Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-46335-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 2.6, eerste lid, van de Wet normering topinkomens
Heeft nodig stcrt-2021-46335
Identifier stcrt-2021-46335-n1
Jaargang 2021
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46335
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Rectificatie van een besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 november 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Versie nummer n1
Versieinformatie Rectificatie