Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 58434Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 18 oktober 2019, nr. WJZ/ 19239732, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2020 (Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2020)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vijfde lid, 39, vijfde lid, 47, vijfde lid, en 54, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energie productie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

basisbedrag:

basisbedrag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, artikel 28, eerste lid, en artikel 44, eerste lid, van het besluit;

besluit:

Besluit stimulering duurzame energieproductie;

regeling 2008:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

regeling 2009:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

regeling 2010:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

regeling 2011:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

regeling 2012:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

regeling 2013:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;

regeling 2014:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014;

regeling 2015:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015;

regeling voorjaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016;

regeling najaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016;

regeling voorjaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017;

regeling najaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017;

regeling voorjaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018;

regeling najaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018;

regeling voorjaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019;

regeling najaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019;

tenderbedrag:

tenderbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,218 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie AVI

€ 0,093 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,218 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

€ 0,092 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,218 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

€ 0,092 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

€ 0,092 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, covergisting en thermische conversie > 10 MW

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,056077 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15kWp

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel b

Wind op land < 6 MW windrijk

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,056077 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Wind op zee

€ 0,056077 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Wind op zee

€ 0,056077 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8

Wind op land

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10

Wind op land één op één vervanging

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12

Wind op verbindende waterkeringen

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Wind in meer

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62

Wind op land, overgangsregeling

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,078 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (niet-netlevering)

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,078 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp (niet-netlevering)

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,078 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 6

Osmose

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,5 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting >3*80A (niet-netlevering)

€ 0,078 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering)

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering)

€ 0,069 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,056077 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2015

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2

Wind op zee

€ 0,044862 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2

Wind op zee

€ 0,044862 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel Regeling innovatieve windenergie op zee

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, onderdeel a

Innovatieve wind op zee

€ 0,044862 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42a, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 51, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 86, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en covergisting hub (warmte)

€ 0,0155 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en covergisting hub (WKK)

€ 0,0372 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 59, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en covergisting

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 37, eerste lid

Allesvergisting, Vergisting en covergisting van dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 37, eerste lid

Allesvergisting (hernieuwbaar gas), vergisting en covergisting van dierlijke mest (groen gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (hernieuwbaar gas)

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,0199 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 22

Allesvergisting, vergisting en covergisting van dierlijke mest en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24

AWZI, RWZI

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22

AWZI, RWZI

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van 100% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste alinea

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van 100% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling monomestvergisting 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 39, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 39, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Monomestvergisting/

gas

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 6

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, of 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, of artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa

€ 0,0283 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 0,0155 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,0250 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 91, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, co-vergisting

€ 0,0283 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0292 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,0283 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

€ 0,0215 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 0,0252 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 111, eerste lid, onderdeel a

Biomassa- allesvergisting (WKK)

€ 0,0356 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 111, eerste lid, onderdeel b

Biomassacovergisting (WKK)

€ 0,0356 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

€ 0,0155 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing biomassacovergisting uitbreiding warmte

€ 0,0000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 121, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0682 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en covergisting (WKK)

€ 0,0358 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 0,0273 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 60, eerste lid

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte

€ 0,0230 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid,

Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 2.700 meter diepte

€ 0,0155 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

€ 0,0218 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0292 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,0283 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW

€ 0,0208 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW

€ 0,0252 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 0,0155 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0682 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0358 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

€ 0,0273 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0155 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0283 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e

Allesvergisting gecombineerde opwekking, vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0356 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 60, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte < 5 MWth

€ 0,0283 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 60, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte ≥ 5 MWth

€ 0,0155 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 62, eerste lid

Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 3.300 meter diepte

€ 0,0155 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

€ 0,0218 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 0,0292 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,0283 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa (WKK) >10 MW en ≤ 100 MW

€ 0,0208 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa (WKK) ≤ 10 MW

€ 0,0252 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 0,0155 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 0,0682 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0365 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

€ 0,0273 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0155 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

€ 0,0283 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting gecombineerde opwekking en vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0356 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 80, eerste lid, onderdeel e

vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,0490 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, 0,5-5 MWth

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook en nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38

Geothermie, warmtekracht

€ 0,022 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie van biomassa, 10-100 MWe

€ 0,021 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie van biomassa (WKK) ≤ 10 MWe

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande allesvergisting, uitbreiding warmte en bestaande thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa, uitbreiding warmte

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,000 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 100 m2

€ 0,068 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,016 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdelen a, b en f

Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdelen c en d

Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 54, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56

RWZI – Thermofiele vergisting van secundair slib

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36

Geothermie, gecombineerde opwekking

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52

RWZI – Thermofiele vergisting van secundair slib

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36

Geothermie, gecombineerde opwekking

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

€ 0,024 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 200 m2

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,037 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe, 1 jaar MEP compensatie

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52

RWZI – Thermofiele vergisting van secundair slib

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdelen a, b en c

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, onderdeel d

Geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zonthermie

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

€ 0,032 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,032 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,046 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 50

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, onderdelen, a, b en c

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Ketel op vloeibare biomassa

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

€ 0,019 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Zonthermie

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

€ 0,032 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

€ 0,032 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW

€ 0,027 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,031 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,046 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 46, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib)

€ 0,036 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,038 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel f

Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,068 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m k

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Ketel industriële stoom uit houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Brander op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel a

Warmte allesvergisting

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

€ 0,038 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel f

Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

€ 0,068 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Ketel industriële stoom uit houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Brander op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 4.000 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

€ 0,038 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

€ 0,068 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30 eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Ketel op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking voor stadsverwarming

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

€ 0,035 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 4.000 meter

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

€ 0,038 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

€ 0,039 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

€ 0,068 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 30 eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,028 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid, onderdelen a t/m i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Ketel op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking voor stadsverwarming

€ 0,015 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,020 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

€ 0,025 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2020 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling monomestvergisting 2017

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 54, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Monomestvergisting/ elektriciteit en warmte

€ 0,046 per kWh

€ 0 per kWh

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 oktober 2019

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

1. Inleiding

Deze regeling is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (hierna: Besluit SDE). Op basis van het Besluit SDE wordt productie van hernieuwbare energie gestimuleerd door het verschil te subsidiëren tussen de gemiddelde kostprijs van een eenheid energie, geproduceerd door aangewezen categorieën installaties voor duurzame energieproductie, en de gemiddelde marktwaarde daarvan. Het subsidiebedrag is het verschil tussen een basisbedrag (de integrale kostprijs van een eenheid energie) en een correctiebedrag dat gerelateerd is aan onder meer de energieprijs. De correctiebedragen worden jaarlijks opnieuw berekend om zo de ontwikkeling van de marktwaarde mee te nemen in de hoogte van de subsidie. Als de correctie voor energieprijzen lager wordt dan de basisenergieprijs dan wordt die correctie gelijkgesteld aan de basisenergieprijs. De basisenergieprijs, die jaarlijks per type technologie wordt bepaald, is vastgelegd in de afgegeven beschikkingen en blijft gedurende de gehele subsidieperiode gelijk.

2. Doel

Met deze regeling worden de verschillende categorieën productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking ten behoeve van de bevoorschotting van subsidies voor 2020. De correctiebedragen worden vastgesteld voor producenten aan wie subsidie is verleend op grond van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, voorjaar 2016, najaar 2016, voorjaar 2017, najaar 2017, voorjaar 2018, najaar 2018, voorjaar 2019 en najaar 2019, de Regeling windenergie op zee 2009, 2015 en 2016, de Regeling innovatieve windenergie op zee en de Regeling Monomestvergisting 2017. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vijfde lid, 39, vijfde lid, 47, vijfde lid, en 54, vijfde lid, van het Besluit SDE.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidiebedragen voor de verschillende categorieën productie-installaties.

3. Opzet van deze regeling

De opzet van de regeling is identiek aan de opzet van de regeling voor de correcties voor de voorschotverlening 2019. Dit houdt in dat de correctiebedragen per energiedrager (elektriciteit, gas en warmte / gecombineerde opwekking elektriciteit en warmte) en per jaargang van de SDE, SDE+ en SDE++ opstellingen zijn weergegeven.

