Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2005, 332Verdrag

A. TITEL

Verdrag inzake Antarctica;

Washington, 1 december 1959

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1965, 148.

C. VERTALING

Zie Trb. 1965, 148.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1967, 63.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie de rubrieken E en F van Trb. 1965, 148.

PartijOndertekeningRatificatieType1)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
Argentinië01-12-5923-06-61R23-06-61  
Australië01-12-5923-06-61R23-06-61  
België01-12-5926-07-60R23-06-61  
Brazilië 16-05-75T16-05-75  
Bulgarije 11-09-78T11-09-78  
Canada 04-05-88T04-05-88  
Chili01-12-5923-06-61R23-06-61  
China 08-06-83T08-06-83  
Colombia 31-01-89T31-01-89  
Cuba 16-08-84T16-08-84  
Denemarken 20-05-65T20-05-65  
Duitsland 05-02-79T05-02-79  
Ecuador 15-09-87T15-09-87  
Estland 17-05-01T17-05-01  
Finland 15-05-84T15-05-84  
Frankrijk01-12-5916-09-60R23-06-61  
Griekenland 08-01-87T08-01-87  
Guatemala 31-07-91T31-07-91  
Hongarije 27-01-84T27-01-84  
India 19-08-83T19-08-83  
Italië 18-03-81T18-03-81  
Japan01-12-5904-08-60R23-06-61  
Nederlanden, het Koninkrijk der(voor het gehele Koninkrijk) 30-03-67T30-03-67  
Nieuw-Zeeland01-12-5901-11-60R23-06-61  
Noord-Korea 21-01-87T21-01-87  
Noorwegen01-12-5924-08-60R23-06-61  
Oekraïne 28-10-92T28-10-92  
Oostenrijk 25-08-87T25-08-87  
Papua-Nieuw Guinea 16-03-81VG16-09-75  
Peru 10-04-81T10-04-81  
Polen 08-06-61T23-06-61  
Roemenië 15-09-71T15-09-71  
Russische Federatie01-12-5902-11-60R23-06-61  
Slowakije 01-01-93VG01-01-93  
Spanje 31-03-82T31-03-82  
Tsjechië 01-01-93VG01-01-93  
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) 14-06-62T14-06-62  
Turkije 25-01-96T25-01-96  
Uruguay 11-01-80T11-01-80  
Venezuela 24-03-99T24-03-99  
Verenigd Koninkrijk, het01-12-5931-05-60R23-06-61  
Verenigde Staten van Amerika, de01-12-5918-08-60R23-06-61  
Zuid-Afrika01-12-5921-06-60R23-06-61  
Zuid-Korea 28-11-86T28-11-86  
Zweden 24-04-84T24-04-84  
Zwitserland 15-11-90T15-11-90  

1) DO=Definitieve ondertekening, R=Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid

Uitbreidingen

China

Uitgebreid totDatum uitbreidingIn werking
Macau SAR 20-12-1999

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1965, 148 en Trb. 1967, 63.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens zie Trb. 1965, 148, Trb. 1967, 63, Trb. 1968, 21, Trb. 1969, 83, Trb. 1971, 154, Trb. 1973, 140, Trb. 1976, 34, Trb. 1978, 141, Trb. 1980, 180, Trb. 1983, 57 en 180, Trb. 1987, 68 en Trb. 2003, 117.

Door de Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) van 2003, 2004 en 2005 zijn de volgende Maatregelen aangenomen1:

ATCM XXVI-1Secretariaat van het Verdrag inzake Antarctica.
ATCM XXVI-2Antarctisch systeem van beschermde gebieden: een aantal managementplannen voor speciaal beschermde Antarctische gebieden.
ATCM XXVI-3Antarctisch systeem van beschermde gebieden: herziene lijst van historische plaatsen en monumenten.
ATCM XXVII-1Antarctisch systeem van speciaal beheerde bestemmingen en gebieden: managementplannen.
ATCM XXVII-2Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden; managementplannen
ATCM XXVII-3Antarctisch systeem van beschermde gebieden: toevoeging van historische plaatsen en monumenten.
ATCM XXVII-4Verzekering en planning van eventualiteiten voor toerisme en non-gouvernementele activiteiten in het Antarctisch verdragsgebied.
ATCM XXVIII-1Bijlage VI bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica: Aansprakelijkheid bij milieurampen.
ATCM XXVIII-2Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden: bestemmingen en managementplannen.
ATCM XXVIII-3Antarctisch systeem van beschermde gebieden en speciaal beheerde gebieden: bestemming en managementplannen: Deception Island.
ATCM XXVIII-4Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden: verlenging van afloopdata van diverse managementplannen.
ATCM XXVIII-5Antarctische historische plaatsen en monumenten: Lillie Marleen Hut and Amundsen’s Tent.

Verbanden

Titel:Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica;Madrid, 4 oktober 1991
Tekst:Trb. 1992, 110 (Engels, Frans en vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 2005, 333
   
Overige verwijzingen
   
Titel:Handvest van de Verenigde Naties;San Francisco, 26 juni 1945
Tekst:Trb. 1979, 37 (gewijzigde Engelse en Franse tekst)Trb. 1987, 113 (herziene vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 2004, 240
   
Titel:Statuut van het Internationaal Gerechtshof; San Francisco, 26 juni 1945;
Tekst:Trb. 1971, 55 (Engelsen Frans) en
 :Trb. 1987, 114 (herziene vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 1997, 106

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2005

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT


XNoot
1

De teksten van de Maatregelen liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Economische Samenwerking. De teksten zijn ook te raadplegen via Internet: http://www.ats.org.ar/meetings.php.

De tekst van de in ATCM XXVIII-1 opgenomen Bijlage is afgedrukt in Trb. 2005, 333 van het hieronder genoemde Protocol van 1991.