Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2009, 8Verdrag

A. TITEL

Verdrag inzake Antarctica;

Washington, 1 december 1959

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1965, 148.


Door de Consultatieve Vergaderingen van het Verdrag inzake Antarctica (ATCM) van 2008 zijn de volgende Maatregelen aangenomen1) :

Nieuw ingestelde speciaal beschermde en speciaal beheerde gebieden:

ATCM

XXXI-1

Antarctisch systeem van speciaal beheerde gebieden nr. 7: Southwest Anvers Island en Palmer Basin.

ATCM

XXXI-2

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 168: Mount Harding, Grove Mountains, East Antarctica.

ATCM

XXXI-3

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 169: Amanda Bay, Ingrid Christensen Coast, Princess Elizabeth Land, East Antarctica.

ATCM

XXXI-4

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 170: Marion Nunataks, Charcot Island, Antarctic Peninsula.

Speciaal beschermde en speciaal beheerde gebieden met gewijzigde managementplannen:

ATCM

XXXI-5

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 118: Summit of Mount Melbourne, Victoria Land.

ATCM

XXXI-6

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 123: Barwick en Balham Valleys, Southern Victoria Land.

ATCM

XXXI-7

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 124: Cape Crozier, Ross Island.

ATCM

XXXI-8

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 135: North East Bailey Peninsula, Budd Coast, Wilkes Land.

ATCM

XXXI-9

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 137: North West White Island, McMurdo Sound.

ATCM

XXXI-10

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 138: Linnaeus Terrace, Asgard Range, Victoria Land.

ATCM

XXXI-11

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 154: Botany Bay, Cape Geology, Victoria Land.

ATCM

XXXI-12

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 155: Cape Evans, Ross Island.

ATCM

XXXI-13

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 160: Frazier Islands, Windmill Islands, Wilkes Land, East Antarctica.

ATCM

XXXI-14

Antarctisch systeem van speciaal beschermde gebieden nr. 161: Terra Nova Bay, Ross Sea.

C. VERTALING

Zie Trb. 1965, 148.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1967, 63.


ATCM Maatregelen van 2005 en 2006

De onderhavige Maatregelen behoefden ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.


ATCM Maatregelen van 2007

De onderhavige Maatregelen behoefden ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.


ATCM Maatregelen van 2008

De onderhavige Maatregelen behoefden ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie de rubrieken E en F van Trb. 1965, 148.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Argentinië

01-12-59

23-06-61

R

23-06-61

   

Australië

01-12-59

23-06-61

R

23-06-61

   

Belarus

 

27-12-06

T

27-12-06

   

België

01-12-59

26-07-60

R

23-06-61

   

Brazilië

 

16-05-75

T

16-05-75

   

Bulgarije

 

11-09-78

T

11-09-78

   

Canada

 

04-05-88

T

04-05-88

   

Chili

01-12-59

23-06-61

R

23-06-61

   

China

 

08-06-83

T

08-06-83

   

Colombia

 

31-01-89

T

31-01-89

   

Cuba

 

16-08-84

T

16-08-84

   

Denemarken

 

20-05-65

T

20-05-65

   

Duitsland

 

05-02-79

T

05-02-79

   

Ecuador

 

15-09-87

T

15-09-87

   

Estland

 

17-05-01

T

17-05-01

   

Finland

 

15-05-84

T

15-05-84

   

Frankrijk

01-12-59

16-09-60

R

23-06-61

   

Griekenland

 

08-01-87

T

08-01-87

   

Guatemala

 

31-07-91

T

31-07-91

   

Hongarije

 

27-01-84

T

27-01-84

   

India

 

19-08-83

T

19-08-83

   

Italië

 

18-03-81

T

18-03-81

   

Japan

01-12-59

04-08-60

R

23-06-61

   

Monaco

 

31-05-08

T

31-05-08

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland

 

30-03-67

T

30-03-67

   

– Ned. Antillen

 

30-03-67

T

30-03-67

   

– Aruba

 

VG

01-01-86

   

Nieuw-Zeeland

01-12-59

01-11-60

R

23-06-61

   

Noord-Korea

 

21-01-87

T

21-01-87

   

Noorwegen

01-12-59

24-08-60

R

23-06-61

   

Oekraïne

 

28-10-92

T

28-10-92

   

Oostenrijk

 

25-08-87

T

25-08-87

   

Papua-Nieuw Guinea

 

16-03-81

VG

16-09-75

   

Peru

 

10-04-81

T

10-04-81

   

Polen

 

08-06-61

T

23-06-61

   

Roemenië

 

15-09-71

T

15-09-71

   

Russische Federatie

01-12-59

02-11-60

R

23-06-61

   

Slowakije

 

01-01-93

VG

01-01-93

   

Spanje

 

31-03-82

T

31-03-82

   

Tsjechië

 

01-01-93

VG

01-01-93

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

 

14-06-62

T

14-06-62

   

Turkije

 

24-01-96

T

24-01-96

   

Uruguay

 

11-01-80

T

11-01-80

   

Venezuela

 

24-03-99

T

24-03-99

   

Verenigd Koninkrijk, het

01-12-59

31-05-60

R

23-06-61

   

Verenigde Staten van Amerika, de

01-12-59

18-08-60

R

23-06-61

   

Zuid-Afrika

01-12-59

21-06-60

R

23-06-61

   

Zuid-Korea

 

28-11-86

T

28-11-86

   

Zweden

 

24-04-84

T

24-04-84

   

Zwitserland

 

15-11-90

T

15-11-90

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau SAR

20-12-1999

 

Nederlanden, het Koninkrijk der

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Suriname (< 25-11-1975)

30-03-1967

25-11-1975

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Roemenië, 15 september 1971

The Council of State of the Socialist Republic of Romania states that the provisions of the first paragraph of the article XIII of the Antarctic Treaty are not in accordance with the principle according to which the multilateral treaties whose object and purposes are concerning the international community, as a whole, should be opened for universal participation.

Uruguay, 11 januari 1980

The Government of the Oriental Republic of Uruguay considers that, through its accession to the Antarctic Treaty signed at Washington (United States of America) on December 1, 1959, it helps to affirm the principles of using Antarctica exclusively for peaceful purposes, of prohibiting any nuclear explosion or radioactive waste disposal in this area, of freedom of scientific research in Antarctica in the service of mankind, and of international cooperation to achieve these objectives, which are established in said Treaty.

Within the context of these principles Uruguay proposes, through a procedure based on the principle of legal equality, the establishment of a general and definitive statute on Antarctica in which, respecting the rights of States as recognized in international law, the interests of all States involved and of the international community as a whole would be considered equitably.

The decision of the Uruguayan Government to accede to the Antarctic Treaty is based not only on the interest which, like all members of the international community, Uruguay has in Antarctica, but also on a special, direct, and substantial interest which arises from its geographic location, from the fact that its Atlantic coastline faces the continent of Antarctica, from the resultant influence upon its climate, ecology, and marine biology, from the historic bonds which date back to the first expeditions which ventured to explore that continent and its waters, and also from the obligations assumed in conformity with the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance which includes a portion of Antarctic territory in the zone described in Article 4, by virtue of which Uruguay shares the responsibility of defending the region.

In communicating its decision to accede to the Antarctic Treaty, the Government of the Oriental Republic of Uruguay declares that it reserves its rights in Antarctica in accordance with international law.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1965, 148 en Trb. 1967, 63.


ATCM Maatregelen van 2008

De onderhavige Maatregelen zijn ingevolge artikel 6, eerste lid, van Bijlage V bij het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, op 11 september 2008 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de Maatregelen voor het gehele Koninkrijk.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens zie Trb. 1965, 148, Trb. 1967, 63, Trb. 1968, 21, Trb. 1969, 83, Trb. 1971, 154, Trb. 1973, 140, Trb. 1976, 34, Trb. 1978, 141, Trb. 1980, 180, Trb. 1983, 57 en 180, Trb. 1987, 68, Trb. 2003, 117, Trb. 2005, 332 en Trb. 2008, 19.

Verbanden

Titel

:

Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica;

Madrid, 4 oktober 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 187

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 174

Uitgegeven de eenentwintigste januari 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De teksten van de Maatregelen liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Economische Samenwerking. De teksten zijn ook te raadplegen via Internet: http://www.ats.aq/devAS/info_measures_list.aspx.