Kamerstukken in dossier 33801

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33801, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Amendement; Amendement van het lid Karabulut dat ertoe strekt dat de zoektermijn niet van toepassing is op personen die na uitstroom binnen een jaar opnieuw een aanvraag voor een bijstandsuitkering moeten indienen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33801, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Amendement; Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat de in het wetsvoorstel verplichte tegenprestatie komt te vervallen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33801, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Amendement; Amendement van het lid Karabulut dat ertoe strekt dat de verplichting voor uitkeringsgerechtigden om te verhuizen om een baan te krijgen of te behouden wordt geschrapt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33801, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Amendement; Amendement van het lid Karabulut over een verhuiskostenvergoeding voor de belanghebbende die een verplichting tot verhuizing krijgt opgelegd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33801, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Amendement; Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat de langdurigheidstoeslag in de huidige vorm blijft bestaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33801, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Amendement; Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat gemeenten de mogelijkheid behouden om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en ouders van schoolgaande kinderen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33801, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Amendement; Amendement van het lid Karabulut over het in stand houden van de mogelijkheid van een ontheffing van de arbeidsplicht voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33801, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Amendement; Amendement van het lid Karabulut dat de zoektermijn van vier weken schrapt voor personen die zich melden bij het UWV voor een uitkering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33801, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten); Amendement; Amendement van het lid Karabulut over het schrappen van de verplichte 100% verlaging van de bijstand gedurende drie maanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33801, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal