Rectificatie Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 november 2010, nr. WJZ/10152962, houdende vaststelling van de correcties ten behoeven van de voorschotverlening voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2011 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2011)

In de Staatscourant van 9 november 2010, nr. 17447, bij de ondertekening staat De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker, deze vervangen door: M.J.M. Verhagen.

Naar boven