Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Benoemingen en ontslagen en heeft als identifier "stcrt-2018-72448".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2018-72448
Is vereist door stcrt-2018-72448-n1
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-12-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 72448
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek Benoemingen en ontslagen
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 december 2018, houdende benoeming van leden van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties