Publicaties over dossier 32520

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-05-2011 2010-2011 nr. 74, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Verzamelwet SZW 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2010 Staatsblad 2010, 838 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 13 december 2010 tot wijziging van het Besluit WWB 2007, het Besluit participatiebudget en het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de invoering van de systematiek van single information, single audit tussen medeoverheden en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2010 Staatsblad 2010, 855 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en Trb. 2009, 123) (32145); - het wetsvoorstel Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (32289); - het wetsvoorstel Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A) (32368) en 3 andere wetsvoorstellen (32428, 32400 en 32520)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-12-2010 2010-2011 nr. 11, pagina 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 16 december 2010 tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met uitbreiding van de soort gegevens voor eenmalige gegevensuitvraag en in verband met gegevensverstrekking van UWV en SVB aan Onze minister van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2010 Staatsblad 2010, 856 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (32520)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-12-2010 2010-2011 nr. 25, pagina 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (32520)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-12-2010 2010-2011 nr. 24, pagina 14 - 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 14 december 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  09-12-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 30 november 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-11-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 47; 2010-11-19

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-11-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal