Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2010-17447".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-11-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 14, zesde lid, 22, vijfde lid en 31, vijfde lid, Besluit stimulering duurzame energieproductie
Identifier stcrt-2010-17447
Is vereist door Staatscourant 2010, 17447 verbeterblad 1; stcrt-2010-17447-v1
Jaargang 2010
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
PS key SC129798
Publicatiedatum 2010-11-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17447
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 november 2010, nr. WJZ/10152962, houdende vaststelling van de correcties ten behoeve van de voorschotverlening voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2011 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2011)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken