Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 72448Benoemingen en ontslagen

Rectificatie: Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 december 2018, houdende benoeming van leden van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 21 december 2018, nr. 72448, is het besluit van 14 december 2018, houdende benoeming van leden van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, in de Staatscourant gepubliceerd.

In bovengenoemde publicatie, waarin staat vermeld dat de heer D.R. Hooft Graafland als lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code is benoemd, is per abuis de titel ‘jhr. mr.’ gehanteerd. Dit moet zijn: jhr. drs. D.R. Hooft Graafland RA.