Rectificatie Besluit van 17 mei 2017, nr. 2017000809, houdende instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk

Op 29 mei 2017, nr. 29814, is het Besluit van 17 mei 2017, nr. 2017000809, houdende instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk in de Staatscourant gepubliceerd.

Hierin zit een fout. Bij de ondertekening wordt slechts de contrasignering door de ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vermeld. De ondertekening door de Koning ontbreekt. Voorafgaand aan de contrasignering door beide ministers dient deze daarom alsnog te worden ingevoegd, met de vermelding ‘Wassenaar, 17 mei 2017’.

Naar boven