Publicaties over dossier 32625

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (2614 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2016 Staatscourant 2016, 21131 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (100 kB)

  Advies Raad van State betreffende inzake het voorstel van wet tot herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2015 Staatscourant 2015, 559 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Wet Download icon PDF (195 kB)

  Wet aanpassing bestuursprocesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatsblad 2012, 682 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (65 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ...... houdende wijziging van het Besluit geluidhinder en enkele andere besluiten in verband met de invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Stb. ...) (Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2012 Staatscourant 2012, 22336 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Wet Download icon PDF (8 kB)

  Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2012 Staatsblad 2012, 493 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (172 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ........ houdende regels inzake geluidproductieplafonds voor wegen en spoorwegen, geluidsbelastingkaarten en actieplannen (Besluit geluid milieubeheer)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2012 Staatscourant 2012, 19400 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. AMvB Download icon PDF (22 kB)

  Besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met onder meer verduidelijking van de regels met betrekking tot veilig en stabiel vervoer van rolstoelgebruikers en aanpassing van verkeersborden ten behoeve van kleurenblinden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2012 Staatsblad 2012, 378 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Wet Download icon PDF (53 kB)

  Invoeringswet geluidproductieplafonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2012 Staatsblad 2012, 267 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. AMvB Download icon PDF (166 kB)

  Besluit geluid milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2012 Staatsblad 2012, 163 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. AMvB Download icon PDF (55 kB)

  Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2012 Staatsblad 2012, 164 Ministerie van Infrastructuur en Milieu