Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2010-855".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32520
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-12-13
Datum van uitgifte 2010-12-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 69, tweede en derde lid, en 78f Wet werk en bijstand
Grondslag Artikelen 2, vierde lid, en 4, vierde lid, Wet participatiebudget
Grondslag Artikel 8, tweede lid, Wet sociale werkvoorziening
Identifier stb-2010-855
Jaargang 2010
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB13771
Publicatiedatum 2010-12-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 855
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 13 december 2010 tot wijziging van het Besluit WWB 2007, het Besluit participatiebudget en het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de invoering van de systematiek van single information, single audit tussen medeoverheden en enige andere wijzigingen
Uitgever Ministerie van Justitie