Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-05-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2016-198".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29544;716
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-05-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel XII van de Wet aanpak schijnconstructies
Identifier stb-2016-198
Jaargang 2016
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-05-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 198
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 19 mei 2016 tot vaststelling van een nader uitgestelde inwerkingtreding van onderdelen van de Wet aanpak schijnconstructies
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-05-31