Publicaties over dossier 32600

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-06-2013 2012-2013 nr. 72, item 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State, betreffende Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-03-2013 Staatscourant 2013, 7468 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 7 maart 2013 tot wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2013 Staatsblad 2013, 97 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Overige fiscale maatregelen 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatsblad 2012, 669 Ministerie van Financiën
 5. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-12-2012 2012-2013 nr. 22, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) ( 32600 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-11-2012 2012-2013 nr. 7, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2012 Staatsblad 2012, 583 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) ( 32600 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-11-2012 2012-2013 nr. 6, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Overig Download icon Open als PDF

  Aan de orde is voortzetting van de behandeling van:

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-11-2012 2012-2013 nr. 6, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-11-2012 2012-2013 nr. 5, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal