Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2020Z01959".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20192020-1938
Aanhangsel ah-tk-20192020-3527
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2020-02-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2020Z01959
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-02-04
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie m.b.t. grensarbeid
Uitgiftedatum 2020-02-04
Vergaderjaar 2019-2020
Vraagnummer 2020Z01959