Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2010-231".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29515;309
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-06-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 10.2, Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Grondslag Artikel XIII, wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Grondslag Artikel 8.1, eerste lid, Besluit omgevingsrecht
Grondslag Artikel 3.1, Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Grondslag Artikel 8.4, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Identifier stb-2010-231
Jaargang 2010
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB13122
Publicatiedatum 2010-06-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 231
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 10 juni 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een aantal onderdelen van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een aantal onderdelen van de wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 187), een aantal onderdelen van het Besluit omgevingsrecht en het Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2010-06-22