

21-01-87

   

Noorwegen

01-12-59

24-08-60

R

23-06-61

   

Oekraïne

 

28-10-92

T

28-10-92

   

Oostenrijk

 

25-08-87

T

25-08-87

   

Papua-Nieuw Guinea

 

16-03-81

VG

16-09-75

   

Peru

 

10-04-81

T

10-04-81

   

Polen

 

08-06-61

T

23-06-61

   

Portugal

 

29-01-10

T

29-01-10

   

Roemenië

 

15-09-71

T

15-09-71

   

Russische Federatie

01-12-59

02-11-60

R

23-06-61

   

Slowakije

 

01-01-93

VG

01-01-93

   

Spanje

 

31-03-82

T

31-03-82

   

Tsjechië

 

01-01-93

VG

01-01-93

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

 

14-06-62

T

14-06-62

   

Turkije

 

24-01-96

T

24-01-96

   

Uruguay

 

11-01-80

T

11-01-80

   

Venezuela

 

24-03-99

T

24-03-99

   

Verenigd Koninkrijk, het

01-12-59

31-05-60

R

23-06-61

   

Verenigde Staten van Amerika, de

01-12-59

18-08-60

R

23-06-61

   

Zuid-Afrika

01-12-59

21-06-60

R

23-06-61

   

Zuid-Korea

 

28-11-86

T

28-11-86

   

Zweden

 

24-04-84

T

24-04-84

   

Zwitserland

 

15-11-90

T

15-11-90

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau SAR

20-12-1999

 

Nederlanden, het Koninkrijk der

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Suriname (< 25-11-1975)

30-03-1967

25-11-1975

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Roemenië, 15 september 1971

The Council of State of the Socialist Republic of Romania states that the provisions of the first paragraph of the article XIII of the Antarctic Treaty are not in accordance with the principle according to which the multilateral treaties whose object and purposes are concerning the international community, as a whole, should be opened for universal participation.

Uruguay, 11 januari 1980

The Government of the Oriental Republic of Uruguay considers that, through its accession to the Antarctic Treaty signed at Washington (United States of America) on December 1, 1959, it helps to affirm the principles of using Antarctica exclusively for peaceful purposes, of prohibiting any nuclear explosion or radioactive waste disposal in this area, of freedom of scientific research in Antarctica in the service of mankind, and of international cooperation to achieve these objectives, which are established in said Treaty.

Within the context of these principles Uruguay proposes, through a procedure based on the principle of legal equality, the establishment of a general and definitive statute on Antarctica in which, respecting the rights of States as recognized in international law, the interests of all States involved and of the international community as a whole would be considered equitably.

The decision of the Uruguayan Government to accede to the Antarctic Treaty is based not only on the interest which, like all members of the international community, Uruguay has in Antarctica, but also on a special, direct, and substantial interest which arises from its geographic location, from the fact that its Atlantic coastline faces the continent of Antarctica, from the resultant influence upon its climate, ecology, and marine biology, from the historic bonds which date back to the first expeditions which ventured to explore that continent and its waters, and also from the obligations assumed in conformity with the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance which includes a portion of Antarctic territory in the zone described in Article 4, by virtue of which Uruguay shares the responsibility of defending the region.

In communicating its decision to accede to the Antarctic Treaty, the Government of the Oriental Republic of Uruguay declares that it reserves its rights in Antarctica in accordance with international law.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1965, 148, Trb. 1967, 63, Trb. 2009, 8 en Trb. 2009, 218.


ATCM Maatregelen van 2010

De Maatregelen ATCM XXXIII-1 t/m ATCM XXXIII-15 zijn ingevolge respectievelijk artikel 6, eerste lid, en artikel 8, tweede lid, van Bijlage V bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, op 12 augustus 2010 in werking getreden.

De Maatregelen ATCM XXXIII-1 t/m ATCM XXXIII-15 zijn ingevolge de hierboven genoemde artikelen voor het Koninkrijk der Nederlanden op 12 augustus 2010 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de Maatregelen ATCM XXXIII-1 t/m ATCM XXXIII-15 voor het gehele Koninkrijk.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens zie Trb. 1965, 148, Trb. 1967, 63, Trb. 1968, 21, Trb. 1969, 83, Trb. 1971, 154, Trb. 1973, 140, Trb. 1976, 34, Trb. 1978, 141, Trb. 1980, 180, Trb. 1983, 57 en 180, Trb. 1987, 68, Trb. 2003, 117, Trb. 2005, 332, Trb. 2008, 19 en Trb. 2009, 8 en 218.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 163

Uitgegeven de twaalfde november 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL


XNoot
1)

De teksten van de Maatregelen ATCM XXXIII-1 t/m ATCM XXXIII-15 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Juridische Zaken. De teksten zijn ook te raadplegen via Internet: http://www.ats.aq/devAS/info_finalrep.aspx?lang=e