U bekijkt een publicatie met

Toon versie van document

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 maart 2021 tot wijziging van de Omgevingsregeling vanwege het opnemen van regels met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de richtlijn omgevingslawaai, de artikelen 2.15, tweede lid, 2.21, eerste lid, 2.24, tweede lid, 4.1, tweede lid, 20.3, eerste lid, 20.6, derde lid, 20.7, onder c, en 20.10, derde lid, van de Omgevingswet en artikel 3.2, eerste lid, van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet;

Besluiten:

HOOFDSTUK 1 AANVULLING EN WIJZIGING OMGEVINGSREGELING

Artikel 1.1 (Omgevingsregeling)   Verschilmarkering

De Omgevingsregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1a wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • Artikel 1.1a (grondslag)

  • 1.Deze regeling berust op de artikelen 1.5, tweede lid, 2.15, tweede, derde en vierde lid, 2.20, tweede en derde lid, 2.21, 2.21a, eerste lid, 2.24, tweede lid, 4.1, tweede lid, 4.3, derde lid, 5.34, tweede lid, 12.6, vijfde lid, 13.1, tweede lid, 16.6, 16.55, tweede en zesde lid, 16.88, derde en vierde lid, 18.21, eerste lid, 19.10, eerste lid, 19.11, 20.2, tweede lid, 20.3, eerste lid, 20.6, derde lid, aanhef en onder b, 20.10, derde lid, 20.14, zesde lid, 20.16, derde lid, 20.18, eerste lid, 20.21, tweede en vierde lid, 20.25, tweede lid, 20.26, vierde lid, 20.28, derde lid, 20.29 en 20.30, aanhef en onder b, van de wet.

  • 2.Deze regeling berust ook op de artikelen 8.47, vijfde lid, 8.48, vijfde lid, 8.53, vijfde lid, 8.55, vijfde lid, 8.56, tweede lid, 8.57, derde lid, 8.57a, vierde lid, 8.57b, vierde lid, 8.59, tweede lid, 8.62c, vijfde lid, 8.62h, derde lid, 8.62i, derde lid, 8.62l, vierde lid, 8.66, derde lid, en 8.68, derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

  • 3.De artikelen 14.1, 14.2, 14.18b, 14.28e en 14.31i berusten op artikel 133, derde lid, van de Mijnbouwwet.

B

Na artikel 2.29 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 • Artikel 2.29a (aanwijzing rijkswegen voor beheersing van geluid)

  De wegen in beheer bij het Rijk waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als omgevingswaarden geluidproductieplafonds vaststelt, bedoeld in artikel 2.15, tweede lid, onder a, van de wet, zijn de wegen, bedoeld in bijlage IVa.

C

Na artikel 2.30 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 • Artikel 2.30a (aanwijzing hoofdspoorwegen voor beheersing van geluid)

  De hoofdspoorwegen waarvoor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als omgevingswaarden geluidproductieplafonds vaststelt, bedoeld in artikel 2.15, tweede lid, onder b, van de wet, zijn de spoorwegen, bedoeld in bijlage IVb.

D

Paragraaf 2.3.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • § 2.3.5 Bijzondere spoorwegen

  Artikel 2.30a2.30b (aanwijzing en begrenzing beperkingengebieden bijzondere spoorwegen ≤ 30 km/u)

  De beperkingengebieden, bedoeld in artikel 9.19, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met betrekking tot bijzondere spoorwegen waarvoor geen toepassing is gegeven aan artikel 8, tweede lid, van het Besluit bijzondere spoorwegen, zijn:

  • a.

   de locaties die liggen binnen 3 m aan weerszijden van de bijzondere spoorweg; en

  • b.

   als het gaat om kruisingen tussen de bijzondere spoorweg en een weg die open staat voor het openbaar verkeer: de locaties die liggen binnen een vlak dat wordt gevormd door hoekpunten in het hart van het buitenste spoor op 50 m aan weerszijden van de as van de weg en op 11 m aan weerszijden van de bijzondere spoorweg in de as van de weg.

  Artikel 2.30b2.30c (aanwijzing en begrenzing beperkingengebieden bijzondere spoorwegen > 30 km/u)

  De beperkingengebieden, bedoeld in artikel 9.19, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, met betrekking tot bijzondere spoorwegen waarvoor toepassing is gegeven aan artikel 8, tweede lid, van het Besluit bijzondere spoorwegen, zijn:

  • a.

   als de bijzondere spoorweg als rechte baan is aangelegd: de locaties die liggen binnen 8 m aan weerszijden van de bijzondere spoorweg;

  • b.

   als de bijzondere spoorweg in gebogen richting is aangelegd: de locaties die liggen:

   • 1°.

    8 m langs de buitenzijde van de boog; en

   • 2°.

    20 m langs de binnenzijde van de boog;

  • c.

   als het gaat om kruisingen tussen een bijzondere spoorweg waarop een snelheid van ten hoogste 40 km/u is toegestaan en een weg die open staat voor het openbaar verkeer: de locaties die liggen binnen een vlak dat wordt gevormd door hoekpunten in het hart van het buitenste spoor op 220 m aan weerszijden van de as van de weg en op 11 m aan weerszijden van de bijzondere spoorweg in de as van de weg; en

  • d.

   als het gaat om kruisingen tussen een bijzondere spoorweg waarop een snelheid van meer dan 40 km/u is toegestaan en een weg die open staat voor het openbaar verkeer: de locaties die liggen binnen een vlak dat wordt gevormd door hoekpunten in het hart van het buitenste spoor op 500 m aan weerszijden van de as van de weg en op 11 m aan weerszijden van de bijzondere spoorweg in de as van de weg.

  Artikel 2.30c2.30d (meten afstand beperkingengebied bijzondere spoorwegen)

  De afstanden aan weerszijden van de bijzondere spoorweg en de afstanden langs de buitenzijde en binnenzijde van de boog, bedoeld in de artikelen 2.30a2.30b en 2.30b2.30c, gelden:

  • a.

   bij een spoorweg op maaiveldniveau: vanaf het hart van het buitenste spoor;

  • b.

   bij een ingegraven spoorweg: vanaf de bovenzijde van de ingraving; en

  • c.

   bij een opgehoogde spoorweg: vanaf de teen van het talud van de ophoging.

E

Artikel 2.40 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • Artikel 2.40 (aanwijzing agglomeraties richtlijn omgevingslawaai)

  De agglomeraties, bedoeld in de richtlijn omgevingslawaai, zijn:

  • a.

   Alkmaar, omvattend de gemeenten: Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk;

  • b.

   Almere;

  • c.

   Amersfoort;

  • d.

   Amsterdam/Haarlem, omvattend de gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk, Bloemendaal, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uithoorn, Velsen, Zaanstad en Zandvoort;

  • e.

   Apeldoorn;

  • f.

   Arnhem;

  • g.

   Breda;

  • h.

   ‘s-Hertogenbosch;

  • i.

   Den Haag/Leiden, omvattend de gemeenten: Delft, Den Haag, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer;

  • j.

   Eindhoven, omvattend de gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten en Veldhoven;

  • k.

   Enschede, omvattend de gemeenten: Almelo, Enschede en Hengelo;

  • l.

   Gouda, omvattend de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen;

  • m.

   Groningen;

  • n.

   Heerlen/Kerkrade, omvattend de gemeenten: Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Voerendaal;

  • o.

   Hilversum, omvattend de gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Weesp;

  • p.

   Maastricht;

  • q.

   Nijmegen;

  • r.

   Rotterdam/Dordrecht, omvattend de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Nissewaard, Maassluis, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Sliedrecht, Vlaardingen, Zuidplas en Zwijndrecht;

  • s.

   Tilburg;

  • t.

   Utrecht, omvattend de gemeenten: Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht en IJsselstein; en

  • u.

   Zwolle.

F

Hoofdstuk 3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • HOOFDSTUK 3 BEHEER VAN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING

  [Gereserveerd]

  AFDELING 3.1 BEHEERSING VAN GELUID AFKOMSTIG VAN WEGEN, SPOORWEGEN EN INDUSTRIETERREINEN

  § 3.1.1 Algemene bepalingen

  Artikel 3.1 (toepassingsbereik)

  Deze afdeling is van toepassing op de beheersing van het geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

  Artikel 3.2 (bepalen: waar het geluid wordt bepaald)
  • 1.Het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt bepaald op een of meer punten waar het geluid representatief is en dat ligt:

   • a.

    als het gaat om een geluidgevoelig gebouw, anders dan een woonschip of woonwagen: op de gevel, op twee derde van de hoogte van een bouwlaag;

   • b.

    als het gaat om een nieuw te bouwen geluidgevoelig gebouw, anders dan een woonschip of woonwagen: op de locatie waar een gevel mag komen, op twee derde van de hoogte van een bouwlaag die gebouwd mag worden;

   • c.

    als het gaat om een woonwagen: op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van de woonwagen, op twee derde van de hoogte van een bouwlaag; en

   • d.

    als het gaat om een woonschip: op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van het woonschip op 1 m boven het maaiveld.

  • 2.In het eerste lid wordt onder woonschip verstaan: drijvend bouwwerk met een woonfunctie op een locatie die in het omgevingsplan is aangewezen als een ligplaats voor een woonschip.

  Artikel 3.3 (bepalen: geluid in geluidgevoelige ruimten)
  • 1.Het geluid in geluidgevoelige ruimten wordt bepaald door het geluid op de gevel te verminderen met de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, bepaald volgens NEN 5077 of NEN-EN-ISO 12354-3.

  • 2.Bij de toepassing van NEN 5077 geldt dat in afwijking van tabel 6 de standen van de ventilatieopeningen en van de mechanische ventilatie alle ‘open’ respectievelijk ‘aan’ zijn.

  Artikel 3.4 (bepalen: geluid op een geluidgevoelig gebouw)

  Bij het bepalen van het geluid op een geluidgevoelig gebouw:

  • a.

   wordt het geluid dat wordt gereflecteerd door de gevel waarop het geluid wordt bepaald buiten beschouwing gelaten; en

  • b.

   worden de waarden afgerond op hele getallen, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het meest dichtbijgelegen even getal.

  Artikel 3.5 (bepalen: geluidaandachtsgebied)

  Een geluidaandachtsgebied wordt bepaald volgens bijlage IVc.

  § 3.1.2 Geluid door gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen

  Artikel 3.6 (toepassingsbereik)

  Deze paragraaf is van toepassing op het bepalen van het geluid door gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen die niet bij omgevingsverordening zijn aangewezen.

  Artikel 3.7 (berekenen: basisgeluidemissie)

  De basisgeluidemissie, bedoeld in artikel 3.27, eerste tot en met vijfde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, wordt berekend volgens bijlage IVd en afgerond op één decimaal.

  Artikel 3.8 (bepalen: geluid door wegen en spoorwegen)
  • 1.Het geluid door een weg of spoorweg, bedoeld in artikel 3.24 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, wordt bepaald:

   • a.

    voor het geluid door een gemeenteweg of waterschapsweg op een geluidgevoelig gebouw: volgens bijlage IVe;

   • b.

    voor het geluid door een lokale spoorweg die niet bij omgevingsverordening is aangewezen op een geluidgevoelig gebouw: volgens bijlage IVf.

  • 2.In afwijking van artikel 3.4, onder b, worden de waarden van een weg of spoorweg bij de toepassing van artikel 5.78af van het Besluit kwaliteit leefomgeving niet afgerond.

  Artikel 3.9 (berekenen: correctie voor wegdektype)
  • 1.Bij het berekenen van het geluid door wegen waarvoor de representatief te achten gemiddelde snelheid van lichte motorvoertuigen als bedoeld in bijlage IVe ten minste 70 km/uur bedraagt wordt:

   • a.

    als het wegdek bestaat uit een van de wegdektypen, bedoeld in het tweede lid, 1 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie, bedoeld in bijlage IVe; en

   • b.

    als het wegdek bestaat uit een ander wegdektype dan bedoeld onder a, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie, bedoeld in bijlage IVe.

  • 2.De wegdektypen, bedoeld in het eerste lid, onder a, zijn:

   • a.

    elementenverharding;

   • b.

    zeer open asfalt beton;

   • c.

    tweelaags zeer open asfalt beton, met uitzondering van tweelaags zeer open asfalt beton fijn;

   • d.

    uitgeborsteld beton;

   • e.

    geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; en

   • f.

    oppervlakbewerking.

  Artikel 3.10 (bepalen: geluidaandachtsgebied)

  Bij het bepalen van het geluidaandachtsgebied worden de geluidbrongegevens gebruikt behorende bij de basisgeluidemissie.

  Artikel 3.11 (bepalen: geluidbrongegevens gemeentewegen en waterschapswegen)

  De geluidbrongegevens zijn voor een gemeenteweg en een waterschapsweg:

  • a.

   per etmaalperiode het aantal motorvoertuigen, per categorie als bedoeld in bijlage IVe, onder 2.1, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur op een geluidemissietraject passeert;

  • b.

   de per geluidemissietraject representatief te achten gemiddelde snelheid per categorie motorvoertuigen als bedoeld in bijlage IVe, onder 2.1;

  • c.

   de geluidbronregisterlijnen van de weg, vastgelegd in x- en y-coördinaten, uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting; en

  • d.

   het wegdektype per geluidemissietraject.

  Artikel 3.12 (bepalen: geluidbrongegevens spoorwegen die niet bij omgevingsverordening zijn aangewezen)

  De geluidbrongegevens zijn voor een spoorweg die niet bij omgevingsverordening is aangewezen:

  • a.

   per etmaalperiode het aantal locomotieven, treinstellen, rijtuigen of wagens per spoorvoertuigcategorie als bedoeld in bijlage IVf, onder 1.2, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur op een geluidemissietraject passeert met onderscheid naar de maximale snelheid van het type spoorvoertuig;

  • b.

   de per geluidemissietraject, per etmaalperiode, representatief te achten snelheid met onderscheid naar doorgaande reizigersspoorvoertuigen, stoppende reizigersspoorvoertuigen en goederenspoorvoertuigen, waarbij wordt aangegeven of het remsysteem is ingeschakeld;

  • c.

   de geluidbronregisterlijnen van de spoorweg, vastgelegd in x- en y-coördinaten, uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting;

  • d.

   de spoorstaafruwheid, bepaald volgens bijlage IVf;

  • e.

   de bovenbouwconstructie per spoor van de spoorweg; en

  • f.

   de aanwezigheid van een wissel in een geluidemissietraject.

  § 3.1.3 Geluid door rijkswegen, provinciale wegen, hoofdspoorwegen en lokale spoorwegen die bij omgevingsverordening zijn aangewezen

  Artikel 3.13 (toepassingsbereik)

  Deze paragraaf is van toepassing op het bepalen van het geluid door rijkswegen, provinciale wegen, hoofdspoorwegen en lokale spoorwegen die bij omgevingsverordening zijn aangewezen.

  Artikel 3.14 (bepalen: geluid door wegen en spoorwegen)
  • 1.Het geluid door wegen en spoorwegen, bedoeld in artikel 3.24 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, wordt bepaald:

   • a.

    voor het geluid door wegen op een geluidgevoelig gebouw: volgens bijlage IVe;

   • b.

    voor het geluid door wegen op een geluidreferentiepunt: volgens bijlage IVg, waarbij de waarde wordt afgerond op één decimaal;

   • c.

    voor het geluid door spoorwegen op een geluidgevoelig gebouw: volgens bijlage IVf; en

   • d.

    voor het geluid door spoorwegen op een geluidreferentiepunt: volgens bijlage IVg, waarbij de waarde wordt afgerond op één decimaal.

  • 2.Bij het bepalen van het geluid door wegen en spoorwegen op een geluidgevoelig gebouw worden de geluidbrongegevens uit het geluidregister gebruikt.

  • 3.In afwijking van het tweede lid kunnen bij het bepalen van het geluid door een weg op een geluidgevoelig gebouw in plaats van de geluidbronregisterlijn ook alleen de bij de geluidbronregisterlijn behorende gegevens worden gebruikt.

  • 4.Bij het bepalen van het geluid door een weg op een geluidgevoelig gebouw of op een geluidreferentiepunt wordt bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds de plafondcorrectiewaarde uit het geluidregister opgeteld bij de geluidemissiegetallen LE, berekend volgens bijlage IVe.

  • 5.Bij het bepalen van het geluid door een spoorweg op een geluidgevoelig gebouw of op een geluidreferentiepunt wordt bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds de plafondcorrectiewaarde uit het geluidregister opgeteld bij de geluidemissiegetallen LE, berekend volgens bijlage IVf.

  Artikel 3.15 (bepalen: afbakening gebied waarbinnen geluidgevoelige gebouwen in aanmerking worden genomen)
  • 1.Bij het vaststellen van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde voor een weg of spoorweg worden geluidgevoelige gebouwen in aanmerking genomen die liggen binnen het gebied rond een geluidreferentiepunt en dat begrensd wordt volgens het tweede of derde lid.

  • 2.Als de weg of spoorweg waarop het geluidproductieplafond betrekking heeft niet eindigt, wordt het gebied, bedoeld in het eerste lid, begrensd door:

   • a.

    de as van de weg of spoorweg;

   • b.

    twee lijnen loodrecht op de as van de weg of spoorweg en op de halve afstand tot de in de lengterichting van de weg of spoorweg gezien naastliggende geluidreferentiepunten; en

   • c.

    voor:

    • 1°.

     rijkswegen en hoofdspoorwegen, in de richting loodrecht op de weg of spoorweg: de afstand waarop het geluid in de situatie zonder maatregelen als bedoeld in artikel 3.48 van het Besluit kwaliteit leefomgeving naar verwachting niet hoger is dan de standaardwaarde in Lden, bedoeld in artikel 3.34 van het Besluit kwaliteit leefomgeving of, als deze afstand meer dan 2 km gemeten vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf van de spoorweg bedraagt: een afstand van 2 km; en

    • 2°.

     provinciale wegen en lokale spoorwegen: de begrenzing van het geluidaandachtsgebied of, als deze meer dan 2 km van de weg of spoorweg ligt: de afstand waarop het geluid niet meer toeneemt als gevolg van de vaststelling van het geluidproductieplafond als omgevingswaarde, maar niet meer dan 2 km.

  • 3.Als de weg of spoorweg waarop het geluidproductieplafond betrekking heeft eindigt, wordt het gebied, bedoeld in het eerste lid, begrensd door:

   • a.

    de as van de weg of spoorweg en de lijn in het verlengde daarvan;

   • b.

    een lijn loodrecht op de as van de weg of spoorweg of het verlengde daarvan en op de halve afstand tussen het geluidreferentiepunt en het in de lengterichting van de weg of spoorweg gezien naastliggende geluidreferentiepunt; en

   • c.

    voor:

    • 1°.

     rijkswegen en hoofdspoorwegen, in de richting loodrecht op de weg of spoorweg: de afstand waarop het geluid in de situatie zonder maatregelen als bedoeld in artikel 3.48 van het Besluit kwaliteit leefomgeving naar verwachting niet hoger is dan de standaardwaarde in Lden, bedoeld in artikel 3.34 van het Besluit kwaliteit leefomgeving of, als deze afstand meer dan 500 m gemeten vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf van de spoorweg bedraagt: een afstand van 500 m; en

    • 2°.

     provinciale wegen en lokale spoorwegen: de begrenzing van het geluidaandachtsgebied of, als deze meer dan 500 m van de weg of spoorweg ligt: de afstand waarop het geluid niet meer toeneemt als gevolg van de vaststelling van het geluidproductieplafond als omgevingswaarde, maar niet meer dan 500 m.

  • 4.In afwijking van het eerste lid worden geluidgevoelige gebouwen binnen het gebied rond een geluidreferentiepunt waarvoor de waarde van het geluidproductieplafond alleen wordt verlaagd als gevolg van maatregelen die zijn vastgesteld op basis van het geluidproductieplafond als omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, niet in aanmerking genomen.

  Artikel 3.16 (correctie voor wegdektype)

  Op het bepalen van het geluid door rijkswegen en provinciale wegen is artikel 3.9 van overeenkomstige toepassing.

  Artikel 3.17 (bepalen: geluidaandachtsgebied)

  Bij het bepalen van het geluidaandachtsgebied worden de geluidbrongegevens gebruikt behorende bij de geluidproductieplafonds als omgevingswaarden.

  Artikel 3.18 (bepalen: geluidbrongegevens rijkswegen en provinciale wegen)

  De geluidbrongegevens zijn voor een rijksweg en een provinciale weg:

  • a

   per etmaalperiode het aantal motorvoertuigen, per categorie als bedoeld in bijlage IVe, onder 2.1, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur op een geluidemissietraject passeert;

  • b.

   de representatief te achten gemiddelde snelheid per geluidemissietraject per categorie motorvoertuigen als bedoeld in bijlage IVe, onder 2.1;

  • c.

   de geluidbronregisterlijnen van de weg, vastgelegd in x-, y- en z-coördinaten, uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting;

  • d.

   het wegdektype per geluidemissietraject;

  • e.

   de afmetingen en locatie van geluidbeperkende werken of bouwwerken die zijn geplaatst om het geluid door de weg op een geluidgevoelig gebouw te beperken, vastgelegd in x-, y- en z-coördinaten, uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting;

  • f.

   de mate van absorptie en de profielafhankelijke correctieterm van geluidbeperkende werken of bouwwerken als bedoeld onder e en of het om een middenbermscherm, een scherm met schermtop of een diffractor gaat;

  • g.

   de diffractoreigenschappen in octaafbanden; en

  • h.

   de plafondcorrectiewaarde.

  Artikel 3.19 (bepalen: geluidbrongegevens spoorwegen)

  De geluidbrongegevens zijn voor een spoorweg:

  • a.

   per etmaalperiode het aantal locomotieven, treinstellen, rijtuigen of wagens per spoorvoertuigcategorie als bedoeld in bijlage IVf, onder 1.2, dat gemiddeld over een kalenderjaar per uur op een geluidemissietraject passeert met onderscheid naar de maximale snelheid van het type spoorvoertuig;

  • b.

   de per geluidemissietraject, per etmaalperiode, representatief te achten snelheid met onderscheid naar doorgaande reizigersspoorvoertuigen, stoppende reizigersspoorvoertuigen en goederenspoorvoertuigen, waarbij wordt aangegeven of het remsysteem is ingeschakeld;

  • c.

   de geluidbronregisterlijnen van de spoorweg, vastgelegd in x-, y- en z-coördinaten, uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting;

  • d.

   de spoorstaafruwheid, bepaald volgens bijlage IVf;

  • e.

   de bovenbouwconstructie per spoor van de spoorweg;

  • f.

   de aanwezigheid van een wissel in een geluidemissietraject;

  • g

   de afmetingen en locatie van geluidbeperkende werken of bouwwerken die zijn geplaatst om het geluid door de spoorweg op een geluidgevoelig gebouw te beperken, vastgelegd in x-, y- en z-coördinaten, uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting;

  • h.

   de mate van absorptie en de profielafhankelijke correctieterm van geluidbeperkende werken of bouwwerken als bedoeld onder g;

  • i.

   de plafondcorrectiewaarde; en

  • j.

   de in artikel 3.23, eerste lid, onder a en b, genoemde geluidbrongegevens van stilstaande spoorvoertuigen op spoorwegemplacementen.

  § 3.1.4 Geluid door industrieterreinen

  Artikel 3.20 (toepassingsbereik)

  Deze paragraaf is van toepassing op het bepalen van het geluid door industrieterreinen waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn of worden vastgesteld.

  Artikel 3.21 (bepalen: geluid door industrieterreinen)
  • 1.Het geluid door industrieterreinen, bedoeld in artikel 3.25 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, wordt bepaald:

   • a.

    op een geluidgevoelig gebouw: volgens bijlage IVh; en

   • b.

    op een geluidreferentiepunt: volgens bijlage IVg, waarbij de waarde wordt afgerond op één decimaal.

  • 2.Bij het bepalen van het geluid door een industrieterrein op een geluidgevoelig gebouw worden de geluidbrongegevens uit het geluidregister gebruikt.

  Artikel 3.22 (bepalen: geluidaandachtsgebied)

  Bij het bepalen van het geluidaandachtsgebied van een industrieterrein worden de geluidbrongegevens gebruikt behorende bij de geluidproductieplafonds als omgevingswaarden.

  Artikel 3.23 (bepalen: geluidbrongegevens industrieterreinen)
  • 1.De geluidbrongegevens zijn voor een industrieterrein:

   • a.

    het immissierelevante geluidvermogen, bedoeld in paragraaf 2.3 van bijlage IVh, van een geluidbron met een bedrijfsduurcorrectie volgens de jaargemiddelde bedrijfssituatie, bedoeld in hoofdstuk 5 van bijlage IVh;

   • b.

    de locatie van de geluidbron, vastgelegd in x-, y- en z-coördinaten, uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting;

   • c.

    de hoogte van het maaiveld van de locatie van de geluidbron;

   • d.

    de afmetingen, locatie en eigenschappen van voor de geluidoverdracht relevante objecten binnen het industrieterrein, vastgelegd in x-, y- en z-coördinaten, uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting; en

   • e.

    de luchtabsorptiecoëfficiënten, als van de luchtabsorptiecoëfficiënten uit bijlage IVh, tabel 3.1, is afgeweken.

  § 3.1.5 Gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid

  Artikel 3.24 (toepassingsbereik)

  Deze paragraaf is van toepassing op het bepalen van het gecumuleerde geluid en het gezamenlijke geluid op een geluidgevoelig gebouw.

  Artikel 3.25 (berekenen: gecumuleerd geluid)
  • 1.Het gecumuleerde geluid wordt berekend door eerst het geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen om te rekenen naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt en dan het gecumuleerde geluid te berekenen volgens de formule uit het vierde lid.

  • 2.Het geluid door wegen, spoorwegen, industrieterreinen, windturbines en schietbanen wordt omgerekend naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt, volgens de formules:

   • a.

    voor wegen:stcrt-2021-15868-1.png

   • b.

    voor spoorwegen: stcrt-2021-15868-2.png

   • c.

    voor industrieterreinen: stcrt-2021-15868-3.png

   • d.

    voor windturbines: stcrt-2021-15868-4.png

   • e.

    voor schietbanen: stcrt-2021-15868-5.png

    waarbij:

    LVL, LRL, LIL en LWT worden uitgedrukt in Lden en LSG wordt uitgedrukt in BS,dan.

  • 3.Vanaf een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip wordt het geluid door luchtvaart omgerekend naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt, volgens de formule:

   stcrt-2021-15868-6.png

   waarbij: LLL wordt uitgedrukt in Lden.

  • 4.Het gecumuleerde geluid Lcum wordt berekend volgens de formule:

   stcrt-2021-15868-7.png

   waarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken geluidbronnen en de index n staat voor de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen, bedoeld in het eerste lid of, als geluid door andere geluidbronnen wordt betrokken, het geluid door die geluidbronnen.

  Artikel 3.26 (berekenen: gezamenlijk geluid)
  • 1.Het gezamenlijke geluid wordt berekend door het geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen op te tellen volgens de formule:

   stcrt-2021-15868-8.png

   waarbij wordt verstaan onder:

   Lg: gezamenlijk geluid; en

   k: geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen.

  • 2.Als bij het bepalen van de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een geluidgevoelige ruimte, bedoeld in artikel 3.53, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van NEN 5077 om afwijkende spectra te gebruiken, wordt ook het gezamenlijk geluid per octaafbandindex berekend volgens de formule:

   stcrt-2021-15868-9.png

   waarbij wordt verstaan onder:

   i: octaafbandindex; en

   k: geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen.

  Artikel 3.27 (berekenen: gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid)
  • 1.Bij het berekenen van het gecumuleerde geluid en het gezamenlijke geluid worden bij het berekenen van het geluid door luchtvaart, windturbines, buitenschietbanen en springterreinen als bedoeld in artikel 3.38, derde lid, onder b, c en d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, de geluidbrongegevens uit het geluidregister gebruikt.

  • 2.In afwijking van artikel 3.4, onder b, worden de waarden van het geluid door de geluidbronsoorten en andere geluidbronnen, bedoeld in de artikelen 3.25, eerste lid, en 3.26, eerste lid niet afgerond.

  Artikel 3.28 (bepalen: geluidbrongegevens windturbine bij gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid)

  Voor de toepassing van de artikelen 3.25, 3.26 en 3.27 zijn de geluidbrongegevens voor een windturbine:

  • a.

   de emissieterm LE, bedoeld in paragraaf 2.4.1 van bijlage IVi, van een windturbine;

  • b.

   de locatie van het middelpunt van de rotor, vastgelegd in x-, y- en z-coördinaten, uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting; en

  • c.

   de ashoogte in meters ten opzichte van het maaiveld.

  § 3.1.6 Maatregelpunten en geluidbeperkende maatregelen

  Artikel 3.29 (bepalen: maatregelpunten en geluidbeperkende maatregelen)
  • 1.Het aantal maatregelpunten als bedoeld in artikel 3.48 van het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt bepaald volgens bijlage IVj, tabellen 1 en 2.

  • 2.De maatregelpunten omvatten het totaal van de maatregelpunten van bestaande en nieuw te treffen geluidbeperkende maatregelen waarvoor maatregelpunten gelden, ten opzichte van een weg of spoorweg in de situatie zonder maatregelen, bedoeld in artikel 3.48 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

  • 3.Bij het toepassen van tabel 2 van bijlage IVj wordt de hoogte van een geluidscherm of geluidwal bepaald ten opzichte van de bovenkant van het spoor of de kantstreep van de weg aan de zijde van het scherm.

  • 4.De maatregelen, bedoeld in bijlage IVj, tabel 3, zijn geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in artikel 3.49, vijfde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarvan de financiële doelmatigheid wordt bepaald door de werkelijke kosten van aanleg en onderhoud van die maatregel af te wegen tegen de geluidreductie die door de maatregel wordt bereikt en de daaruit voortvloeiende waarde van het geluid.

G

Paragraaf 6.2.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • § 6.2.1 Geluid

  Artikel 6.4 (toepassingsbereik)

  Deze paragraaf is van toepassing op het bepalen van het geluid door een activiteit, anders dan het wonen, op een geluidgevoelig gebouw, in geluidgevoelige ruimten binnen een in- en aanpandig geluidgevoelig gebouw en op een locatie die dichter bij de activiteit is gelegen als bedoeld in artikel 5.69 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

  Deze paragraaf is van toepassing op het bepalen van het geluid door een activiteit, anders dan het wonen, met uitzondering van het geluid door spoorvoertuigen op spoorwegemplacementen en doorgaand verkeer op wegen, vaarwegen en spoorwegen:

  • a.

   op een geluidgevoelig gebouw;

  • b.

   in geluidgevoelige ruimten binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw; en

  • c.

   op een locatie die dichter bij de activiteit is gelegen dan de gevel, locatie of begrenzing als bedoeld in artikel 5.69 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

  Artikel 6.5 (bepalen: waar het geluid wordt bepaald)

  • 1.Het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt bepaald op een of meerderemeer punten waar het geluid representatief is en dat ligt:

   • a.

    als het gaat om een geluidgevoelig gebouw, anders dan een woonschip of woonwagen: op de gevel, op twee derde van de hoogte van een bouwlaag;

   • b.

    als het gaat om een nieuw te bouwen geluidgevoelig gebouw, anders dan een woonschip of woonwagen: op de locatie waar een gevel mag komen, op twee derde van de hoogte van een bouwlaag die gebouwd mag worden; en

   • c.

    als het gaat om een woonschip of woonwagen: op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van het woonschip of de woonwagen, op twee derde van de hoogte van een bouwlaag.; en

   • d.

    als het gaat om een woonschip: op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van het woonschip op 1 m boven het maaiveld.

  • 2.In het eerste lid wordt onder woonschip verstaan: drijvend bouwwerk met een woonfunctie op een locatie die in het omgevingsplan is aangewezen als een ligplaats voor een woonschip.

  Artikel 6.6 (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan specifieke activiteiten, op een geluidgevoelig gebouw of op een andere locatie)

  • 1.Op het bepalen van het geluid door een activiteit waarvoor een omgevingsplan een waarde als bedoeld in artikel 5.65, eerste lid, onder a, tweede, derde of vierde lid, 5.66, eerste lid, of 5.67 van het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat, is de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van toepassing.

   Het geluid door een activiteit wordt bepaald volgens bijlage IVh als sprake is van:

   • a.

    een activiteit waarvoor een omgevingsplan een waarde als bedoeld in artikel 5.65, eerste lid, onder a, tweede, derde of vierde lid, 5.66, eerste lid, of 5.67 van het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat; of

   • b.

    een activiteit waarvoor een omgevingsplan een waarde bevat gericht op het voldoen aan de geluidproductieplafonds die als omgevingswaarden zijn vastgesteld voor een industrieterrein.

  • 2.De bedrijfsduurcorrectie, bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaaibijlage IVh, wordt niet toegepast voor muziek.

  • 3.In afwijking van het eerste lid wordt het geluid door een schietbaan die ligt in een gebouw zonder open zijden en met een gesloten afdekking bepaald volgens bijlage XXIV.

  • 4.Bij het bepalen van het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt het geluid dat wordt gereflecteerd door de gevel waarop het geluid wordt bepaald buiten beschouwing gelaten.

  • 45.Bij het bepalen van het geluid worden het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT en het maximale geluidniveau LAmax afgerond op hele getallen, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het meest dichtbij gelegen even getal.

  Artikel 6.7 (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan specifieke activiteiten, in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen)

  • Op het bepalen van het geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen zijn NEN 5077 en NEN 12354-3 van toepassing.

  • 1.Op het bepalen van het geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen zijn NEN 5077 en NEN 12354-3 van toepassing.

  • 2.Bij de toepassing van NEN 5077 geldt dat in afwijking van tabel 6 de standen van de ventilatieopeningen en van de mechanische ventilatie alle ‘open’ respectievelijk ‘aan’ zijn.

  Artikel 6.8 (berekenen: geluid door een windturbine of windpark)

  • 1.Het geluid door het opwekken van elektriciteit met een windturbine of windpark waarvoor een omgevingsplan een waarde als bedoeld in artikel 5.74, eerste of tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat, wordt berekend volgens bijlage XXVIVi.

  • 2.AlsOp het berekenen van het gecumuleerde geluid door het opwekken van elektriciteit met een windturbine of windpark wordt verricht in combinatie met een andere activiteit, wordt het gecumuleerde geluid berekend volgens bijlage XXVIis artikel 3.25 van toepassing.

  • 3.Bij het berekenen worden de waarden in dB Lden, dB Lnight en dB Lcum afgerond op hele getallen, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het meest dichtbijgelegen even getal.

  • 4.Bij het berekenen van het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt het geluid dat wordt gereflecteerd door de gevel waarop het geluid wordt bepaald buiten beschouwing gelaten.

  Artikel 6.9 (berekenen: geluid door civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen)

  • 1.Het geluid door het exploiteren van een in de buitenlucht of in een gebouw zonder gesloten afdekking of met een open zijde gelegen civiele of militaire schietbaan of militair springterrein, waarvoor een omgevingsplan een waarde als bedoeld in artikel 5.76, tweede of derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat, wordt berekend volgens bijlage XXVII.

  • 2.In afwijking van het eerste lid kan het geluid door het exploiteren van een civiele schietbaan, als het gaat om een kleiduivenbaankleiduivenschietbaan of een schermenbaan voor het toepassingsgebied, bedoeld in bijlage XXVIII, ook volgens die bijlage worden berekend.

  • 3.Bij het berekenen van het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt het geluid dat wordt gereflecteerd door de gevel waarop het geluid wordt bepaald buiten beschouwing gelaten.

H

Artikel 8.14 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • Artikel 8.14 (berekenen: afronding)

  • 1.Na toepassing van de artikelen 8.12 en 8.13 wordt de berekende concentratie of het berekende aantal overschrijdingen afgerond op hele getallen, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het meest dichtbijgelegen even getal.

  • 2.In afwijking van het eerste lid wordt afgerond naarop één cijfer achter de kommadecimaal, als het gaat om het berekenen van een verhoging van de kalenderjaargemiddelde concentratie in de buitenlucht van stikstofdioxide of PM10 van 1,2 µg/m3 of minder als bedoeld in artikel 5.53, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

I

Subparagraaf 8.2.3.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • § 8.2.3.2 Geluid

  Artikel 8.20 (toepassingsbereik)

  • Deze paragraaf is van toepassing op het bepalen van het geluid op geluidgevoelige gebouwen, in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen en op een locatie die dichter bij de activiteit is gelegen als bedoeld in artikel 5.69 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, bij het toelaten van:

   • a.

    een activiteit als bedoeld in artikel 5.55, eerste lid, onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en

   • b.

    een geluidgevoelig gebouw waarop geluid wordt veroorzaakt door een activiteit als bedoeld onder a.

  • 1.Deze paragraaf is van toepassing op het bepalen van het geluid bij het toelaten van:

   • a.

    een activiteit als bedoeld in artikel 5.55, eerste lid, onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en

   • b.

    een geluidgevoelig gebouw waarop geluid wordt veroorzaakt door een activiteit als bedoeld onder a.

  • 2.Bij het bepalen van het geluid, bedoeld in het eerste lid, gaat het om het geluid:

   • a.

    op een geluidgevoelig gebouw;

   • b.

    in geluidgevoelige ruimten binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouw;

   • c.

    op een locatie die dichter bij de activiteit is gelegen dan de gevel, locatie of begrenzing als bedoeld in artikel 5.69 van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en

   • d.

    op een afstand van 50 m vanaf de begrenzing van de locatie waar de activiteit wordt verricht.

  Artikel 8.21 (bepalen: waar het geluid wordt bepaald)

  • 1.Het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt bepaald op een of meerderemeer punten waar het geluid representatief is en dat ligt:

   • a.

    als het gaat om een geluidgevoelig gebouw, anders dan een woonschip of woonwagen: op de gevel, op twee derde van de hoogte van een bouwlaag;

   • b.

    als het gaat om een nieuw te bouwen geluidgevoelig gebouw, anders dan een woonschip of woonwagen: op de locatie waar een gevel mag komen, op twee derde van de hoogte van een bouwlaag die gebouwd mag worden; en

   • c.

    als het gaat om een woonschip of woonwagen: op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van het woonschipde woonwagen, op twee derde van de hoogte van een bouwlaag.; en

   • d.

    als het gaat om een woonschip: op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van het woonschip op 1 m boven het maaiveld.

  • 2.In het eerste lid wordt onder woonschip verstaan: drijvend bouwwerk met een woonfunctie op een locatie die in het omgevingsplan is aangewezen als een ligplaats voor een woonschip.

  Artikel 8.22 (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten, op een geluidgevoelig gebouw)

  • 1.Op het bepalen van hetHet geluid door een activiteit als bedoeld in artikel 5.63 van het Besluit kwaliteit leefomgeving op een geluidgevoelig gebouw, is de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van toepassingwordt bepaald volgens bijlage IVh.

  • 2.De bedrijfsduurcorrectie, bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaaibijlage IVh, wordt niet toegepast voor muziek.

  • 3.In afwijking van het eerste lid wordt het geluid door een schietbaan die ligt in een gebouw zonder open zijden en met een gesloten afdekking bepaald volgens bijlage XXIV.

  • 4.Bij het bepalen van het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt het geluid dat wordt gereflecteerd door de gevel waarop het geluid wordt bepaald buiten beschouwing gelaten.

  • 45.Bij het bepalen van het geluid, bedoeld in het eerste en derde lid, worden het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT en het maximale geluidniveau LAmax afgerond op hele getallen, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het meest dichtbijgelegen even getal.

  Artikel 8.23 (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten, in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen)

  • Op het bepalen van het geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen zijn NEN 5077 en NEN 12354-3 van toepassing.

  • 1.Op het bepalen van het geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen zijn NEN 5077 en NEN 12354-3 van toepassing.

  • 2.Bij de toepassing van NEN 5077 geldt dat in afwijking van tabel 6 de standen van de ventilatieopeningen en van de mechanische ventilatie alle ‘open’ respectievelijk ‘aan’ zijn.

  Artikel 8.24 (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten, in geluidgevoelige ruimten binnen niet in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen)

  • Het geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen, wordt bepaald door het geluid op de gevel te verminderen met de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, bepaald volgens NEN 5077 of NEN-EN-ISO 12354-3.

  • 1.Het geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen, wordt bepaald door het geluid op de gevel te verminderen met de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, bepaald volgens NEN 5077 of NEN-EN-ISO 12354-3.

  • 2.Bij de toepassing van NEN 5077 geldt dat in afwijking van tabel 6 de standen van de ventilatieopeningen en van de mechanische ventilatie alle ‘open’ respectievelijk ‘aan’ zijn.

  Artikel 8.25 (berekenen: geluid door een windturbine of windpark)

  • 1.Het geluid door het opwekken van elektriciteit met een windturbine of windpark op een geluidgevoelig gebouw wordt berekend volgens bijlage XXVIVi.

  • 2.De windsnelheid op ashoogte kan in afwijking van paragraaf 2.3.2 van bijlage XXVIVi met een andere methode worden bepaald, als deze een gelijkwaardige nauwkeurigheid heeft of nauwkeuriger is.

  • 3.AlsOp het berekenen van het gecumuleerde geluid door het opwekken van elektriciteit met een windturbine of windpark wordt verricht in combinatie met een andere activiteit, wordt het gecumuleerde geluid berekend volgens bijlage XXVIis artikel 3.25 van toepassing.

  • 4.Bij het berekenen van het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt het geluid dat wordt gereflecteerd door de gevel waarop het geluid wordt bepaald buiten beschouwing gelaten.

  • 45.Bij het berekenen worden de waarden in dB Lden, dB Lnight en dB Lcum afgerond op hele getallen, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het meest dichtbijgelegen even getal.

  Artikel 8.26 (berekenen: geluid door civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen)

  • 1.Het geluid door het exploiteren van een in de buitenlucht of in een gebouw zonder gesloten afdekking of met een open zijde gelegen civiele of militaire schietbaan of militair springterrein wordt berekend volgens bijlage XXVII.

  • 2.In afwijking van het eerste lid kan het geluid door het exploiteren van een in de buitenlucht of in een gebouw zonder gesloten afdekking of met een open zijde gelegen civiele schietbaan, als het gaat om een kleiduivenbaankleiduivenschietbaan of een schermenbaan als bedoeld in het toepassingsbereik van bijlage XXVIII, ook worden berekend volgens die bijlage.

  • 3.Bij het berekenen van het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt het geluid dat wordt gereflecteerd door de gevel waarop het geluid wordt bepaald buiten beschouwing gelaten.

  Artikel 8.26a (bepalen: geluid wegen, spoorwegen, industrieterreinen en gecumuleerd geluid)

  • 1.Op het bepalen van het geluid door industrieterreinen waarvoor geluidproductieplafonds als omgevingswaarden zijn vastgesteld en het geluid door wegen en spoorwegen zijn de paragrafen 3.1.1 tot en met 3.1.4 van toepassing.

  • 2.Op het berekenen van het gecumuleerde geluid zijn de artikelen 3.25, 3.27 en 3.28 van toepassing.

  Artikel 8.26b (afbakening gebied waarbinnen het geluid door een gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg wordt bepaald)

  Bij het vaststellen van een omgevingsplan dat de aanleg of wijziging van een gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg of de wijziging van het gebruik van een lokale spoorweg toelaat, wordt het geluid bepaald op geluidgevoelige gebouwen waar de standaardwaarde, bedoeld in artikel 3.34 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, verminderd met 10 dB, naar redelijke verwachting wordt overschreden wanneer alleen het geluid wordt betrokken van de nieuwe weg of spoorweg, het te wijzigen deel van de weg of spoorweg of het deel van de spoorweg waarvan het gebruik wordt gewijzigd.

J

Subparagraaf 12.2.3.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • § 12.2.3.1 GegevensverzamelingMonitoring en gegevensverzameling geluidbelasting

  Artikel 12.71a (toepassingsbereik)

  Deze paragraaf is van toepassing op het berekenen van de geluidbelasting Lden en de geluidbelasting Lnight bij het vaststellen van geluidbelastingkaarten als bedoeld in artikel 10.2411.53 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

  Artikel 12.71b (methode berekenen geluidbelasting)

  Op het berekenen van de geluidbelasting Lden en de geluidbelasting Lnight is van toepassing:

  • a.

   voor geluidbelasting afkomstig van wegen en spoorwegen: de rekenmeet- en meetmethodenrekenmethoden opgenomen in bijlage XXXIII;

  • b.

   voor geluidbelasting afkomstig van activiteiten of een samenstel van activiteiten: de rekenmeet- en meetmethodenrekenmethoden opgenomen in bijlage XXXIII; en

  • c.

   voor geluidbelasting afkomstig van luchthavens: de hoofdstukken 2.6 tot en met 4 van de bijlage Bepalingsmethoden voor de geluidsbelastingsindicatoren bij Richtlijn 2015/996/EU van de Commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2012 inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai (PbEU 2015, L 168).

  Artikel 12.71c (berekenen: geluid op geluidreferentiepunten voor monitoring)

  • 1.Op het berekenen van het geluid op geluidreferentiepunten, bedoeld in artikel 11.45 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, zijn de artikelen 3.14, eerste lid, aanhef en onder b en d, vierde en vijfde lid, 3.16 en 3.21, eerste lid, aanhef en onder b, van toepassing.

  • 2.Het geluid wordt bepaald over een kalenderjaar.

  Artikel 12.71d (bepalen: geluidemissie in Lden en verschil tussen geluidemissie in Lden en basisgeluidemissie)

  • 1.De geluidemissie in Lden, bedoeld in artikel 11.47, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, van gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen, voor zover deze niet bij omgevingsverordening zijn aangewezen, in een kalenderjaar wordt berekend volgens bijlage IVd en afgerond op één decimaal.

  • 2.Bij het schatten van het verschil tussen de geluidemissie in Lden en de basisgeluidemissie wordt de geluidemissie in Lden geacht niet hoger te zijn dan de basisgeluidemissie vermeerderd met 1,5 dB, als wordt onderbouwd dat het verkeer in het kalenderjaar per categorie motorvoertuigen als bedoeld in bijlage IVe met minder dan 40% is toegenomen ten opzichte van de basisgeluidemissie bij omstandigheden die voor de geluidemissie gelijkwaardig of beter zijn. Bij die onderbouwing worden in ieder geval de wegverharding, samenstelling van het verkeer en maximumsnelheid meegenomen.

  • 3.Als geen ruimtelijke ontwikkelingen, veranderingen aan de infrastructuur of veranderingen in verkeersstromen hebben plaatsgevonden, kan in afwijking van het tweede lid, in plaats van een onderbouwing een kwalitatieve beschrijving worden gegeven.

  Artikel 12.71e (Informatiemodel Geluid)

  Gegevens voor het geluidregister worden aangeleverd met het Informatiemodel Geluid.

  Artikel 12.71f (coördinaten geluidreferentiepunt)

  In het geluidregister is de ligging van het geluidreferentiepunt, bedoeld in artikel 11.51, derde lid, onder a, onder 3°, van het Besluit kwaliteit leefomgeving uitgedrukt in coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting.

K

Artikel 12.72 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • Artikel 12.72 (geluidbelastingkaarten algemeen)

  • 1.Een geluidbelastingkaart bestaat in ieder geval uit tabellen en uit een of meer geografische kaarten en bevat een overzicht van de belangrijkste punten van die kaart.

  • 2.De tabellen worden ingedeeld in de volgende geluidbelastingklassen:

   • a.

    voor geluidbelasting Lden: 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, en groter dan of gelijk aan 75 dB; en

   • b.

    voor geluidbelasting Lnight: 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, en groter dan of gelijk aan 70 dB.

  • 3.Een geografische kaart bevat een legenda waarin wordt verklaard hoe de informatie op die kaart is weergegeven.

  • 4.Geografische kaarten voor de luchthavens, bedoeld in artikel 10.2311.50, tweede en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, worden weergegeven op een schaal van 1:50.000.

L

Artikel 12.73 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • Artikel 12.73 (toepassingsbereik)

  Deze paragraaf is van toepassing op geluidbelastingkaarten als bedoeld in artikel 10.2411.54, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving voor een agglomeratie als bedoeld in artikel 2.40.

M

Artikel 12.74 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • Artikel 12.74 (geluidbelastingkaarten voor agglomeraties: tabellen)

  • 1.In de tabellen van een geluidbelastingkaart voor een agglomeratie worden per geluidbelastingklasse weergegeven:

   • a.

    het aantal geluidgevoelige gebouwen dat is blootgesteld aan:

    • 1°.

     een geluidbelasting Lden die groter is dan, of gelijk is aan 55, 60, 65, 70 en 75 dB; en

    • 2°.

     een geluidbelasting Lnight die groter is dan, of gelijk is aan 50, 55, 60, 65 en 70 dB;

   • b.

    het aantal bewoners van de geluidgevoelige gebouwen, bedoeld onder a, die woningen zijn; en

   • c.

    voor zover beschikbaar, het aantal woningen dat op grond van de wet, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Woningwet of de Wet luchtvaart is voorzien van extra geluidwering.

  • 2.Het aantal bewoners, bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt bepaald overeenkomstig de gemiddelde huishoudengrootte volgens de meest recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 3.De aantallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, worden afgerond op honderdtallen.

N

Artikel 12.76 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • Artikel 12.76 (verbeelding van wegen en spoorwegen op geografische kaarten)

  Wegen en spoorwegen als bedoeld in artikel 10.2311.50, eerste lid, onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving worden op geografische kaarten weergegeven door verbeelding van:

  • a.

   de ligging van de wegen en spoorwegen;

  • b.

   de geluidbelasting Lden en geluidbelasting Lnight door de betrokken categorie van geluidbronnen, door:

   • 1°.

    contouren, die liggen binnen de gemeente, die overeenkomen met een geluidbelasting Lden van 55, 60, 65, 70 en 75 dB; en

   • 2°.

    contouren, die liggen binnen de gemeente, die overeenkomen met een geluidbelasting Lnight van 50, 55, 60, 65 en 70 dB; en

  • c.

   de geluidgevoelige gebouwen die liggen binnen de contouren, bedoeld onder b.

O

Artikel 12.77 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • Artikel 12.77 (verbeelding van luchthavens op geografische kaarten)

  • 1.Luchthavens als bedoeld in artikel 10.2311.50, eerste lid, onder b, van het Besluit kwaliteit leefomgeving worden op geografische kaarten weergegeven door verbeelding van:

   • a.

    de ligging van de luchthaven;

   • b.

    een beperkingengebied als bedoeld in hoofdstuk 8 of artikel 10.17 van de Wet luchtvaart;

   • c.

    de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting door de luchthaven, door:

    • 1°.

     contouren, die liggen buiten de luchthaven, die overeenkomen met een geluidbelasting Lden van 55, 60, 65, 70 en 75 dB; en

    • 2°.

     contouren, die liggen buiten de luchthaven, die overeenkomen met een geluidbelasting Lnight van 50, 55, 60, 65 en 70 dB; en

   • d.

    de geluidgevoelige gebouwen die liggen binnen de contouren, bedoeld onder c.

  • 2.De luchthaven Schiphol wordt op geografische kaarten verbeeld door verbeelding van:

   • a.

    de ligging van de luchthaven;

   • b.

    de waarde of waarden van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting;

   • c.

    de punten buiten de luchthaven waar de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting door de luchthaven is bepaald; en

   • d.

    de geluidgevoelige gebouwen die de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting door de luchthaven ondervinden.

P

Artikel 12.78 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • Artikel 12.78 (verbeelding van activiteiten op industrieterreinen op geografische kaarten)

  Activiteiten op industrieterreinen als bedoeld in artikel 10.2311.50, eerste lid, onder c, onder 1°, van het Besluit kwaliteit leefomgeving worden op geografische kaarten weergegeven door verbeelding van:

  • a.

   de grenzen van het industrieterrein;

  • b.

   de zonehet geluidaandachtsgebied rond heteen industrieterrein, vastgesteld op grond van artikel 403.31 van de Wet geluidhinderhet Besluit kwaliteit leefomgeving;

  • c.

   de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting door de gezamenlijke activiteiten op het industrieterrein, door:

   • 1°.

    contouren, die liggen buiten het industrieterrein, die overeenkomen met een geluidbelasting Lden van 55, 60, 65, 70 en 75 dB; en

   • 2°.

    contouren, die liggen buiten het industrieterrein, die overeenkomen met een geluidbelasting Lnight van 50, 55, 60, 65 en 70 dB; en

  • d.

   de geluidgevoelige gebouwen die liggen binnen de contouren, bedoeld onder c.

Q

Artikel 12.79 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • Artikel 12.79 (verbeelding van activiteiten in gebieden met een hogere waarde voor geluid op geografische kaarten)

  Activiteiten in gebieden waarvoor in het omgevingsplan een hogere waarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT van geluid is vastgesteld als bedoeld in artikel 10.2311.50, eerste lid, onder c, onder 2°, van het Besluit kwaliteit leefomgeving worden op geografische kaarten weergegeven door verbeelding van:

  • a.

   de grenzen van het gebied waarvoor een hogere waarde is vastgesteld;

  • b.

   de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Lden en geluidbelasting Lnight door de activiteiten op omliggende geluidgevoelige gebouwen; en

  • c.

   de geluidgevoelige gebouwen die liggen binnen het gebied, bedoeld onder a.

R

Subsubparagraaf 12.2.3.2.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • § 12.2.3.2.3 Geluidbelastingkaarten voor belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens

  Artikel 12.81 (toepassingsbereik)

  Deze paragraaf is van toepassing op geluidbelastingkaarten voor wegen, spoorwegen en luchthavens als bedoeld in artikel 10.2411.54, tweede en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

  Artikel 12.82 (geluidbelastingkaarten voor belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen en belangrijke luchthavens: tabellen)

  • 1.In de tabellen van een geluidbelastingkaart worden per geluidbelastingklasse en, als het wegen of spoorwegen als bedoeld in artikel 10.2311.50, tweede en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving betreft, per gemeente, weergegeven:

   • a.

    het aantal geluidgevoelige gebouwen buiten agglomeraties als bedoeld in artikel 2.40 dat is blootgesteld aan:

    • 1°.

     een geluidbelasting Lden die groter is dan, of gelijk is aan 55, 60, 65, 70 en 75 dB; en

    • 2°.

     een geluidbelasting Lnight die groter is dan, of gelijk is aan 50, 55, 60, 65 en 70 dB;

   • b.

    het aantal bewoners van de geluidgevoelige gebouwen, bedoeld onder a, die woningen zijn;

   • c.

    voor zover beschikbaar, een opgave van het aantal woningen dat op grond van de wet, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Woningwet of de Wet luchtvaart is voorzien van extra geluidwering; en

   • d.

    een opgave van de totale oppervlakte in km2 die is blootgesteld aan een geluidbelasting Lden die hoger is dan 55, 65 en 75 dB.

  • 2.Het aantal bewoners, bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt bepaald overeenkomstig de gemiddelde huishoudengrootte volgens de meest recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 3.De aantallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, worden afgerond op honderdtallen.

  • 4.Als een geluidbelastingkaart wordt vastgesteld voor twee of meer wegen of voor twee of meer spoorwegen als bedoeld in artikel 10.2311.50, tweede en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, kunnen de gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden aangegeven voor de gezamenlijke wegen of spoorwegen.

  Artikel 12.83 (verbeelding van belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens op geografische kaarten)

  Wegen, spoorwegen en luchthavens als bedoeld in artikel 10.2311.50, tweede en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving worden op geografische kaarten weergegeven door verbeelding van:

  • a.

   de ligging van de betrokken weg, spoorweg of luchthaven met het banenstelsel;

  • b.

   de geluidbelasting door de betrokken weg, spoorweg of luchthaven, aangegeven door:

   • 1°.

    contouren die overeenkomen met een geluidbelasting Lden van 55, 60, 65, 70 en 75 dB; en

   • 2°.

    contouren die overeenkomen met een geluidbelasting Lnight van 50, 55, 60, 65 en 70 dB;

  • c.

   de geluidgevoelige gebouwen die liggen binnen de contouren, bedoeld onder b;

  • d.

   de gemeentegrenzen binnen de contouren, bedoeld onder b;

  • e.

   de grenzen van agglomeraties binnen de contouren, bedoeld onder b; en

  • f.

   de grenzen van de stille gebieden, bedoeld in de artikelen 4.23, tweede lid, en 4.24, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, voor zover deze liggen:

   • 1°.

    nabij de betrokken luchthaven; of

   • 2°.

    binnen een afstand van 2,5 km tot de betrokken weg of spoorweg, gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook respectievelijk de buitenste spoorstaaf.

S

Na artikel 17.1a worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

 • Artikel 17.2 (overgangsrecht formulier te saneren gebouwen)

  De lijst met vanwege het geluid te saneren gebouwen, bedoeld in artikel 15.2 van het Omgevingsbesluit, wordt vastgesteld volgens het formulier ‘Formulier saneringslijst’, beschikbaar gesteld op www.bureausaneringverkeerslawaai.nl.

 • Artikel 17.3 (overgangsrecht: rekenformule luchtvaartgeluid bij berekenen gecumuleerd geluid)

  Tot het tijdstip, bedoeld in artikel 3.25, derde lid, wordt het geluid door luchtvaart omgerekend naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt, volgens de formule:stcrt-2021-15868-10.png

T

Bijlage I wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • BIJLAGE I BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DEZE REGELING (BEGRIPSBEPALINGEN)

  Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  airconditioningsysteemdeskundige:

  persoon die in het bezit is van een diploma EPBD A-airconditioningsystemen of een diploma EPBD B-airconditioningsystemen;

  ANP:

  Algemeen Nederlands Persbureau;

  bewijs van vakbekwaamheid erkende energielabeldeskundige woningbouw:

  diploma dat wordt afgegeven aan degene die blijkens een examen voldoet aan de in bijlage XIII opgenomen eisen;

  bouwkosten:
  • a.

   aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van het Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, voor het uit te voeren werk,

  • b.

   voor zover een aannemingssom ontbreekt: een raming van de bouwkosten exclusief omzetbelasting; of

  • c.

   als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.;

  bovenbouwconstructie:

  samenstel van onderdelen voor het dragen en geleiden van spoorvoertuigen;

  civiele en cultuurtechniek:

  werkzaamheden als bedoeld in bijlage IV, onder a, b en c, bij het Omgevingsbesluit, met uitzondering van het saneren van de bodem als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, ook als het voorzieningen als bedoeld in artikel 12.2, tweede lid, onder b, van de wet betreft;

  complexiteitsfactor grondexploitatie:

  percentage waarmee de kosten van in bijlage XXXV specifiek aangeduide producten of activiteiten of onderdelen daarvan worden verlaagd of verhoogd als een omgevingsplan door een samenspel van kenmerken een relatief eenvoudig respectievelijk ingewikkeld karakter heeft;

  diploma EPBD B-airconditioningsystemen:

  diploma dat wordt afgegeven aan degene die blijkens een examen voldoet aan de in bijlage XVIII opgenomen eisen;

  energie-index:

  cijfer dat het energiegebruik aangeeft op basis van de hoeveelheid energie die nodig wordt geacht voor de verschillende behoeften die verband houden met een gestandaardiseerd gebruik van een gebouw;

  energielabelplichtige:

  degene die op grond van artikel 6.27, eerste tot en met vierde lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving verplicht is een energielabel voor een woning beschikbaar te stellen of aanwezig te hebben;

  energieprestatiecoëfficiënt:

  energieprestatiecoëfficiënt als bedoeld in artikel 4.149 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

  erkende energielabeldeskundige:

  persoon die in het bezit is van een geldig bewijs van vakbekwaamheid erkende energielabeldeskundige woningbouw;

  etmaalperiode:

  een van de volgende drie perioden: dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur, avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur en nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur;

  examen airconditioningsysteemdeskundige:

  examen om een diploma EPBD A-airconditioningsystemen of een diploma EPBD B-airconditioningsystemen te behalen;

  examen energielabeldeskundige:

  examen om een bewijs van vakbekwaamheid erkende energielabeldeskundige woningbouw te behalen;

  exameninstelling voor airconditioningsysteemdeskundige:

  instelling, bedoeld in artikel 5.25, eerste lid;

  exameninstelling voor energielabeldeskundigen:

  instelling, bedoeld in artikel 5.12, eerste lid;

  exploitatiedeelgebied:

  deel van het exploitatiegebied waarin de werkzaamheden niet gelijktijdig met die in een aangrenzend deel van het exploitatiegebied plaatsvinden;

  exploitatielooptijd:

  periode van voorbereiding van het omgevingsplan tot en met het einde van de in de exploitatieregels of exploitatievoorschriften bepaalde periode van uitvoering van de grondexploitatie;

  geluidbronregisterlijn:

  lijn boven een gedeelte van een weg of spoorweg die gebruikt wordt als rijlijn als bedoeld in de bijlagen IVe en IVg of bronlijn als bedoeld in de bijlagen IVf en IVg, bij het bepalen van het geluid op een referentiepunt volgens bijlage IVg of de basisgeluidemissie en geluidemissie in Lden volgens bijlage IVd;

  geluidemissiegetal (LE):

  het jaargemiddelde geluidvermogen dat door het gezamenlijk verkeer op een gedeelte van een weg of spoorweg wordt uitgestraald per octaafband per beoordelingsperiode;

  geluidemissietraject:

  deel van een weg of spoorweg, bepaald volgens bijlage IVe of IVf, waarover de geluidemissie van motorvoertuiggeluid of spoorvoertuiggeluid min of meer constant kan worden verondersteld;

  GGD:

  Gemeentelijke Gezondheidsdienst;

  invloedsfactor grondexploitatie:

  percentage waarmee de kosten van in bijlage XXXIV specifiek aangeduide producten of activiteiten of onderdelen daarvan worden verlaagd of verhoogd als sprake is van een omstandigheid die leidt tot relatief lagere respectievelijk hogere plankosten;

  ISSO:

  publicatie die door het Kennisinstituut voor de Installatiesector is uitgegeven;

  klasse 1 airconditioningsystemen:

  airconditioningsystemen met een totaal, op gebouwniveau, opgesteld nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW tot en met 45 kW;

  klasse 2 airconditioningsystemen:

  airconditioningsystemen met een totaal, op gebouwniveau, opgesteld nominaal koelvermogen van meer dan 45 kW tot en met 270 kW;

  klasse 3 airconditioningsystemen:

  airconditioningsystemen met een totaal, op gebouwniveau, opgesteld nominaal koelvermogen van meer dan 270 kW;

  plafondcorrectiewaarde:

  getal waarmee de geluidemissie van een daarbij in het geluidregister aangegeven gedeelte van een weg of spoorweg wordt vermeerderd voor het bepalen van het geluid;

  plankosten:

  kosten als bedoeld in bijlage IV, onder d, f en g, bij het Omgevingsbesluit;

  RIVM:

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

  smog:

  een tijdelijk verhoogde concentratie van de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, ozon en PM10;

  toelaatbare flux:

  de toelaatbare maat voor het stoftransport, uitgedrukt in grammen per hectare per jaar, die is weergegeven in bijlage XXXII;

  wet:

  Omgevingswet.

U

Bijlage II wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

 • BIJLAGE II BIJ ARTIKEL 1.4 VAN DEZE REGELING (UITGAVEN EN VERWIJZINGEN)

  Norm

  Naam

  Datum of versie

  Uitgever

  Hoofdstuk in besluit of regeling waarin verwijzing staat1

  Algemene BeoordelingsMethodiek

  Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM), methode ter bepaling van de benodigde saneringsinspanning bij lozingen op basis van stofeigenschappen

  2016

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.infomil.nl)

  Hoofdstuk 7 van deze regeling

  API 1004

  Bottom Loading and Vapor Recovery for MC-306 & DOT-406 Tank Motor Vehicles

  01‑01‑2003

  American Petroleum Institute

  (www.api.org)

  Hoofdstuk 4 Bal

  AS SIKB 2000

  Accreditatieschema Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem- en waterbodemonderzoek

  Versie 2.8, 07‑02‑2014, met wijzigingsblad van 01‑02‑2018

  SIKB

  (www.sikb.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  AS SIKB 3000

  Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek

  Versie 7, 23‑06‑2016

  SIKB

  (www.sikb.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  AS SIKB 6700

  Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen

  Versie 3.0, 15‑02‑2018

  SIKB

  (www.sikb.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  AS SIKB 6800

  Accreditatieschema Controle en keuring tank(opslag)installaties

  Versie 2.0, 15‑02‑2018

  SIKB

  (www.sikb.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  Bepalingsmethode MPG

  Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken

  2019, met wijzigingsblad van 01‑07‑2019

  Stichting Bouwkwaliteit

  (www.bouwkwaliteit.nl en www.milieudatabase.nl) 

  Bbl

  Blauwalgenprotocol

  Blauwalgenprotocol 2012, zoals vastgesteld door het Nationaal Water Overleg

  2012

  Rijkswaterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Hoofdstuk 10 Bkl

  Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen

  Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen

  Versie 2020-01, april 2020

  Rijkswaterstaat

  (www.bodemplus.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  BRL 2307-1

  Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor AVI-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem in grond- en wegenbouwkunde

  27‑05‑2008, met wijzigingsblad van 14‑04‑2016

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL 9320

  Bitumineus gebonden mengsels

  24‑04‑2009, met wijzigingsblad van 31‑12‑2014

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K519

  Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Afdichtingsfolie van weekgemaakt polyvinylchloride (PVC-P), met of zonder versterking

  15‑06‑2006

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K537

  Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor Verwerken van Kunststoffolie

  01‑01‑2010

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K538

  Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Afdichtingsfolie van hoge dichtheid polyetheen zonder versterking

  15‑06‑2006

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K546

  Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Afdichtingsfolie van lage dichtheid polyetheen, met of zonder versterking

  15‑06‑2006

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K580

  Beoordelingsrichtlijn K580, Polyethyleen (PE) tanks met opvangbak voor niet-stationaire of mobiele opslag van vloeistoffen

  Versie 01

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K744

  Beoordelingsrichtlijn K744 voor het Kiwa productcertificaat voor Metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties van ten hoogste 3 m³ voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen en controle en onderhoud ervan

  01‑07‑2013

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K779

  Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Inwendige bekleding op stalen tanks voor brandbare vloeistoffen

  15‑07‑2010, met wijzigingsblad van 15‑03‑2015

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K790

  Beoordelingsrichtlijn K790, Appliceren van bekledingen op stalen opslagtanks of stalen leidingen

  Versie 03

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K902

  Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor Tanksanering HBO/diesel

  Versie 04, 26‑07‑2011, met wijzigingsbladen van 14‑09‑2012 en 29‑05‑2015

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K903

  Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties

  Versie 08, 01‑02‑2011, met wijzigingsbladen van 14‑02‑2015, 01‑04‑2015 en 21‑09‑2015

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K904

  Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor Tanksaneringen, KIWA Nederland B.V.

  Versie 4, 15‑06‑2016

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL-K1149

  Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor verwerken van kunststof folie

  14‑06‑2002, met wijzigingsblad van 21‑03‑2005

  Kiwa

  (www.kiwa.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL KvINL 6000-21/00

  BRL 6000 Deel 21, Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen Beoordelingsrichtlijn voor het KvINL procescertificaat voor 'ontwerpen, installeren en beheren van installaties'

  01‑09‑2017

  Stichting InstallQ

  (www.installq.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL KvINL 9500-00

  BRL 9500: Energieprestatieadvisering, deel 00, Algemeen deel energieprestatieadvisering

  31‑08‑2011, met wijzigingsblad van 01‑08‑2015

  Stichting InstallQ

  (www.installq.nl)

  Hoofdstuk 5 van deze regeling

  BRL KvINL 9500-01

  BRL 9500: Energieprestatieadvisering, deel 01, Energie-index, bestaande woningen

  21‑10‑2016

  Stichting InstallQ

  (www.installq.nl)

  Hoofdstuk 5 van deze regeling

  BRL KvINL 9500-03

  BRL 9500: Energieprestatieadvisering, deel 03, Energielabel bestaande utiliteitsbouwen

  31‑08‑2011, met wijzigingsblad van 01‑08‑2015

  Stichting InstallQ

  (www.installq.nl)

  Hoofdstuk 5 van deze regeling

  BRL KvINL 9500-06

  BRL 9500:

  Energieprestatieadvisering, deel 06, Energielabel utiliteitsgebouwen, detailmethode

  12‑09‑2013

  Stichting InstallQ

  (www.installq.nl)

  Hoofdstuk 5 van deze regeling

  BRL KvINL 9501

  Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen

  06‑12‑2006, met wijzigingsblad van 01‑01‑2015

  Stichting InstallQ

  (www.installq.nl)

  Hoofdstuk 5 van deze regeling

  BRL SIKB 2000

  Beoordelingsrichtlijn Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek

  Versie 6.0, 01‑02‑2018

  SIKB

  (www.sikb.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  BRL SIKB 2100

  Beoordelingsrichtlijn Mechanisch boren

  Versie 4.0, 01‑02‑2018

  SIKB

  (www.sikb.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  BRL SIKB 7000

  Beoordelingsrichtlijn Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

  Versie 6.0, 01‑02‑2018 met wijzigingsblad van 28‑03‑2019

  SIKB

  (www.sikb.nl)

  Hoofdstuk 5 Bal

  BRL SIKB 7700

  Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

  Versie 2.0, 15‑02‑2018, met wijzigingsblad van 18‑02‑2016

  SIKB

  (www.sikb.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  BRL SIKB 11000

  Beoordelingsrichtlijn Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie

  Versie 2.0, 02‑10‑2014, met wijzigingsblad van 08‑10‑2015

  SIKB

  (www.sikb.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  CAP 764

  Civil Aviation Authority Policy and Guidelines on Wind Turbines

  Versie 6, 01‑02‑2016

  Civil Aviation Authority

  (www.caa.co.uk)

  Hoofdstuk 7 Bal

  Carola

  Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas

  Versie 1.0.0

  RIVM

  (www.rivm.nl)

  Hoofdstukken 4, 8 en 12 van deze regeling

  CCV-inspectieschema Brandbeveiliging

  CCV- inspectieschema Brandbeveiliging, Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

  Versie 12.0, 01‑01‑2019

  CCV

  (www.hetccv.nl)

  Bbl

  CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Vuurwerk

  CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Vuurwerk

  Versie 1.0, 01‑02‑2019 + A1

  CCV

  (www.hetccv.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging Vuurwerk

  CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging Vuurwerk

  Versie 1.0, 15‑11‑2019 + A1

  CCV

  (www.hetccv.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  Checklist Veilig onderhoud

  Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen

  2012

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  (www.rijksoverheid.nl)

  Bbl

  CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen

  CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen

  2004

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Hoofdstuk 7 van deze regeling

  Handboek Immissietoets

  Handboek Immissietoets

  2019

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.infomil.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal, bijlage XVII Bkl en hoofdstuk 7 van deze regeling

  Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai

  Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai

  2004

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.rijksoverheid.nl)

  Hoofdstuk 8 van deze regeling

  Handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector

  Handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector

  Versie 2.0, 20‑02‑2014

  SIKB

  (www.sikb.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  IALA Recommendation O-139

  IALA Recommendation O-139 on The Marking of Man-Made Offshore Structures

  Versie 2, 13‑12‑2013

  International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities

  (http://www.iala-aism.org)

  Hoofdstuk 7 Bal

  Informatiemodel geluid

  Informatiemodel geluid (IMG)

  https://docs.geo
  standaarden.nl/
  cvgg/img

  Geonovum

  (http://www.geonovum.nl)

  Artikel 12.71e van deze regeling

  INRS 007/V01.01

  Trichlorure d'azote et autres composés chlorés M-104

  November 2017

  INRS

  (http://www.inrs.fr/metropol)

  Hoofdstuk 15 Bal

  Integrale aanpak

  van

  risico’s van onvoorziene lozingen

  Integrale aanpak

  van

  risico’s van onvoorziene lozingen

  2000

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Hoofdstuk 7 van deze regeling

  Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging

  Integrale bedrijfstakstudie tankautoreiniging

  April 2002

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  ISO 5815-1

  Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum

  2003

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4, 6 en 7 Bal

  ISO 7899-1

  Percentielwaarde intestinale enterokokken

  1998 en correctie 2000

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal en Hoofdstuk 12 van deze regeling

  ISO 7899-2

  Percentielwaarde intestinale enterokokken

  2000

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal en Hoofdstuk 12 van deze regeling

  ISO 9308-3

  Percentielwaarde escherichia coli

  1999 en correctie 2000

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal en Hoofdstuk 12 van deze regeling

  ISO 17201-2

  Acoustics, Noise from shooting ranges, Part 1: Determination of muzzle blast by measurement

  2005 en correctie 1:2009

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bijlage XXIV bij deze regeling

  ISSO 75.1

  Handleiding Energieprestatie utiliteitsgebouwen

  12‑09‑2013

  ISSO

  (https://isso.nl)

  Bbl

  ISSO 75.3

  Formulestructuur energieprestatie advies utiliteitsgebouwen

  2011

  ISSO

  (https://isso.nl)

  Bbl

  Kosteneffectiviteit van maatregelen ter beperking van wateremissies

  Kosteneffectiviteit van maatregelen ter beperking van wateremissies

  2018

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen

  Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen

  20‑09‑2016

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Hoofdstuk 15 van deze regeling

  LIB-tool

  LIB Applicatie Schiphol

   

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (http://lib-schiphol.nl/login)

  Hoofdstuk 7 van deze regeling

  Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots

  Lozingen uit tijdelijke baggerspeciedepots

  April 1998

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  Lozingseisen Wvo-vergunningen

  Lozingseisen Wvo-vergunningen

  November 2005

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen, deel B

  Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen, deel B ’Hinder voor personen in gebouwen’

  2002

  CROW

  (https://www.crow.nl)

  Hoofdstukken 6 en 8 van deze regeling

  Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw

  Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw

  01‑07‑2017

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (www.helpdeskwater.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  Meetprotocol voor het vaststellen van de driftreductie van neerwaartse en op- en zijwaartse spuittechnieken

  Meetprotocol voor het vaststellen van de driftreductie van neerwaartse en op- en zijwaartse spuittechnieken

  01‑07‑2017

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (www.helpdeskwater.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  Memorandum 60

  Memorandum 60, Brandbeveiliging voor opslag en verkoop van vuurwerk

  08‑04‑2020

  Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

  (www.hetccv.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en Hoofdstuk 7 van deze regeling

  Modeldraaiboek Smog 2010

  Modeldraaiboek Smog 2010

  2010

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.infomil.nl)

  Hoofdstuk 15 van deze regeling

  MP40-21

  Ministeriële Publicatie 40-21, Voorschrift opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen Defensie

  Staatscourant 2011, nr. 21309, 28‑11‑2011

  Ministerie van Defensie

  (https://puc.overheid.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  MP40-30

  Ministeriële Publicatie 40-30, Voorschrift voor de inrichting en het gebruik van schietinrichtingen

  Staatscourant 2010, nr. 1619, 5‑2‑2010

  Ministerie van Defensie

  (https://puc.overheid.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NATO Guidelines for the Storage of Military Ammunition and Explosives

  NATO Standardization Agreement 4440 met de daarbij behorende NATO Guidelines for the Storage of Military Ammunition and Explosives

  11‑12‑2015

  Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

  (www.nato.int)

  Hoofdstuk 5 Bkl

  NEN 1006

  Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties

  2018 + A1: 2018

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 1006

  Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI - 1981)

  1981 + C1: 1990

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 1010

  Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

  2015 + C2: 2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 1010

  Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties (Installatievoorschriften I) (bestaande bouw)

  1962

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 1059

  Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie - Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 -

  2019

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN 1068

  Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden

  2012 + C1:2014 (bij toepassing van artikel 4.151 van het Besluit bouwwerken leefomgeving geldt C2:2016 in plaats van C1: 2014)

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 1078

  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw

  2018

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 1087

  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw

  2001

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 1413

  Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s

  2011 + A1:2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 1594

  Droge blusleidingen in en aan gebouwen

  2006 + C2:2015

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 1594

  Droge blusleidingen in en aan gebouwen (bestaande bouw)

  1991 + A1:1997

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 1775

  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, inclusief wijzigingsblad (bestaande bouw)

  1991 + A1:1997

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2057

  Daglichtopeningen van gebouwen - Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte

  2011 + C1:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2057

  Daglichtopeningen van gebouwen - Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte (bestaande bouw)

  2001 + C1:2003

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2078

  Voorschriften voor aardgasinstallaties GAVO 1987 - Deel 2: Aanvullende voorschriften voor grotere bijzondere installaties (bestaande bouw)

  1987

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2535

  Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen (bestaande bouw)

  1996

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2535

  Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2555

  Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties

  2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2555

  Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties (bestaande bouw)

  2002 + A1:2006

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2575

  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen (bestaande bouw)

  2000

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2575-1

  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1: Algemeen

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2575-2

  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 2: Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A

  2012 + A1:2018

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2575-3

  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 3: Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B

  2012 + A2:2018

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2575-4

  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos

  2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2575-5

  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen - Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2580

  Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden

  2007 + C1:2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2608

  Vlakglas voor gebouwen - Eisen en bepalingsmethode

  2014

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2686

  Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode

  1988 + A2:2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2690

  Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning

  1991 + A2:2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2757-1

  Bepalingsmethoden van de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde

  2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2757-2

  Afvoer van rook van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde - Bepalingsmethoden geschiktheid afvoersystemen

  2006

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2768

  Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie

  2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2778

  Vochtwering in gebouwen

  2015

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 2826

  Luchtkwaliteit - Uitworp door stationaire puntbronnen - Monsterneming en bepaling van het gehalte aan gasvormig ammoniak

  1999

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN 2991

  Lucht - Bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt

  2015

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 3011

  Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

  2015

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 3011

  Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte (bestaande bouw)

  2004 + C1:2007

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 3028

  Eisen voor verbrandingsinstallaties

  2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 3215

  Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden (bestaande bouw)

  2007

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 3215

  Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen

  2018 +C1+A1:2018

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 5077

  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd

  2006 + C3:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 5087

  Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

  2013 + A1:2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 5096

  Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

  2012 + A1:2015

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 5720

  Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 7 en 9 van deze regeling

  NEN 5725

  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 5 Bal

  NEN 5740

  Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond

  2009 + A1:2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN 5766

  Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek

  2003

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en hoofdstuk 7 van deze regeling

  NEN 6060

  Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

  2015

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6061

  Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

  1991 + A3:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6062

  Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen - Algemeen

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6063

  Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

  2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6064

  Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen (bestaande bouw)

  1991 + A2:2001

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6065

  Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties) (bestaande bouw)

  1991 + A1:1997

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6066

  Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal(combinaties) (bestaande bouw)

  1991 + A1:1997

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6068

  Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

  2016 + C1:2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6069

  Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten

  2019 + A1 + C1:2019

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6075

  Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten

  2012 + C1:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6079

  Brandveiligheid van grote brandcompartimenten - Risicobenadering

  2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6088

  Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden

  2002

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6090

  Bepaling van de vuurbelasting

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6265

  Bacteriologisch onderzoek van water - Onderzoek naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (KVE) van Legionella-bacteriën

  1991

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN 6411

  Water - Bepaling van de pH

  1981

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN 6414

  Water en slib - Bepaling van de temperatuur

  2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN 6480

  Water - Titrimetrische bepaling van de gehalten aan vrij beschikbaar en totaal beschikbaar chloor met ijzer(II)-ammoniumsulfaat en 1-amino-4-diethylaminobenzeen-waterstofsulfaat (N,N-diethyl-p-phenyl eendiamine (DPD)-sulfaat) als indicator

  1982 +

  C2: 1984

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15

  NEN 6494

  Water - Enzymatische bepaling van het gehalte aan ureum in zwemwater

  1984

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN 6531

  Water - Titrimetrische bepaling van het gehalte aan waterstofcarbonaat in water met een pH lager dan of gelijk aan 8,35

  1986

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN 6573

  Bacteriologisch onderzoek van water - Onderzoek met behulp van membraanfiltratie naar de aanwezigheid en het aantal kolonievormende eenheden (KVE) van Pseudomonas aeruginosa

  1987

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN 6600-1

  Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater

  2009

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4, 6 en 7 Bal

  NEN 6633

  Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV

  2007

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4, 6 en 7 Bal

  NEN 6646

  Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat

  2015 + C1:2015

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4, 6, 7 en 15 Bal

  NEN 6707

  Bevestiging van dakbedekkingen - Eisen en bepalingsmethoden

  2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 6965

  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire-absorptiespectrometrie met vlamtechniek

  2005

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN 6966

  Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma

  2005 + C1:2006

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN 8062

  Brandveiligheid van gebouwen - Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen (bestaande bouw)

  2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 8078

  Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw (bestaande bouw)

  2018 + A1:2018

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 8087

  Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen (bestaande bouw)

  2001

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 8700

  Beoordeling constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen (bestaande bouw en verbouw)

  2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 8701

  Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Belastingen

  2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN 8757

  Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen - Bepalingsmethoden voor bestaande bouw

  2005

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 179

  Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden

  2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 858-1

  Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitsconstrole

  2002 + A1:2004

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN 858-2

  Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud

  2003

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN 872

  Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen - Methode door filtratie over glasvezelfilters

  2005

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN 1125

  Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden

  2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1825-1

  Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole

  2004 + C1:2006

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN 1825-2

  Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud

  2002

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN 1838

  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting

  2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1838

  Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting (bestaande bouw en bij toepassing van artikel 4.215, tweede lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving ook voor te bouwen bouwwerken)

  1999

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1899-1

  Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 1: Verdunnings- en entmethode met toevoeging van allylthioreum

  1998

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4, 6 en 7 Bal

  NEN-EN 1911

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massa concentratie van gasvormige chloride van HCI - Standaard referentiemethode

  2010

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 1948-1

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan PCDD's/PCDF's en dioxine-achtige PCB's - Deel 1: Monsterneming van PCDD's/PCDF's

  2006

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 1948-2

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan PCDD's/PCDF's en dioxine-achtige PCB's - Deel 2: Extractie en opwerking van PCDD's/PCDF's

  2006

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 1948-3

  Emissie van stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan PCDD's en PCDF's en dioxine-achtige PCB's - Deel 3: Identificatie en kwantificering van PCDD's en PCDF's

  2006

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 1990

  Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp

  2011 + A1:2011 C2:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1991‑1‑1

  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

  2011 + C1:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1991‑1‑2

  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand

  2011 + C1:2011 + C3:2013 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1991‑1‑3

  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting

  2011 + C1:2011 + A1:2015 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1991‑1‑4

  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting

  2011 + A1 + C2:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1991‑1‑5

  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting

  2011 + C1:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1991‑1‑7

  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-7: Algemene belastingen - Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen

  2015 + C1+A1:2015 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1991-2

  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen

  2015 + C1:2015 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1991-3

  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 3: Belastingen veroorzaakt door kranen en machines

  2006 + C1:2012 + NB:2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1991-4

  Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 4: Silo’s en opslagtanks

  2006 + C1:2012 + NB:2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1992‑1‑1

  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

  2011 + C2:2011 + A1: 2015 + NB:2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1992‑1‑2

  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

  2011+ C1:2011 + C11:2017 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1992-2

  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies- Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en detaillering

  2011 + C1:2011 + NB:2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1992-3

  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen

  2006 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑1

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

  2006 + C2 + A1:2016 + NB: 2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑2

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

  2005 + C2:2011 + NB:2015

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑3

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde dunwandige profielen en platen

  2006 + C3:2009 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑4

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-4: Algemene regels - Aanvullende regels voor corrosievaste staalsoorten

  2006 + A1:2015 + NB:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑5

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: Constructieve plaatvelden

  2006 + C1:2012 + A1:2017 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑6

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-6: Algemene regels - Sterkte en Stabiliteit van Schaalconstructies

  2007 + A1:2017, C1:2009 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑7

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-7: Sterkte en stabiliteit haaks op het vlak belaste platen

  2008 + C1:2009 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑8

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen

  2006 + C2:2011 + C11:2016 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑9

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-9: Vermoeiing

  2006 + C2:2012 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑10

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting

  2006 + C2:2011 + C11:2015 + NB:2007

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑11

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-11: Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten

  2007 + C1:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑1‑12

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-12: Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700

  2007 + C1:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993-2

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen

  2007 + C1:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑3‑1

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten

  2007 + C1:2009 + NB:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑3‑2

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-2: Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen

  2007 + NB:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑4‑1

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-1: Silo's

  2007 + C1:2009 + A1:2017 + NB:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑4‑2

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-2: Opslagtanks

  2007 + A1:2017, C1:2009 + NB:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993‑4‑3

  Eurocode 3 - Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 4-3: Buisleidingen

  2009 + C1:2009

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993-5

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 5: Palen en damwanden

  2008 + C1:2009 + NB:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1993-6

  Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 6: Kraanbanen

  2008 + C1:2009 + NB:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1994‑1‑1

  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

  2011+ C1:2011 + NB:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1994‑1‑2

  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

  2011 + C1:2011 + A1:2014 + NB:2007

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1994-2

  Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies - Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen

  2006 + C1:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1995‑1‑1

  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

  2005 + C1 + A1:2011 + C1:2012 + A2:2014 + NB:2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1995‑1‑2

  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 1-2: Algemeen - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

  2005 + C2:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1995-2

  Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies - Deel 2: Bruggen

  2005 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1996‑1‑1

  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-1: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk

  2006 + A1:2013 + NB:2018

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1996‑1‑2

  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

  2005 + C1:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1996-2

  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk

  2006 + C1:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1996-3

  Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Deel 3: Vereenvoudigde berekeningsmodellen voor constructies van ongewapend metselwerk

  2006 + C1:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1997-1

  Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels (aangewezen voor bestaande bouw en verbouw als tweedelijns norm in NEN 8700)

  2005 + C1:2012 + NB:2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1997-1

  Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels

  2005 + C1 + A1:2016 + NB+ C1: 2018

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1997-2

  Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 2: Grondonderzoek en beproeving

  2007 + C1:2010 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1999‑1‑1

  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-1: Algemene regels

  2007 + A1:2011 + A2:2014 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1999‑1‑2

  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-2: Ontwerp en berekening van constructies bij brand

  2007 + C1:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1999‑1‑3

  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-3: Vermoeiing

  2007 + A1:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1999‑1‑4

  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-4: Koudgevormde dunne platen

  2007 + C1 + A1:2011 + NB:2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 1999‑1‑5

  Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Deel 1-5: Schaalconstructies

  2007 + C1:2009

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 12341

  Luchtkwaliteit - Algemene gravimetrische referentiemethode voor de bepaling van de PM10 of PM2,5-massafractie van zwevende stof in de buitenlucht

  2014

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  NEN-EN 12354-6

  Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen - Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten

  2004

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 12566-1

  Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks

  2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 6 en 7 Bal

  NEN-EN 12619

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massaconcentratie van totaal gasvormig organisch koolstof in lage concentraties in verbrandingsgassen - Continue methode met vlamionisatiedetector

  2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 13211

  Luchtkwaliteit - Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan totaal kwik

  2001 + C1:2007

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 13284-1

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties - Deel 1: Manuele gravimetrische methode

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 13284-2

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties - Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 13501-1

  Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

  2007 + A1:2009

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 13616-1

  Overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks voor vloeibare brandstoffen - Deel 1: Overvulbeveiligingsmiddelen met sluitmechanisme

  2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN 14181

  Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen

  2014

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 en 5 Bal

  NEN-EN 14211

  Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Standaard methode voor meten van de concentratie stikstofdioxide en stikstofmonoxide door middel van chemoluminescentie

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  NEN-EN 14212

  Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Standaard methode voor het meten van de concentratie zwaveldioxide door middel van ultraviolette fluorescentie

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  NEN-EN 14385

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de totale emissie van As, CD, Cr, CO, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl en V

  2004

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN 14625

  Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Standaard methode voor het meten van de concentratie ozon door middel van ultraviolette fotometrische methode

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal en hoofdstuk 12 van deze regeling

  NEN-EN 14626

  Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Standaard methode voor het meten van de concentratie koolstofmonoxide door middel van niet-dispersieve infraroodspectroscopie

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  NEN-EN 14789

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de volumeconcentratie van zuurstof (O2) - Referentiemethode - Paramagnetisme

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 14790

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de waterdamp in leidingen - Standaard referentiemethode

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 Bal

  NEN-EN 14791

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massaconcentratie aan zwaveldioxide - referentiemethode

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 14792

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie aan stikstofoxiden - referentiemethode: Chemiluminescentie

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 14902

  Luchtkwaliteit - Standaard methode voor de meting van Pb, Cd, As, and Ni in de PM 10 fractie van zwevend stof

  2005

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  NEN-EN 14907

  Luchtkwaliteit - Algemene gravimetrische referentiemethode voor de bepaling van de PM2,5-massafractie van zwevende stof in de buitenlucht

  2005

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  NEN-EN 15001-1

  Gasinfrastructuur - Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële en groter dan 5 bar voor industriële en niet-industriële gasinstallaties - Deel 1: Gedetailleerde functionele eisen voor ontwerp, materialen, constructie, inspectie en beproeving

  2009

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN 15058

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massaconcentratie van koolstofmonoxide (CO) - Referentiemethode: Niet-dispersieve infrarood spectrometrie

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN 15204

  Kwaliteit van water - Richtlijn voor het tellen van fytoplankton met behulp van omgekeerde microscopie (Utermöhl-techniek)

  2006

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN 15259

  Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting

  2007

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-EN 15549

  Luchtkwaliteit - Standaardmethode voor het meten van de concentratie benzo[a]pyreen in buitenlucht

  2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  NEN-EN 15841

  Luchtkwaliteit - Buitenlucht - Bepaling van de atmosferische depositie van lood, nikkel, arseen en cadmium

  2009

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  NEN-EN 15853

  Luchtkwaliteit - Standaardmethode voor de bepaling van de depositie van kwik

  2010

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  NEN-EN 15980

  Luchtkwaliteit - Bepaling van de depositie van benz[a]anthraceen, benzo[b]fluorantheen, benzo[j]fluorantheen, benzo[k]fluorantheen, benzo[a]pyreen, dibenz[a,h]anthraceen en indeno[1,2,3-cd]pyreen

  2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  NEN-EN 16321-1

  Terugwinning van benzinedamp tijdens het vullen van motorvoertuigen bij tankstations - Deel 1: Beproevingsmethoden voor efficiënte goedkeuring van terugwinningssystemen van benzinedampen

  2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN 16321-2

  Terugwinning van benzinedamp tijdens het vullen van motorvoertuigen bij tankstations - Deel 2: Beproevingsmethoden voor de controle van dampwinningssystemen bij tankstations

  2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN 50522

  Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wisselspanning

  2010

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN-IEC 60079‑10‑2

  Explosieve atmosferen - Deel 10-2: Classificatie van gebieden - Explosieve stofatmosferen

  2015

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-IEC 60942

  Elektro-akoestiek - IJkbronnen voor geluid

  2018

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bijlage IVi bij deze regeling

  NEN-EN-IEC 61260-1

  Elektro-akoestiek - Octaafband- en gefractioneerde octaafbandfilters

  2014

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bijlagen IVh en IVi bij deze regeling

  NEN-EN-IEC 61400-1

  Windturbines - Deel 1: Ontwerpeisen

  2005

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-IEC 61400-2

  Windturbines - Deel 2: Kleine windturbines

  2014

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-IEC 61400-22

  Generatorsystemen voor windturbines - Deel 22: Conformiteitsbeproeving en certificatie

  2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-IEC 61672-1

  Elektro-akoestiek - Geluidniveaumeters

  2014

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bijlagen XXIVIVh, IVi en XXVXXIV bij deze regeling

  NEN-EN-IEC 61936-1

  Sterkstroominstallaties met meer dan 1 kV wisselspanning - Deel 1: Algemene bepalingen

  2012 + C1: 2012, C11:2011, C12:2013, C13:2013 + A1: 2014

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN-IEC 62305-1

  Bliksembeveiliging - Deel 1: Algemene principes

  2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-IEC 62305-2

  Bliksembeveiliging - Deel 2: Risicomanagement

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-IEC 62305-4

  Bliksembeveiliging - Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten

  2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 3095

  Railtoepassingen - Akoestiek - Meting van geluid uitgestraald door railgebonden voertuigen

  2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bijlage IVf bij deze regeling

  NEN-EN-ISO 5667-3

  Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4, 6 en 7 Bal

  NEN-EN-ISO 6878

  Water - Bepaling van fosfor - Ammoniummolybdaat spectometrische methode

  2004

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 15 Bal

  NEN-EN-ISO 7027-1

  Water - Bepaling van troebelheid - Deel 1: Kwantitatieve methoden

  2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN-ISO 7027-2

  Waterkwaliteit - Bepaling van de mate van troebelheid - Deel 2: Semi-kwantitatieve methoden for het testen van transparantie van wateren

  2019

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN-ISO 7393-1

  Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het totale chloorgehalte - Deel 1: Titrimetrische methode met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine

  2000

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 15 Bal

  NEN-EN-ISO 7393-2

  Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het totale chloorgehalte - Deel 2: Colorimetrische methode met gebruik van N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, voor routine controledoeleinden

  2000

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 7393-3

  Water - Bepaling van het vrije chloorgehalte en het totale chloorgehalte - Deel 3: Jodometrische titratiemethode voor de bepaling van het totale chloorgehalte

  2000

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 7888

  Water - Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen

  1994

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN-ISO 8467

  Water - Bepaling van de permanganaatindex

  1995

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN-ISO 9308-1

  Water - Telling van Escherichia coli en bacteriën van de coligroep - Deel 1: Methode met membraanfiltratie voor water met een lage achtergrondconcentratie aan bacteriën

  2014

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15

  NEN-EN-ISO 9377-2

  Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie

  2000

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 9562

  Water - Bepaling van adsorbeerbare organisch gebonden halogenen (AOX)

  2004

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 9963-1

  Water - Bepaling van de alkaliniteit - Deel 1: Bepaling van de totale en de samengestelde alkaliniteit

  1996

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN-ISO 9963-2

  Water - Bepaling van de alkaliniteit - Deel 2: Bepaling van de carbonaatalkaliniteit

  1996

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN-ISO 10301

  Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden

  1997

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 10304-1

  Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 1: Bepaling van bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, fosfaat en sulfaat

  2009

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN-ISO 10304-4

  Water - Bepaling van opgeloste anionen met vloeistofionchromatografie - Deel 4: Bepaling van het gehalte aan chloraat, chloride en chloriet in water met een lichte verontreiniging

  1999

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN-ISO 10523

  Water - Bepaling van de pH

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 15 Bal

  NEN-EN-ISO 11143

  Tandheelkunde - Amalgaamscheiders

  2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 11731

  Water - Telling van Legionella

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN-ISO 11732

  Water - Bepaling van ammonium stikstof - Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie

  2005

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 15 Bal

  NEN-EN-ISO 11885

  Water - Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES)

  2009

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 11969

  Water - Bepaling van het arseengehalte - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie (hydridetechniek)

  1997

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 12354-3

  Geluidwering in gebouwen - Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van de bouwelementen - Deel 3: Luchtgeluidisolatie tegen geluiden van buitenaf

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 8 van deze regeling

  NEN-EN-ISO 12846

  Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 13395

  Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie

  1997

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 15 Bal

  NEN-EN-ISO 14403-1

  Water - Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met doorstroominjectie analyse (FIA)

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 15061

  Water - Bepaling van opgelost bromaat - Methode met vloeistofchromatografie van ionen

  2001

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN-ISO 15587-1

  Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting

  2002

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 15587-2

  Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur

  2002

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 15680

  Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie

  2003

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 15 Bal

  NEN-EN-ISO 15681-1

  Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA)

  2005

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 15 Bal

  NEN-EN-ISO 15681-2

  Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA)

  2018

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 15 Bal

  NEN-EN-ISO 15682

  Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie

  2001

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 16000-2

  Binnenlucht - Deel 2: Monsternemingsstrategie voor formaldehyde

  2006

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NEN-EN-ISO 16266

  Water - Detectie en telling van Pseudomonas aeruginosa - Methode met membraanfiltratie

  2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-EN-ISO 16911-1

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen - Deel 1: Handmatige referentiemethode

  2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 16911-2

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen - Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen

  2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 17294-2

  Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium isotopen

  2016

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 15 Bal

  NEN-EN-ISO 17852

  Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire fluorecentiespectometrie

  2008

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO 17993

  Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie

  2004

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO/IEC 17020

  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO/IEC 17025

  Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria

  2018

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-EN-ISO/IEC 17065

  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-ISO 5663

  Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof - Methode na mineralisatie met seleen

  1993

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-ISO 5664

  Water - Bepaling van ammonium - Destillatie en titratie methode

  2004

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-ISO 5813

  Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof - Iodometrische methode

  1993

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-ISO 5814

  Water - Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof - Elektrochemische methode

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-ISO 6059

  Water - Bepaling van de som van calcium en magnesium - EDTA titrimetrische methode

  2005

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-ISO 6461-2

  Water - Detectie en telling van de sporen van sulfietreducerende anaerobe micro-organismen (clostridia) - Deel 2: Methode door middel van membraanfiltratie

  1993

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-ISO 7027

  Water - Bepaling van de troebelheid

  1994

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-ISO 7150-1

  Water - Bepaling van ammonium - Deel 1: Handmatige spectrometrische methode

  2002

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 15 Bal

  NEN-ISO 9096

  Emissie van stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan vaste deeltjes

  2017

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 6 en 7 Bal

  NEN-ISO 10849

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de concentratie aan stikstofoxiden - Prestatiekenmerken van geautomatiseerde meetsystemen

  1998

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-ISO 11083

  Water - Bepaling van chroom (VI) - Spectrometrische methode met 1,5-difenylcarbazide

  2006

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-ISO 11338-1

  Emissie van stationaire bronnen - Bepaling van de gas en deeltjesfase van polycyclische aromatische koolwaterstoffen - Deel 1: Monsterneming

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-ISO 11338-2

  Emissie van stationaire bronnen - Bepaling van de gas en deeltjesfase van polycyclische aromatische koolwaterstoffen - Deel 2: Monsterbehandeling, reiniging en bepaling

  2012

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-ISO 15705

  Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) - Kleinschalige gesloten buis methode

  2003

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4, 6 en 7 Bal

  NEN-ISO 15713

  Emissie van stationaire bronnen - Monsterneming en bepaling van het gasvormige fluoridegehalte

  2011

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-ISO 15923-1

  Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat

  2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4, 6, 7 en 15 Bal

  NEN-ISO 16740

  Werkplekatmosfeer - Bepaling van van het gehalte aan zeswaardig chroom in deeltjes in lucht - Methode door ion chromatografie en spectrofotometrische metingen met gebruik van difenyl carbazide

  2005

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NEN-ISO 18073

  Water - Bepaling van tetra- tot octa-gechloreerde dioxinen en furanen - Methode met isotoopverdunning-HRGC/HRMS

  2004

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NEN-ISO 22743

  Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA)

  2006

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NPR 7600

  Toepassing van brandbare koudemiddelen in koelinstallaties en warmtepompen

  2020

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NPR 7601

  Toepassing van kooldioxide als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen.

  2020

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NPR-CEN/TS 13649

  Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de massaconcentratie van individuele gasvormige organische componenten - Geactiveerde koolstof en vloeistofmethode

  2014

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstukken 4 en 5 Bal

  NTA 7379

  Richtlijnen 'Predictive Emission Monitoring System' (PEMS) - Realisatie en kwaliteitsborging

  2014

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NTA 8029

  Bepaling en registratie van industriële fijnstofemissies

  2012 + C1:2013

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 5 Bal

  NTA 9065

  Luchtkwaliteit - Geurmetingen - Meten en rekenen geur

  2012

  NNI (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 6 van deze regeling

  NTA 9766

  Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal

  2014

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  NVN 7125

  Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - Bepalingsmethode

  2011

  (Bij toepassing van artikel 4.151 van het Besluit bouwwerken leefomgeving geldt versie 2017)

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  NVN 11400-0

  Windturbines - Deel 0: Voorschriften voor typecertificatie - Technische eisen

  1999 + A1:2005

  NNI

  (www.nen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  Oplegger WBI onder de Omgevingswet

  Oplegger WBI onder de Omgevingswet

  2020

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  Overzicht Interventiewaarden

  Overzicht Interventiewaarden

  2018

  RIVM

  (www.rivm.nl)

  Hoofdstuk 8 van deze regeling

  PGS 7

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 7, Vaste minerale anorganische meststoffen - Opslag - Richtlijn voor de veilige opslag van vaste minerale anorganische meststoffen

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 8

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 8, Organische peroxiden - Opslag - Richtlijn voor het veilig opslaan van organische peroxiden

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 9

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 9, Cryogene gassen - Opslag van 0,150 m3 - 100 m3 - Richtlijn voor de veilige opslag van cryogene gassen

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 12

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 12, Ammoniak - Opslag en verlading - Richtlijn voor het veilig opslaan en verladen van ammoniak

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  PGS 13

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 13, Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen - Richtlijn voor veilig gebruik van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 15

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 16

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 16, LPG: Afleverinstallaties, vulinstallaties en skid-installaties - Richtlijn voor het veilig opslaan en afleveren van LPG en het veilig vullen van gasflessen en ballonvaarttanks, ingebouwde reservoirs en wisselreservoirs met vulinstallaties

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 18

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 18, LPG: depots, butaan, propaan en hun mengsels

  Versie 1.0, 2013

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  PGS 19

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 19, Propaan - Opslag - Richtlijn voor de veilige opslag van propaan, propeen en butaan en mengsels daarvan

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 22

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 22, Toepassing van propaan, Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van propaan

  Versie 1.10, 2008

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  PGS 25

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 25, Aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige toepassing van installaties voor het afleveren van aardgas aan motorvoertuigen

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 26

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 26, CNG en LNG - Richtlijn voor het veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 28

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 28, Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen - Richtlijn voor het veilig opslaan en afleveren van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks en voor het veilig verwijderen van ondergrondse opslagtanks

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 29

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 29, Brandbare vloeistoffen - Opslag - Richtlijn voor de veilige bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  PGS 30

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 30, Vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties - Richtlijn voor het veilig vullen, opslaan, afleveren van vloeibare brandstoffen in en vanuit bovengrondse tanks en het verwijderen van bovengrondse opslagtanks

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 31

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 31, Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 32

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 32, Richtlijn voor de bovengrondse opslag van explosieven voor civiel gebruik

  Versie 1.0, 2016

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  PGS 33-1

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 33-1, Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen - Richtlijn voor de veilige aflevering aan voertuigen en werktuigen

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 33-2

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 33-2, Aardgas afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen en drijvende werktuigen - Bunkeren van vaartuigen en drijvende werktuigen (shore to ship)

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PGS 35

  Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 35, Waterstofinstallaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen - Richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige toepassing van installaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen

  Versie 0.2, 2020

  PGS

  (www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal en bijlage XVIII Bkl

  PreSRM

  Preprocessor Standaard Rekenmethoden

  Versie 1.702, 01‑06‑2017

  TNO

  (www.presrm.nl)

  Hoofdstukken 8 en 12 van deze regeling

  Procedure beoordeling veiligheid primaire waterkeringen

  Procedure beoordeling veiligheid primaire waterkeringen

  2017

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij

  Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij

  Versie 2013a

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  (www.rvo.nl)

  Hoofdstuk 4 van deze regeling

  Protocol voor meting van fijnstofemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij

  Protocol voor meting van fijnstofemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij

  2010

  Wageningen UR Livestock Research

  (www.edepot.wur.nl)

  Hoofdstuk 4 van deze regeling

  Protocol voor meting van geuremissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij

  Protocol voor meting van geuremissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij

  2010

  Wageningen UR Livestock Research

  (www.edepot.wur.nl)

  Hoofdstuk 4 van deze regeling

  Rekenmodel Vee-combistof

  Rekenmodel V-combistof

  2018

  Infomil

  (www.infomil.nl)

  Hoofdstuk 4 van deze regeling

  Rekensysteem windturbines

  Rekensysteem windturbines, module IV van het Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid

  Oktober 2019

  RIVM

  (https://omgevingsveiligheid.rivm.nl)

  Hoofdstukken 4, 8 en 11 van deze regeling

  Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

  Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

  2019

  RIVM

  (https://omgevingsveiligheid.rivm.nl)

  Hoofdstukken 4, 8 en 12 van deze regeling

  Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen

  Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen

  Juni 2019

  Rijkswaterstaat

  (http://publicaties.minienm.nl)

  Hoofdstuk 8 Bal en Hoofdstuk 7 van deze regeling

  Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen

  Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen;

  Februari 1993

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.bodemplus.nl)

  Hoofdstuk 9 van deze regeling

  Richtlijn geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen

  Richtlijn geohydrologische isolatie van bestaande stortplaatsen

  Juli 1997

  Vereniging van Afvalverwerkers

  (www.bodemplus.nl)

  Hoofdstuk 9 van deze regeling

  Richtlijn onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen

  Richtlijn onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen

  Februari 1993

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.bodemplus.nl)

  Hoofdstuk 9 van deze regeling

  Richtlijn voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen

  Richtlijn voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen

  Juli 1991

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.bodemplus.nl)

  Hoofdstuk 9 van deze regeling

  Riooloverstorten deel 1: Knelpuntcriteria riooloverstorten

  Riooloverstorten deel 1: Knelpuntcriteria riooloverstorten

  Juni 2001

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  Riooloverstorten deel 2: Eenduidige basisinspanning

  Riooloverstorten deel 2: Eenduidige basisinspanning

  Juni 2001

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  Riooloverstorten deel 3: Model voor vergunningverlening riooloverstorten

  Riooloverstorten deel 3: Model voor vergunningverlening riooloverstorten

  Juni 2001

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  Riooloverstorten deel 4a: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, spoor 1

  Riooloverstorten deel 4a: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, spoor 1

  September 2002

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  Riooloverstorten deel 4b: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, fase B

  Riooloverstorten deel 4b: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, fase B

  April 2003

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  Safeti-NL

  Safeti-NL

  Versie 8, 2019

  RIVM

  (www.rivm.nl)

  Hoofdstukken 4, 8 en 12 van deze regeling

  SBR Handreiking Hoogbouw

  Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen

  2014

  CROW

  (www.crow.nl)

  Bbl

  SBR-publicatie 248

  Constructieve veiligheid van uitkragende platen

  2014 - tweede herziene uitgave

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  (www.rijksoverheid.nl)

  Hoofdstuk 5 van deze regeling

  SIKB Protocol 6802

  Protocol WBM-controle, Controle op water/bezinksel/micro-organismen in onder- of bovengrondse tanks

  Versie 2.0, 15‑02‑2018

  SIKB

  (www.sikb.nl)

  Hoofdstuk 4 Bal

  Standaardrekenmethode luchtkwaliteit 1

  Technische beschrijving van standaardrekenmethode 1 (SRM1) voor luchtkwaliteitsberekeningen, RIVM Briefrapport 2014-0127

  01‑08‑2015

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.rivm.nl)

  Hoofdstukken 8 en 12 van deze regeling

  Standaardrekenmethode luchtkwaliteit 2

  Technische beschrijving van standaardrekenmethode 2 (SRM2) voor luchtkwaliteitsberekeningen, RIVM Briefrapport 2014-0109

  01‑08‑2015

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.rivm.nl)

  Hoofdstukken 8 en 12 van deze regeling

  Standaardrekenmethode luchtkwaliteit 3

  Het nieuw nationaal model. Model voor de verspreiding van luchtverontreiniging uit bronnen over korte afstanden en het rapport aanvullende afspraken NNM

  01‑03‑2002

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.infomil.nl)

  Hoofdstukken 8 en 12 van deze regeling

  Stappenplan bepalen brandaandachtsgebieden

  Stappenplan bepalen brandaandachtsgebieden

  Februari 2020

  RIVM

  (https://omgevingsveiligheid.rivm.nl)

  Hoofdstukken 4, 8 en 12 van deze regeling

  Stappenplan bepalen explosieaandachtsgebieden

  Stappenplan bepalen explosieaandachtsgebieden

  Februari 2020

  RIVM

  (https://omgevingsveiligheid.rivm.nl)

  Hoofdstukken 4, 8 en 12 van deze regeling

  Stappenplan bepalen gifwolkaandachtsgebieden

  Stappenplan bepalen gifwolkaandachtsgebieden

  Februari 2020

  RIVM

  (https://omgevingsveiligheid.rivm.nl)

  Hoofdstukken 4, 8 en 12 van deze regeling

  Stowa-rapport voor natuurlijke watertypen

  Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021, Stowa rapport 2012-31

  2012

  Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

  (Stowa)

  Hoofdstuk 2 Bkl

  Technische Regeling Emissiemeetmethoden Railverkeer 2006

  Technische Regeling Emissiemeetmethoden Railverkeer 2006

  21 december 2006

  CROW

  (www.infomil.nl)

  Bijlage IVf bij deze regeling

  Toelichting op toepassen van methoden voor meten en rekenen aan schietgeluid

  TNO-rapport. TNO 2014 R10135 | 1.1. Toelichting op toepassen van methoden voor meten en rekenen aan schietgeluid

  11‑11‑2015

  TNO

  (www.infomil.nl)

  Bijlagen XXVII en XXVIII bij deze regeling

  V 1041

  Leidraad voor den aanleg en een veilig bedrijf van electrische sterkstroominstallaties in fabrieken en werkplaatsen (Fabrieksvoorschriften) - Deel II - Hooge spanning (bestaande bouw)

  1942

  NNI

  (www.nen.nl)

  Bbl

  Verspreidingsmodel V-Stacks vergunning

  Verspreidingsmodel V-Stacks vergunning

  2010

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.infomil.nl)

  Hoofdstuk 8 van deze regeling

  Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen

  Verwerking waterfractie gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen

  April 2001

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Bijlage XVIII Bkl

  Voorschriften bepaling hydraulische belasting primaire waterkeringen

  Voorschriften bepaling hydraulische belasting primaire waterkeringen

  2017

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  Voorschriften bepaling sterkte en veiligheid primaire waterkeringen

  Voorschriften bepaling sterkte en veiligheid primaire waterkeringen

  2017

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  Voorschrift monitoring veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk

  Voorschrift monitoring veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk

  Versie 3, 2020

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  (www.helpdeskwater.nl)

  Hoofdstuk 12 van deze regeling

  • 1

   Bal: Besluit activiteiten leefomgeving; Bbl: Besluit bouwwerken leefomgeving; Bkl: Besluit kwaliteit leefomgeving. Terug naar link van noot.

V

Na bijlage IV worden acht bijlagen ingevoegd, luidende:

 • BIJLAGE IVA BIJ ARTIKEL 2.29a VAN DEZE REGELING (RIJKSWEGEN VOORBEHEERSING VAN GELUID)

   

  Amsterdam – Amersfoort – Apeldoorn – Oldenzaal – Duitsland

  A1

  knooppunt Watergraafsmeer – knooppunt Diemen – knooppunt Muiderberg – knooppunt Eemnes – knooppunt Hoevelaken – Barneveld – knooppunt Beekbergen – knooppunt Azelo

   

  Het wegdeel tussen knooppunt Azelo en knooppunt Buren is aangegeven als A35 (zie Rijksweg 35)

  A1

  knooppunt Buren – Duitse grens

   
   
   

  Amsterdam – Utrecht – Eindhoven – Weert – Maastricht – België

  A2

  knooppunt Amstel – knooppunt Holendrecht – knooppunt Oudenrijn – knooppunt Everdingen – knooppunt Deil – knooppunt Empel – knooppunt Hintham – knooppunt Vught – knooppunt Ekkersweijer

  A2/N2

  knooppunt Ekkersweijer – knooppunt Batadorp – knooppunt De Hogt – knooppunt Leenderheide

  A2

  knooppunt Leenderheide – knooppunt Het Vonderen – knooppunt Kerensheide – knooppunt Kruisdonk – aansluiting Maastricht-Centrum Noord

  N2

  aansluiting Maastricht-Centrum Noord – aansluiting Maastricht-Centrum Zuid

  A2

  aansluiting Maastricht-Centrum Zuid – Belgische grens

   
   
   

  Papendrecht – Dordrecht

  N3

  aansluiting Papendrecht – aansluiting ’s-Gravendeel

   
   
   

  Amsterdam – ’s-Gravenhage – Rotterdam – Bergen op Zoom – België

  A4

  knooppunt De Nieuwe Meer – knooppunt Badhoevedorp – knooppunt De Hoek – knooppunt Burgerveen – aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk – knooppunt Prins Clausplein – knooppunt Ypenburg – knooppunt Kethelplein – knooppunt Benelux

  A29

  knooppunt Vaanplein – knooppunt Hellegatsplein

  A29/A59

  knooppunt Hellegatsplein – knooppunt Sabina

  A4/A29

  knooppunt Sabina – knooppunt Zoomland

  A4/A58

  knooppunt Zoomland – knooppunt Markiezaat

  A4

  knooppunt Markiezaat – Belgische grens

   
   
   

  Hoofddorp – Zwanenburg

  A5

  knooppunt De Hoek – knooppunt Raasdorp – knooppunt Coenplein

   
   
   

  Muiderberg – Lelystad – Emmeloord – Joure

  A6

  knooppunt Muiderberg – knooppunt Almere – knooppunt Emmeloord – knooppunt Joure

   
   
   

  Zaanstad – Purmerend – Den Oever – Zurich – Groningen – Duitsland

  A7

  Zaandam (vanaf kilometer 4,0) – knooppunt Zaandam – aansluiting Den Oever – knooppunt Zurich – aansluiting IJlst

  N7

  aansluiting IJlst – aansluiting Sneek-Oost

  A7

  aansluiting Sneek-Oost – knooppunt Joure

  A7

  knooppunt Joure – knooppunt Heerenveen – aansluiting Drachten – knooppunt Julianaplein

  N7

  knooppunt Julianaplein – knooppunt Euvelgunne – aansluiting Westerbroek

  A7

  aansluiting Westerbroek – knooppunt Zuidbroek – Duitse grens

   
   
   

  Amsterdam – Zaanstad – Beverwijk

  A8

  knooppunt Coenplein – knooppunt Zaandam – aansluiting Zaanstad-Noord

   
   
   

  Diemen – Badhoevedorp – Haarlem – Alkmaar – Den Helder

  A9

  knooppunt Diemen – knooppunt Holendrecht – knooppunt Badhoevedorp – knooppunt Raasdorp – knooppunt Rottepolderplein – knooppunt Velsen – knooppunt Beverwijk – knooppunt Kooimeer

  N9

  knooppunt Kooimeer – Aansluiting N99

   
   
   

  Ringweg Amsterdam

  A10

  knooppunt Coenplein – knooppunt Watergraafsmeer – knooppunt Nieuwe Meer

   
   
   

  Leiden – Alphen a/d Rijn – Bodegraven

  N11

  aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk – knooppunt Bodegraven

   
   
   

  ’s-Gravenhage – Utrecht – Arnhem – Duitsland

  A12

  ’s-Gravenhage (vanaf kilometer 3,3) – knooppunt Prins Clausplein – knooppunt Gouwe – knooppunt Bodegraven – knooppunt Oudenrijn – knooppunt Lunetten – knooppunt Maanderbroek – knooppunt Grijsoord

  A12/A50

  knooppunt Grijsoord – knooppunt Waterberg

  A12

  knooppunt Waterberg – knooppunt Velperbroek – knooppunt Oud-Dijk – Duitse grens

   
   
   

  ’s-Gravenhage – Rotterdam

  A13

  knooppunt Ypenburg – knooppunt Doenkade – knooppunt Kleinpolderplein

   
   
   

  Wassenaar – Leidschendam – ’s-Gravenhage

  N14

  Wittenburgerweg – aansluiting N44- aansluiting Leidschendam

   
   
   

  Oostvoorne – Rotterdam – Rijksweg 12 – Babberich – Doetinchem – Enschede

  A15

  aansluiting Oostvoorne (vanaf kilometer 25,1) – aansluiting Brielle – knooppunt Benelux – knooppunt Vaanplein – knooppunt Ridderkerk-Noord

  A15/A16

  knooppunt Ridderkerk-Noord – knooppunt Ridderkerk-Zuid

  A15

  knooppunt Ridderkerk-Zuid – aansluiting Papendrecht – knooppunt Gorinchem – knooppunt Deil – knooppunt Valburg – knooppunt Ressen – Rijksweg 12

  A18

  knooppunt Oud-Dijk – Varsseveld

  N18

  Varsseveld – aansluiting A35

   
   
   

  Rotterdam – Dordrecht – Breda – België

  A16

  knooppunt Doenkade – knooppunt Terbregseplein – knooppunt Ridderkerk-Noord

  A16/A15

  knooppunt Ridderkerk-Noord – knooppunt Ridderkerk-Zuid

  A16

  knooppunt Ridderkerk-Zuid – aansluiting N3 – knooppunt Klaverpolder

  A16/A59

  knooppunt Klaverpolder – knooppunt Zonzeel

  A16

  knooppunt Zonzeel – knooppunt Princeville

  A16/A58

  knooppunt Princeville – knooppunt Galder

  A16

  knooppunt Galder – Belgische grens

   
   
   

  Moerdijk – Roosendaal

  A17/A59

  knooppunt Klaverpolder – knooppunt Noordhoek

  A17

  knooppunt Noordhoek – knooppunt De Stok

   
   
   

  Maasdijk – Rotterdam – Gouda

  A20

  aansluiting Westerlee- knooppunt Kethelplein – knooppunt Kleinpolderplein – knooppunt Terbregseplein- knooppunt Gouwe

   
   
   

  Velsen – Beverwijk

  A22

  knooppunt Velsen – knooppunt Beverwijk

   
   
   

  Rotterdam – Vlaardingen

  A24

  aansluiting A15 – Aansluiting A20

   
   
   

  Breda – Gorinchem – Utrecht – Almere

  A27

  knooppunt St.Annabosch – knooppunt Hooipolder – knooppunt Gorinchem – knooppunt Everdingen – knooppunt Lunetten – knooppunt Rijnsweerd – knooppunt Eemnes – knooppunt Almere

   
   
   

  Utrecht – Amersfoort – Zwolle – Assen – Groningen

  A28

  knooppunt Rijnsweerd – knooppunt Hoevelaken – knooppunt Hattemerbroek – knooppunt Lankhorst – knooppunt Hoogeveen – knooppunt Assen -knooppunt Julianaplein

   
   
   

  Rotterdam – Klaaswaal

  A29

  knooppunt Vaanplein – Klaaswaal

   

  Het wegdeel tussen Klaaswaal en knooppunt Sabina valt onder A4 (zie Rijksweg 4).

   
   
   

  Ede – Barneveld

  A30

  knooppunt Maanderbroek – aansluiting Barneveld

   
   
   

  Zurich – Leeuwarden – Drachten

  N31

  knooppunt Zurich – aansluiting Midlum

  A31

  aansluiting Midlum – aansluiting Marssum

  N31

  aansluiting Marssum – knooppunt Werpsterhoek – aansluiting Drachten

   
   
   

  Meppel – Heerenveen – Leeuwarden

  A32

  knooppunt Lankhorst – knooppunt Heerenveen – aansluiting Wirdum

  N32

  aansluiting Wirdum – knooppunt Werpsterhoek

   
   
   

  Assen – Zuidbroek – Eemshaven

  N33

  knooppunt Assen – knooppunt Zuidbroek – Eemshaven (tot kilometer 77,2)

   
   
   

  Wierden – Enschede – Duitse grens

  N35

  de N35 van Zwolle tot Wierden valt onder de administratieve noemer Rijksweg 835, zie verder aldaar.

  A35

  aansluiting Wierden – aansluiting Almelo-West – knooppunt Azelo

  A35/A1

  knooppunt Azelo – knooppunt Buren

  A35

  knooppunt Buren – aansluiting Enschede-West – Enschede

  N35

  Enschede – Duitse grens

   
   
   

  Almelo – Dedemsvaart

  N36

  aansluiting Almelo-West – aansluiting N48

   
   
   

  Hoogeveen – Duitse grens

  A37

  knooppunt Hoogeveen – knooppunt Holsloot – Duitse grens

   
   
   

  Ridderkerk – Rotterdam

  Ridderkerk Rotterdamseweg – knooppunt Ridderkerk

   
   
   

  Burgerveen – Wassenaar – ’s-Gravenhage

  A44

  knooppunt Burgerveen – Wassenaar

  N44

  Wassenaar – ’s-Gravenhage (tot kilometer 27,4)

   
   
   

  Groningen

  N46

  knooppunt Euvelgunne – aansluiting Driebond

   
   
   

  Ommen – Hoogeveen

  N48

  aansluiting N36 – knooppunt Hoogeveen

   
   
   

  Eindhoven – Oss – Ravenstein – Arnhem – Apeldoorn – Kampen – Ens

  A50

  John F. Kennedylaan Eindhoven (tot Tempellaan) – aansluiting Ekkersrijt

  A50

  knooppunt Ekkersweijer – aansluiting Ekkersrijt – knooppunt Paalgraven – knooppunt Bankhoef – knooppunt Ewijk – knooppunt Valburg – knooppunt Grijsoord

   

  Het wegdeel van knooppunt Grijsoord tot knooppunt Waterberg valt onder A12 (zie Rijksweg 12).

  A50

  knooppunt Waterberg – knooppunt Beekbergen – knooppunt Hattemerbroek

  N50

  knooppunt Hattemerbroek – aansluiting Ens

  N50

  Het wegdeel van aansluiting Ens tot knooppunt Emmeloord valt onder de administratieve noemer Rijksweg 838, zie verder aldaar.

   
   
   

  Brielle – Haamstede – Middelburg

  N57

  aansluiting Brielle – aansluiting N59 – aansluiting Middelburg-Oost

   
   
   

  Eindhoven – Breda – Vlissingen

  A58

  knooppunt Batadorp – knooppunt De Baars – knooppunt St.Annabosch

  A58

  knooppunt St.Annabosch – knooppunt Galder

   

  Het wegdeel tussen knooppunt Galder en knooppunt Princeville is aangegeven als A16 (zie Rijksweg 16).

  A58

  knooppunt Princeville – knooppunt de Stok – knooppunt Zoomland

   

  Het wegdeel tussen knooppunt Zoomland en knooppunt Markiezaat is aangegeven als A4 (zie Rijksweg 4).

  A58

  knooppunt Markiezaat – Vlissingen (tot kilometer 171,3)

   
   
   

  Serooskerke – Zierikzee – Willemstad – Den Bosch – Oss

  N59

  aansluiting N57 – knooppunt Hellegatsplein

   

  Het wegdeel tussen knooppunt Hellegatsplein en knooppunt Sabina is aangegeven als A4 (zie Rijksweg 4).

  A59

  knooppunt Sabina – knooppunt Noordhoek

   

  Het wegdeel tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Zonzeel is aangegeven als A16 (zie Rijksweg 16).

  A59

  knooppunt Zonzeel – knooppunt Hooipolder – knooppunt Empel

   

  Het wegdeel tussen knooppunt Empel en knooppunt Hintham is aangegeven als A2 (zie Rijksweg 2).

  A59

  knooppunt Hintham – knooppunt Paalgraven

   
   
   

  Schoondijke – Terneuzen

  N61

  Schoondijke (vanaf kilometer 1,2) – aansluiting N290 Terneuzen

   
   
   

  ’s-Hertogenbosch – Tilburg

  A65

  knooppunt Vught – Vught

  N65

  Vught – aansluiting Berkel-Enschot

  A65

  aansluiting Berkel-Enschot – knooppunt De Baars

   
   
   

  België – Eindhoven – Venlo – Duitsland

  A67

  Belgische grens – knooppunt De Hogt

   

  Het wegdeel tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Leenderheide is aangegeven als A2 (zie Rijksweg 2).

  A67

  knooppunt Leenderheide – knooppunt Zaarderheiken – Duitse grens

   
   
   

  Echt – Susteren – Maasbracht – Boxmeer – Nijmegen

  A73

  knooppunt Het Vonderen – knooppunt Tiglia – knooppunt Zaarderheiken – knooppunt Rijkevoort – knooppunt Neerbosch – knooppunt Ewijk

   
   
   

  Duitsland – Venlo

  A74

  Duitse grens- knooppunt Tiglia

   
   
   

  België – Geleen – Heerlen – Duitsland

  A76

  Belgische grens – knooppunt Kerensheide – knooppunt Kunderberg – Duitse grens

   
   
   

  Boxmeer – Duitsland

  A77

  knooppunt Rijkevoort – Duitse grens

   
   
   

  Maastricht – Heerlen

  A79

  knooppunt Kruisdonk – knooppunt Kunderberg

   
   
   

  Den Helder – Den Oever

  N99

  aansluiting Rijksweg 9 – aansluiting Den Oever

   
   
   

  Amsterdam – Haarlem

  N200

  aansluiting Westerpark – aansluiting Halfweg

  A200

  aansluiting Halfweg – knooppunt Rottepolderplein – aansluiting Haarlem-Centrum (tot kilometer 11,8)

   
   
   

  Haarlem-Zuid

  A205

  aansluiting Haarlem – knooppunt Rottepolderplein

   
   
   

  Santpoort – IJmuiden

  A208

  aansluiting Velserbroek (vanaf kilometer 7,3) – knooppunt IJmuiden

   
   
   

  knooppunt Neerbosch – Nijmegen

  A73

  knooppunt Neerbosch – Nijmegen (tot kilometer 108,6)

   
   
   

  Zwolle – Wierden

  N35

  Wijthmen (vanaf kilometer 4,8) – aansluiting Wierden

   
   
   

  Ens – Emmeloord

  N50

  aansluiting Ens – knooppunt Emmeloord

   
   
   

  Ridderkerk – Alblasserdam

  N915

  aansluiting Hendrik-Ido-Ambacht – aansluiting Alblasserdam

 • BIJLAGE IVB BIJ ARTIKEL 2.30a VAN DEZE REGELING (HOOFDSPOORWEGEN VOOR BEHEERSING VAN GELUID)

  In deze bijlage wordt verstaan onder:

  • a.

   het teken >: komt van locaties links en rechts van het teken / bij elkaar;

  • b.

   het teken <: splitst naar de locaties links en rechts van het teken /.

  De volgende spoorwegen, daarbij inbegrepen de niet genoemde verbindingsbogen die deze spoorwegen onderling met elkaar verbinden, zijn hoofdspoorwegen als bedoeld in artikel 2.30a:

  • 1.

   Amsterdam Centraal – Utrecht Centraal – Arnhem – Duitse grens, met de zijtakken:

   • a.

    Breukelen – Harmelen Aansluiting;

   • b.

    De Haar Aansluiting – Rhenen;

   • c.

    Velperbroek Aansluiting – Arnhem Goederenstation;

   • d.

    IJsselbrug Westzijde – Arnhem Goederenstation;

   • e.

    Zevenaar – Winterswijk;

  • 2.

   Den Haag Centraal / Rotterdam Centraal > Gouda – Utrecht Centraal – Amersfoort – Zwolle – Meppel < Leeuwarden / Groningen, met de zijtakken:

   • a.

    Nootdorp Aansluiting – Leidschendam Werkplaats;

   • b.

    Gouda – Alphen aan den Rijn;

   • c.

    Woerden – Leiden;

   • d.

    Blauwkapel – Utrecht Maliebaan;

   • e.

    Den Dolder – Baarn;

   • f.

    Amersfoort – Leusden;

   • g.

    Zwolle – Kampen;

   • h.

    Haren – Waterhuizen;

  • 3.

   Haarlem / Amsterdam Centraal > Uitgeest – Alkmaar – Den Helder, met de zijtakken:

   • a.

    Heerhugowaard – Hoorn;

   • b.

    Amsterdam Singelgracht Aansluiting – Amsterdam Westhaven;

   • c.

    Amsterdam Sloterdijk – Amsterdam Westhaven;

  • 4.

   Zwolle – Zutphen – Arnhem – Nijmegen – Venlo – Roermond, met de zijtakken:

   • a.

    Zutphen – Hengelo;

   • b.

    Zutphen – Winterswijk;

   • c.

    Venlo – Duitse grens;

  • 5.

   Harlingen Haven / Stavoren > Leeuwarden – Groningen – Nieuweschans – Duitse grens, met de zijtakken:

   • a.

    Groningen – Sauwerd < Roodeschool / Delfzijl;

   • b.

    Zuidbroek – Veendam;

  • 6.

   Zaandam – Hoorn – Enkhuizen;

  • 7.

   Dordrecht – Geldermalsen – Elst;

  • 8.

   Amsterdam Centraal – Amersfoort – Apeldoorn – Almelo – Hengelo < Oldenzaal – Duitse grens/Enschede – Duitse grens, met de zijtakken:

   • a.

    Hilversum – Blauwkapel;

   • b.

    Barneveld Aansluiting – Ede-Wageningen;

   • c.

    Apeldoorn – Apeldoorn Zuid;

   • d.

    Apeldoorn – Zutphen;

   • e.

    Wierden – Zwolle;

  • 9.

   Vlissingen – Roosendaal – Tilburg – ’s-Hertogenbosch – Nijmegen, met de zijtakken:

   • a.

    Lewedorp Aansluiting – Sloehaven;

   • b.

    Tilburg – Boxtel;

  • 10.

   Amsterdam Centraal – Haarlem – Leiden – Den Haag HS – Rotterdam Centraal – Dordrecht – Roosendaal – Belgische grens, met de zijtakken:

   • a.

    Haarlem – Zandvoort;

   • b.

    Schiedam – Schiedam Parkweg tot coördinaat X:87208.565, Y:437870.059 uitgedrukt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting;

   • c.

    Lage Zwaluwe – Made en Drimmelen;

   • d.

    Lage Zwaluwe – Breda;

  • 11.

   Leiden – Schiphol – Amsterdam Zuid – Weesp – Almere – Lelystad – Zwolle, met de zijtak Amsterdam Riekerpolder – Amsterdam Singelgracht;

  • 12.

   Utrecht Centraal – 's-Hertogenbosch – Eindhoven – Weert – Roermond -Sittard < Heerlen – Duitse grens / Maastricht – Eijsden – Belgische grens, met de zijtakken:

   • a.

    Eindhoven – Venlo;

   • b.

    Weert – Belgische grens;

   • c.

    Sittard – Born;

   • d.

    Heerlen – Maastricht;

   • e.

    Landgraaf – Kerkrade Centrum;

   • f.

    Maastricht-Belgische grens;

  • 13.

   Zwolle – Mariënberg – Emmen, met de zijtak Mariënberg – Almelo;

  • 14.

   Terneuzen – Sluiskil Aansluiting – Sas van Gent – Belgische grens;

  • 15.

   Maasvlakte – Kijfhoek;

  • 16.

   Barendrecht – Belgische grens, inclusief de daarbij horende aansluitingen;

  • 17.

   Kijfhoek – Zevenaar;

  • 18.

   Hoofddorp-Rotterdam West, inclusief de daarbij horende aansluitingen.

  De volgende spoorwegen zijn hoofdspoorwegen als bedoeld in artikel 2.30a:

  • 1.

   Lage Zwaluwe-Moerdijk;

  • 2.

   Made en Drimmelen-Oosterhout Weststad;

  • 3.

   Sluiskil Aansluiting-Terneuzen Dow Chemical;

  • 4.

   Terneuzen Aansluiting-Axelse vlakte.

  De spoorwegen gelegen op de volgende locaties zijn hoofdspoorwegen als bedoeld in artikel 2.30a:

  • 1.

   Haven van Rotterdam, Waalhaven;

  • 2.

   Haven van Rotterdam, Eemhaven;

  • 3.

   Haven van Rotterdam, Pernis;

  • 4.

   Haven van Rotterdam, Botlek;

  • 5.

   Haven van Rotterdam, Europoort;

  • 6.

   Haven van Rotterdam, Maasvlakte;

  • 7.

   Haven van Amsterdam, Westelijk havengebied;

  • 8.

   Haven van Amsterdam, Hemhaven;

  • 9.

   Haven van Amsterdam, Houtrakpolder;

  • 10.

   Moerdijk Industrieschap;

  • 11.

   Utrecht Industrieterrein Lage Weide;

  • 12.

   Delfzijl, stamlijn Havenschap;

  • 13.

   Dordrecht, Zeehaven;

  • 14.

   Dordrecht, Industrieterrein De Staart;

  • 15.

   Maastricht Beatrixhaven;

  • 16.

   Roodeschool Eemshaven;

  • 17.

   Vlissingen Sloehaven;

  • 18.

   Zwijndrecht, Groote Lindt;

  • 19.

   Oosterhout, Industrieterrein Weststad;

  • 20.

   Roosendaal Industrieterrein;

  • 21.

   Alphen aan de Rijn, Industrieterrein Rijnhaven;

  • 22.

   Tilburg, De Loven;

  • 23.

   Born, Franciscushaven;

  • 24.

   Axel, Axelse Vlakte;

  • 25.

   Venlo Tradeport;

  • 26.

   Almelo Dollegoor;

  • 27.

   Almelo Bedrijvenpark Twente;

  • 28.

   Arnhem, gemeentelijke stamlijn;

  • 29.

   Oss-Elzenburg.

 • BIJLAGE IVC BIJ ARTIKEL 3.5 VAN DEZE REGELING (REKENMETHODE GELUIDAANDACHTSGEBIED)

  1. Algemeen

  1.1. Rekenmethode

  Voor het bepalen van geluidaandachtsgebieden worden berekeningen uitgevoerd volgens bijlage IVe voor wegen, bijlage IVf voor spoorwegen en bijlage IVh (methode II) voor industrieterreinen. Aanvullend op deze bijlagen gelden de volgende regels voor het berekenen van geluidaandachtsgebieden.

  Gebieden waar op voorhand aannemelijk is dat deze onderdeel van het geluidaandachtsgebied zijn kunnen buiten het te berekenen gebied vallen. Deze gebieden worden dan onderdeel van het geluidaandachtsgebied. Wegen of spoorwegen die binnen die gebieden liggen en die invloed kunnen hebben op het geluidaandachtsgebied buiten deze gebieden worden meegenomen bij het berekenen van het geluidaandachtsgebied.

  1.2 Modellering Omgeving

  In de berekening van een geluidaandachtsgebied wordt geen rekening gehouden met bestaande bebouwing of afschermende objecten, met uitzondering van bebouwing en objecten die als geluidbrongegeven voor die geluidbronsoort voor de bepaling van geluidproductieplafonds zijn opgenomen in het geluidregister.

  1.3 Contourberekening

  Geluidaandachtsgebieden worden berekend door middel van een berekening van geluidniveaus op een regelmatig grid. Op basis van lineaire algebraïsche interpolatie wordt de contour bepaald van de standaardwaarde voor die geluidbronsoort, waarbij geen afronding wordt gehanteerd. Dit houdt in dat bij een standaardwaarde van bijvoorbeeld 53 dB, de 53,00 contour de grootte van het geluidaan­dachtsgebied bepaalt.

  De grideigenschappen zijn afhankelijk van de geluidbronsoort:

  Tabel 1.3 Grideigenschappen

  Grid

  Geluidbronsoorten zonder geluidproductieplafonds

  Geluidbronsoorten met geluidproductieplafonds

  Rekenhoogte

  10 m

  30 m

  Onderlinge afstand tussen gridpunten bij een afstand < 50 m van een emissiebron

  Ten hoogste 10 m

  (raster van 10x10 m)

  Ten hoogste 20 m

  (raster van 20x20 m)

  Onderlinge afstand tussen gridpunten bij een afstand ≥ 50 m van een emissiebron

  Ten hoogste 20 m

  (raster van 20x20 m)

  Ten hoogste 50 m

  (raster van 50x50 m)

  Er kan op aanvullende gridhoogtes worden gerekend. De hoogste waarde op een gridpunt wordt gebruikt voor het bepalen van de contour. Met de onderlinge afstand van gridpunten wordt de afstand bedoeld tussen punten op een regelmatig raster die op een horizontale of verticale lijn liggen. Deze afstand mag niet groter zijn dan de afstand in de tabel. Een kleinere afstand dan de afstand in de tabel is wel toegestaan.

  Als de waarde van een geluidproductieplafond lager is dan de standaardwaarde voor die geluidbronsoort en er zijn geen afschermende voorzieningen aanwezig, dan wordt een aanvullende gridberekening uitgevoerd. Dit grid kent de eigenschappen gelijk aan die voor een grid bij geluidbronsoorten zonder geluidproductieplafonds. De minimale afmeting van het grid wordt begrensd door:

  • a.

   de as van de weg of spoorweg;

  • b.

   twee lijnen loodrecht op de as van de weg of spoorweg en op de halve afstand tot de in de lengterichting van de weg of spoorweg gezien naastliggende geluidreferentiepunten; en

  • c.

   een lijn tussen het referentiepunt en de naastgelegen referentiepunten.

  Als er geen naastgelegen referentiepunten zijn wordt de minimale afmeting het grid begrensd door:

  • a.

   de as van de weg of spoorweg en de lijn in het verlengde daarvan;

  • b.

   een lijn loodrecht op de as van de weg of spoorweg of het verlengde daarvan en op de halve afstand tussen het geluidreferentiepunt en het in de lengterichting van de weg of spoorweg gezien naastliggende geluidreferentiepunt; en

  • c.

   een maximale afstand van 50 m tot een bronregisterlijn.

  Als een lokale spoorweg op grond van artikel 3.27, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving als onderdeel van de geluidbronsoort gemeentewegen wordt beschouwd, dan worden beide berekeningen op hetzelfde grid uitgevoerd. Na energetische optelling van de resultaten van de individuele gridpunten vindt de interpolatie plaats voor de bepaling van het geluidaandachtsgebied.

  De bijdrage van het geluid van stilstaande spoorvoertuigen op spoorwegemplacementen wordt op hetzelfde grid uitgevoerd als de berekening van het hoofdspoor. Na energetische optelling van de resultaten van de individuele gridpunten vindt de interpolatie plaats voor het bepalen van het geluidaandachtsgebied.

  1.4 Vaststellen contouren wegen zonder geluidproductieplafonds: geen verkeersgegevens

  Wanneer voor lokale wegen waarvan een geluidaandachtsgebied moet worden bepaald geen verkeersgegevens bekend zijn en van die wegen de verkeersintensiteit hoger kan zijn dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal, worden contouren bepaald met de volgende afstanden van de rand van de contour tot de weg:

  • Voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken en een maximumsnelheid van 30 km/u of minder: ten minste 100 m;

  • Voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken en een onbekende maximumsnelheid of een maximumsnelheid van meer dan 30 km/u: ten minste 200 m; en

  • Voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: ten minste 350 m.

  1.5. Totale geluidaandachtsgebied

  Het totale geluidaandachtsgebied van een geluidbronsoort is het gebied bepaald door de contourberekening en de gebieden waar niet gerekend is omdat op voorhand aannemelijk was dat deze gebieden onderdeel zijn van het geluidaanachtsbied, dat voor wegen wordt aangevuld met de gebieden uit de contouren van wegen zonder verkeersgegevens.

  2. Overdracht

  2.1 Sectorhoek

  Voor de indeling van de sectoren wordt uitgegaan van een vaste openingshoek van 2°.

  2.2 Reflecties

  Bij de berekeningen wordt uitgegaan van niet meer dan één reflectie per overdrachtspad.