Kamerstukken in dossier 33612

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Passende beoordeling Structuurvisie Windenergie op Land

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33612, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Ontwerp-structuurvisie Windenergie op land

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33612, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Structuurvisie Windenergie op land; Brief regering; Ontwerp structuurvisie Windenergie op land

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33612, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33612, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Structuurvisie Windenergie op land; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over een PlanMER voor het Noordzeekanaal

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33612, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Structuurvisie Windenergie op land; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over een PlanMER voor de oude polders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33612, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Structuurvisie Windenergie op land; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over een PlanMER voor de Kop van de Afsluitdijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33612, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Structuurvisie Windenergie op land; Motie; Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber over een verplicht participatiemodel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33612, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Structuurvisie Windenergie op land; Motie; Motie van het lid Van Tongeren c.s. over een groot aantal moderne windturbines bij de Afsluitdijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33612, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Structuurvisie Windenergie op land; Motie; Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over de doorlooptijd voor vergunningen en de daarmee samenhangende administratieve lasten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2013 2012-2013 Kamerstuk 33612, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal