Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2017-29814".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-05-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges
Identifier stcrt-2017-29814
Is vereist door stcrt-2017-29814-n1
Is vereist door stcrt-2017-29814-n2
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-05-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 29814
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van 17 mei 2017, nr. 2017000809, houdende instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties