Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734376 nr. 12

34 376 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien»

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2017

Op 23 januari 2017 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesproken over de initiatiefnota «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien.» en de kabinetsreactie hierop (Kamerstuk 34 376, nrs. 1, 2 en 4). Tijdens dit debat heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een reactie op vijf ingediende moties (Kamerstuk 34 376, nrs. 5, 7, 9, 10 en 11) verwezen naar de Minister van Veiligheid en Justitie.

Met het oog op de geplande stemming over deze moties laat ik u hierbij weten dat de vijf moties deels bestaand kabinetsbeleid ondersteunen en deels passen binnen de lijnen van de aangekondigde kabinetsbrief «Transparantie van het wetgevingsproces» die ik als toegezegd naar uw Kamer zal sturen (Kamerstukken 33 009 en 34 376, nr. 38). Ik laat het oordeel over de moties dan ook graag aan de Kamer.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok