Kamerstukken in dossier 35830-VII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief regering Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Brief regering; Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VII, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Motie; Motie van het lid Bromet over het zo spoedig mogelijk opstellen van een gezamenlijke probleemanalyse over de interbestuurlijke en financiële verhoudingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VII, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Motie; Motie van het lid Koerhuis over de CO2-besparing van vijf programma's inzichtelijk maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VII, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Motie; Motie van het lid Koerhuis over mogelijkheden om een vve-boekhouding landelijk te laten digitaliseren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VII, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Bromet en Inge van Dijk over het zo spoedig mogelijk opstellen van een gezamenlijke probleemanalyse over de interbestuurlijke en financiële verhoudingen (t.v.v 35830-VII-10)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VII, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 juni 2021, over Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-07-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VII, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VII, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VII, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VII, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Memorie van toelichting Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VII, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal