Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-04-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33612-28".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber over de gebiedsvisie van de provincie als uitgangspunt nemen bij het windpark in de Drentse Veenkoloniën
Dossiernummer 33612
Dossiertitel Structuurvisie Windenergie op land
Identifier kst-33612-28
Indiener A.A. (Albert) de Vries
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 28
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-04-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Structuurvisie Windenergie op land; Motie; Motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber over de gebiedsvisie van de provincie als uitgangspunt nemen bij het windpark in de Drentse Veenkoloniën
Uitgiftedatum 2014-04-24
Vergaderjaar 2013-2014