In de artikelen 14, eerste lid, 22, eerste lid, 31, eerste lid, 39, eerste lid, 47, eerste lid, en 54, eerste lid, van het Besluit SDE, staan drie correcties waarmee het basisbedrag kan worden gecorrigeerd. De systematiek voor berekening van de definitieve correctiebedragen is identiek aan die van de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting. Het enige verschil is dat bij de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting gebruikt wordt gemaakt van de verwachte jaargemiddelde waarde, terwijl bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen na afloop van het betreffende kalenderjaar gebruik wordt gemaakt van de daadwerkelijke gerealiseerde jaargemiddelde marktwaarde over het desbetreffende jaar. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installatie verschillen.

In artikel 2 worden de voorlopige correctiebedragen voor hernieuwbare elektriciteit weergegeven, vervolgens in artikel 3 de voorlopige correctiebedragen van hernieuwbare elektriciteit opgewekt op zee, in artikel 4 de voorlopige correctiebedragen voor hernieuwbaar gas, in artikel 5 de voorlopige correctiebedragen voor hernieuwbaar gas geproduceerd door middel van monomestvergisting (projecten uit de separate openstelling monomestvergisting in 2017), in artikel 6 de voorlopige correctiebedragen voor hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte (hierna: WKK) en tot slot in artikel 7 de voorlopige correctiebedragen voor hernieuwbare warmte en WKK geproduceerd door middel van monomestvergisting (projecten uit de separate openstelling monomestvergisting in 2017).

De voorlopige correctiebedragen staan per jaargang van openstelling van de SDE, SDE+ en de SDE++ in een tabel. De eerste kolom geeft telkens het artikel aan uit één van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie, waarin een bepaalde categorie van subsidieontvangers wordt aangewezen. In de tweede kolom is een verkorte omschrijving van de desbetreffende categorie opgenomen. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het desbetreffende artikel. De derde kolom geeft het bijbehorende voorlopige correctiebedrag van de categorie aan. De vierde kolom geeft de optelling van de waarde van Garanties van Oorsprong en andere correcties die substantiële invloed hebben op het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare energie en de relevante gemiddelde marktprijs van energie en die voortvloeien uit de maatregelen van de overheid.

4. Rekenwijze en uitgangspunten

Bij de vaststelling van de correctiebedragen wordt gebruik gemaakt van de adviezen van het Planbureau voor de Leeromgeving (hierna: PBL) ten behoeve van de vaststelling van de voorlopige correctiebedragen voor de diverse categorieën productie-installaties. Voor een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten, de berekeningswijze en de berekeningen zelf wordt verwezen naar het adviesrapport, dat openbaar is en tevens beschikbaar wordt gesteld via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt tevens verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit SDE (Stb. 2007, 410 en Stb. 2011, 548).

PBL volgt bij de vaststelling van de voorlopige correctiebedragen dezelfde berekeningsmethodiek zoals gehanteerd bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen bij publicatie van de aanwijzingsregelingen. De enige uitzondering hierop is de categorie: ketel op vaste of vloeibare biomassa warmte uit het jaar 2013. Voor deze categorie is de berekeningsmethodiek voor het correctiebedrag aangepast van warmte, middel naar warmte, groot.

5. Administratieve lasten

De regeldruk voortvloeiend uit deze ministeriële regeling is slechts in samenhang te zien met de bepalingen uit de overige regelingen die voortvloeien uit het Besluit SDE, zoals de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie. Bij de wijziging van het Besluit SDE van 27 januari 2015 (Stb. 2015, nr.47) is een uitgebreide toelichting van de administratieve lasten voortvloeiend uit de onderliggende regelingen opgenomen. De administratieve lasten van de regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie zijn in een eerder stadium geraamd op circa 0,06%. (zie hiervoor de toelichting bij de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012, Stcrt. 2012, 3609). Deze regeling is qua administratieve lasten vergelijkbaar met de eerdere regelingen tot vaststelling van de correctiebedragen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes