Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-08-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2012-378".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32625;2
Behandeld dossier 32252;2
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-08-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 13, eerste lid en 14 Wegenverkeerswet 1994
Identifier stb-2012-378
Jaargang 2012
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-08-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 378
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met onder meer verduidelijking van de regels met betrekking tot veilig en stabiel vervoer van rolstoelgebruikers en aanpassing van verkeersborden ten behoeve van kleurenblinden
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-08-28