Vragen van het lid Toorenburg (CDA) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose» (ingezonden 21 maart 2019).

Mededeling van Minister Bruins (Medische Zorg) (ontvangen 5 april 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de onderzoeksresultaten van de internationale groep onderzoekers die aantonen dat er een link is tussen cannabisgebruik en psychoses door ook de sterkte van de gebruikte cannabis te bekijken?

Vraag 3

Gaat dit onderzoek volgens u gevolgen hebben voor de wijze waarop zorginstanties om zullen gaan met cannabisgebruik? Welke mogelijkheden zijn er voor zorginstanties om cannabisgebruik bij patiënten te verminderen?

Vraag 4

Welke gevolgen heeft dit onderzoek voor het preventiebeleid van de regering ten aanzien van cannabisgebruik? Ziet u het nut in van betere voorlichting in de coffeeshops, bijvoorbeeld op verpakkingen van cannabis?

Vraag 5

Hoe wordt thans in coffeeshops gescreend op mogelijke psychische aandoeningen van klanten? Is bekend of personen om dergelijke redenen geweigerd worden?

Vraag 6

Kan dit onderzoek gevolgen hebben voor het maximum THC-gehalte dat de cannabis die gekweekt wordt voor de wietexperimenten mag bevatten? Zo ja, welke?

Vraag 7

Kunt u aangeven hoe de resultaten uit dit onderzoek gevolgen hebben voor de wijze waarop het preventiebeleid bij de wietexperimenten wordt vormgegeven?

Vraag 8

Heeft het onderzoek mogelijke gevolgen voor het maximum THC-gehalte dat cannabis mag bevatten om nog als softdrugs te worden aangemerkt? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

De vragen van het Kamerlid Van Toorenburg (CDA) over het bericht «Wetenschappelijke studie laat zien: hoe sterker de wiet, des te groter de kans op psychose» (2019Z05557) kunnen tot onze spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat de wij in afwachting zijn van de visie van deskundigen op het gepubliceerde wetenschappelijk onderzoek.

De Minister van Justitie en Veiligheid en ik zullen u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.

Naar boven