Kamerstukken in dossier 33552

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (123 kB)

  Slachtofferbeleid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 februari 2019, over slachtofferbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33552, nr. 52 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Naar een veiliger samenleving; Brief regering; Beleidsreactie op het WODC onderzoek "Slachtofferschap van online criminaliteit"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 28684, nr. 550 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Van Toorenburg over een second opinion door een andere lijkschouwer (Kamerstuk 33552-46)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 29279, nr. 487 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Rechtsbijstand; Brief regering; Onderzoek naar de rol van de slachtofferadvocatuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 31753, nr. 157 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (57 kB)

  Aanbiedingsbrief bij rapport “Slachtoffervoorzieningen in de rechtspraak”

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-11-2018 2018-2019 33552, nr. 51 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (17 kB)

  Slachtofferbeleid; Brief regering; Voortgang meerjarenagenda slachtofferbeleid: bescherming en bejegening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 33552, nr. 51 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1992 kB)

  Rapport Slachtoffervoorzieningen in de rechtspraak

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-11-2018 2018-2019 33552, nr. 51 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Slachtofferbeleid; Brief regering; Onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake slachtofferhulp in Caribisch Nederland

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-08-2018 2017-2018 Kamerstuk 33552, nr. 50 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2060 kB)

  Slachtofferhulp in Caribisch Nederland. Vervolgonderzoek naar de hulp aan slachtoffers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-08-2018 2017-2018 33552, nr. 50 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (16 kB)

  Slachtofferbeleid; Brief regering; Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 33552, nr. 49 Tweede Kamer der Staten-Generaal