Rectificatie van een besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 november 2021

In het opschrift van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 november 2021, nr. MinBuZa-2021.10402-12, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector in verband met de vaststelling van het bezoldigingsmaximum voor 2021 (bekend gemaakt in Staatscourant 2021, nummer 46335) is als laatste woord per abuis ‘2021’ opgenomen. Zoals ook blijkt in artikel I en artikel II van het besluit moet het opschrift luiden ‘Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 november 2021, nr. MinBuZa-2021.10402-12, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector in verband met de vaststelling van het bezoldigingsmaximum voor 2022’.

Naar boven