Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2015-475".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34199
Behandeld dossier 32124;18
Behandeld dossier 32600;3
Behandeld dossier 32824;63
Behandeld dossier 33175;17
Behandeld dossier 33541;3
Behandeld dossier 33715;13
Behandeld dossier 33715;7
Behandeld dossier 33978;3
Behandeld dossier 33978;7
Behandeld dossier 33978;8
Behandeld dossier 33978;C
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-11-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 1.3, tweede en derde lid, 1.9, tweede lid, 2.1, vierde lid, 2.11, 3.1, vijfde lid, 3.8, 5.6, tweede lid, en 7.4a, tweede lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Identifier stb-2015-475
Jaargang 2015
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-12-11
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 475
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 30 november 2015 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WNT onder meer in verband met de normering van de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling en wijziging van bijlage 1 en 2 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-12-11