Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35830-VII-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van de leden Bromet en Inge van Dijk over het zo spoedig mogelijk opstellen van een gezamenlijke probleemanalyse over de interbestuurlijke en financiële verhoudingen (t.v.v 35830-VII-10)
Dossiernummer 35830-VII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35830-VII-13
Indiener L. Bromet
Indiener I. (Inge) van Dijk
Ondernummer 13
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Bromet en Inge van Dijk over het zo spoedig mogelijk opstellen van een gezamenlijke probleemanalyse over de interbestuurlijke en financiële verhoudingen (t.v.v 35830-VII-10)
Uitgiftedatum 2021-06-21
Vergaderjaar 2020-2021