Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-02-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33801-40".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Voortman waarmee het voor gemeenten mogelijk wordt het recht op uitkering af te stemmen op partime inkomsten.
Dossiernummer 33801
Dossiertitel Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)
Identifier kst-33801-40
Indiener L.G.J. Voortman
Ondernummer 40
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-02-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Amendement; Amendement van het lid Voortman waarmee het voor gemeenten mogelijk wordt het recht op uitkering af te stemmen op partime inkomsten.
Uitgiftedatum 2014-02-06
Vergaderjaar 2013-2014