Rectificatie Besluit van 17 mei 2017, nr. 2017000809, houdende instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk

Op 29 mei 2017, nr. 29814, is het Besluit van 17 mei 2017, nr. 2017000809, houdende instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk in de Staatscourant gepubliceerd.

Hierin zit een fout. In de aanhef ontbreekt de zinsnede ‘Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.’. Deze zinsnede dient alsnog te worden ingevoegd, voorafgaand aan de vermelding van de voordracht.

Naar boven