Rectificatie: Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 december 2018, houdende benoeming van leden van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Op 21 december 2018, nr. 72448, is het besluit van 14 december 2018, houdende benoeming van leden van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, in de Staatscourant gepubliceerd.

In bovengenoemde publicatie, waarin staat vermeld dat de heer D.R. Hooft Graafland als lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code is benoemd, is per abuis de titel ‘jhr. mr.’ gehanteerd. Dit moet zijn: jhr. drs. D.R. Hooft Graafland RA.

Naar boven