Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2011Z26977".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2011-12-21
Datum van uitgifte 2011-12-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2011Z26977
Indiener M.A. Berndsen
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-21
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De onjuiste berekening van de politiesterkte
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2011-2012
Vraagnummer 2011Z26977