Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2019Z05557".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20182019-2177
Aanhangsel ah-tk-20182019-2265
Aanhangsel ah-tk-20182019-2681
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2019-03-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2019Z05557
Indiener M.M. van Toorenburg
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-03-21
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht ‘Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose’
Uitgiftedatum 2019-03-21
Vergaderjaar 2018-2019
Vraagnummer 2019Z05557