Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33552-73".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over in overleg gaan over invoering van een stelsel van directe verzekering
Dossiernummer 33552
Dossiertitel Slachtofferbeleid
Identifier kst-33552-73
Indiener M.M. van Toorenburg
Indiener M. van Nispen
Indiener A.H. Kuiken
Ondernummer 73
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-10-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Slachtofferbeleid; Motie; Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over in overleg gaan over invoering van een stelsel van directe verzekering
Uitgiftedatum 2020-10-28
Vergaderjaar 2020-2021