Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-03-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-15868".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-03-19
DC.creator Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DTD-versie 1.0.4
Grondslag richtlijn omgevingslawaai, de artikelen 2.15, tweede lid, 2.21, eerste lid, 2.24, tweede lid, 4.1, tweede lid, 20.3, eerste lid, 20.6, derde lid, 20.7, onder c, en 20.10, derde lid, van de Omgevingswet en artikel 3.2, eerste lid, van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet
Identifier stcrt-2021-15868
Jaargang 2021
Onderwerp natuur en milieu
Onderwerp ruimte en infrastructuur
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-03-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 15868
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 maart 2021 tot wijziging van de Omgevingsregeling vanwege het opnemen van regels met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties